خودروهای سوزوکی موجود در بازار ایران

نام خودرو: سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2400
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/8/24
مشخصات فنی قیمت سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2400
نام خودرو: سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2000
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/6/20
مشخصات فنی قیمت سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2000
نام خودرو: سوزوکی ویتارا معمولی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/2/31
مشخصات فنی قیمت سوزوکی ویتارا معمولی
نام خودرو: سوزوکی کیزاشی فول
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت سوزوکی کیزاشی فول
نام خودرو: سوزوکی ویتارا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت سوزوکی ویتارا