خودروهای كیا موجود در بازار ایران

خودروهای كیا موجود در بازار ایران

نام خودرو: کیا اپتیما
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 800-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/29
مشخصات فنی قیمت کیا اپتیما
نام خودرو: کیا سورنتو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 800-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/29
مشخصات فنی قیمت کیا سورنتو
نام خودرو: کیا کادنزا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3500 سی سی
قیمت: 857 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/17
مشخصات فنی قیمت کیا کادنزا
نام خودرو: کیا اسپورتیج QL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 700-800 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/27
مشخصات فنی قیمت کیا اسپورتیج QL
نام خودرو: کیا سراتو 1600
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: 400-600 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/4/30
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 1600
نام خودرو: کیا سراتو 2000
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 500-600 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/29
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 2000
نام خودرو: کیا کارنز
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 465 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/4/28
مشخصات فنی قیمت کیا کارنز
نام خودرو: کیا موهاوی V8
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4627 سی سی
قیمت: 185-400 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/4/4
مشخصات فنی قیمت کیا موهاوی V8
نام خودرو: کیا پیکانتو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1248 سی سی
قیمت: 250-350 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/9/12
مشخصات فنی قیمت کیا پیکانتو
نام خودرو: کیا اسپورتیج SL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2360 سی سی
قیمت: 312 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/2/9
مشخصات فنی قیمت کیا اسپورتیج SL
نام خودرو: کیا سراتو 2000 سایپا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 290-310 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/29
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 2000 سایپا
نام خودرو: کیا کادنزا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3470 سی سی
قیمت: 212-270 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/19
مشخصات فنی قیمت کیا کادنزا
نام خودرو: کیا سورنتو
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3470 سی سی
قیمت: 185-235 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/19
مشخصات فنی قیمت کیا سورنتو
نام خودرو: کیا سراتو 1600 سایپا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1591 سی سی
قیمت: 180-220 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/6/29
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 1600 سایپا
نام خودرو: کیا سورنتو XM
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3500 سی سی
قیمت: 87-140 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/8/29
مشخصات فنی قیمت کیا سورنتو XM
12