تویوتا کمری هیبریدی
19  

مشخصات فنی تویوتا کمری هیبریدی

| مقایسه

خودرو

نام خودرو تویوتا کمری هیبریدی
کشور سازنده
ژاپن
سال (طراحی) 2015

مشخصات فنی

موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه
حجم موتور 2494سی سی
حداکثر قدرت 205 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور 213 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه
جعبه دنده E-CVT
شتاب 0 تا 100 7.6 ثانیه
حداکثر سرعت 186 کیلومتر در ساعت
وزن 1635 کیلوگرم
اندازه (میلیمتر) 4850 طول - 1825 عرض - 1470 ارتفاع
فاصله بین دو محور 2775 میلیمتر

مصرف سوخت و استانداردها

مصرف سوخت داخل شهر 5.5 لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت خارج از شهر 6 لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت ترکیبی 5.7 لیتر در هر صد کیلومتر
حجم باک 64 لیتر
استاندارد آلایندگی -
میزان تولید CO2 121 گرم در هر کیلومتر
استاندارد امنیت

تجهیزات و امکانات

ترمز و پایداری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻐﺰش ﺧﻮدرو TRC - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮدرو VSC - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ BAS - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ EBD - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ABS - ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ دﯾﺴﮑﻰ - ﺗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮ دﯾﺴﮑﻰ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪه
کیسه هوا کیسه هوای زاﻧﻮﯾﻰ راﻧﻨﺪه - ﭘﺮده اى - راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﺒﯿﻦ ﺟﻠﻮ - ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ
سیستم صوتی ﺑﻠﻮﺗﻮث - ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر - 6 ﻋﺪد ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه DVD/MP3/USB/AUX/FM/AM - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ
دیگر تجهیزات ﺗﻮدوزى ﭼﺮﻣﻰ - 8 ﺟﻬﺖ تنظیم ﺑﺮﻗﻰ ﺻﻨﺪﻟﻰ راﻧﻨﺪه - ﮔﺮم ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ - ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺷﻮ - آﯾﻨﻪ وﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوﮔﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ - ﭘﺮده ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ - ﭘﺮده ﺑﺮﻗﻰ ﻋﻘﺐ - ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ روﮐﺶ ﭼﺮم و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎى ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ - فرمان برقی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ - ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﻰ - ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ داراى ﮔﺮﻣﮑﻦ - ﺑﺮف ﭘﺎ ﮐﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ دار - ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮﻗﻰ - ﮔﺮم ﮐﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ - ﺳﺎن روف - ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر ﭼﺮاغ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ - روﺷﻦ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﺮاغ ﻫﺎ - چراغ های روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز - ﻣﻪ ﺷﮑﻦ - ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ و دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت - ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﺟﻠﻮ - ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻘﺐ - دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﭘﺎرك

قیمت و نمایندگی

قیمت بازار صفر کیلومتر از 217 تا 220 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1395/9/23
قیمت بازار کارکرده از 250 تا 380 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1397/3/18
نمودار قیمت مشاهده نمودار قیمتی
نمایندگی فروش ایرتویا
فیلم بررسی خودروی تویوتا کمری هیبریدی
عکس تویوتا کمری هیبریدی
نظرات
 
 
 

صادق

1395/9/8
ماشین خیلی عالیه فقط ای کاش با این همه امکانات یه کم به قیافش بیشتر میرسیدن یه جورایی خاص میشد
Top