خودروهای پژو موجود در بازار ایران
پژو

خودروهای پژو موجود در بازار ایران

نام خودرو: پژو 508
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 405 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو 508
نام خودرو: پژو 2008
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 233 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو 2008
نام خودرو: پژو 301
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 162 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو 301
نام خودرو: پژو 207i اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 114 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/23

مشخصات فنی قیمت پژو 207i اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 104 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/21

مشخصات فنی قیمت پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207 آی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: 93 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/23

مشخصات فنی قیمت پژو 207 آی
نام خودرو: پژو پارس اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 90 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو پارس اتوماتیک
نام خودرو: پژو پارس LX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 76-79 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو پارس LX
نام خودرو: پژو206SD V8
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 72 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/23

مشخصات فنی قیمت پژو206SD V8
نام خودرو: پژو 206 تیپ 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 72 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/23

مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 5
نام خودرو: پژو پارس سال
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 71 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/22

مشخصات فنی قیمت پژو پارس سال
نام خودرو: پژو 407
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 63-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14

مشخصات فنی قیمت پژو 407
نام خودرو: پژو 407 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 63-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14

مشخصات فنی قیمت پژو 407 اتوماتیک
نام خودرو: پژو پارس دوگانه سوز
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 69 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت پژو پارس دوگانه سوز
نام خودرو: پژو 405 SLX
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 61 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/22

مشخصات فنی قیمت پژو 405 SLX
12
Top