خودروهای كیا موجود در بازار ایران

نام خودرو: کیا اپتیما هیبریدی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/27
مشخصات فنی قیمت کیا اپتیما هیبریدی
نام خودرو: کیا سورنتو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/25
مشخصات فنی قیمت کیا سورنتو
نام خودرو: کیا اپتیما
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/25
مشخصات فنی قیمت کیا اپتیما
نام خودرو: کیا کادنزا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3500 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/6/17
مشخصات فنی قیمت کیا کادنزا
نام خودرو: کیا اسپورتیج QL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/7/27
مشخصات فنی قیمت کیا اسپورتیج QL
نام خودرو: کیا سراتو 1600
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/4/30
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 1600
نام خودرو: کیا سراتو 2000
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/11/28
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 2000
نام خودرو: کیا اپیروس
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3778 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/27
مشخصات فنی قیمت کیا اپیروس
نام خودرو: کیا کارنز
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/4/28
مشخصات فنی قیمت کیا کارنز
نام خودرو: کیا موهاوی V8
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4627 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/4/4
مشخصات فنی قیمت کیا موهاوی V8
نام خودرو: کیا اسپورتیج EX
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2656 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/27
مشخصات فنی قیمت کیا اسپورتیج EX
نام خودرو: کیا پیکانتو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1248 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/9/12
مشخصات فنی قیمت کیا پیکانتو
نام خودرو: کیا سراتو 2000 سایپا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/25
مشخصات فنی قیمت کیا سراتو 2000 سایپا
نام خودرو: کیا اسپورتیج SL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2360 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/2/9
مشخصات فنی قیمت کیا اسپورتیج SL
نام خودرو: کیا کادنزا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3470 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/19
مشخصات فنی قیمت کیا کادنزا
12