خودروهای پژو موجود در بازار ایران

خودروهای پژو موجود در بازار ایران

نام خودرو: پژو 508
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 500-600 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 508
نام خودرو: پژو 2008
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 270-310 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 2008
نام خودرو: پژو 301
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 200-250 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 301
نام خودرو: پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 130-140 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207i اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 125-140 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 207i اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207 آی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: 120-130 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 207 آی
نام خودرو: پژو پارس اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 110-120 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو پارس اتوماتیک
نام خودرو: پژو پارس LX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 90-110 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو پارس LX
نام خودرو: پژو پارس دوگانه سوز
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 90-100 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو پارس دوگانه سوز
نام خودرو: پژو پارس سال
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 90-100 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو پارس سال
نام خودرو: پژو 206 صندوقدار
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 80-90 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 206 صندوقدار
نام خودرو: پژو 206 تیپ 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 80-85 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 5
نام خودرو: پژو 206 تیپ 2
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1360 سی سی
قیمت: 75-80 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 2
نام خودرو: پژو 405 SLX
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 70-80 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/7/26
مشخصات فنی قیمت پژو 405 SLX
نام خودرو: پژو پارس ELX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 73-77 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/11/19
مشخصات فنی قیمت پژو پارس ELX
12