خودروهای پژو موجود در بازار ایران

خودروهای پژو موجود در بازار ایران

نام خودرو: پژو 508
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 400-410 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 508
نام خودرو: پژو 2008
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 200-320 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 2008
نام خودرو: پژو 301
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 165-175 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 301
نام خودرو: پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 111-138 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 207i صندوقدار اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207i اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 110-125 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 207i اتوماتیک
نام خودرو: پژو 207 آی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: 90-112 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 207 آی
نام خودرو: پژو پارس اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 85-92 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو پارس اتوماتیک
نام خودرو: پژو پارس LX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 73-85 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو پارس LX
نام خودرو: پژو 206 صندوقدار
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 65-75 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 206 صندوقدار
نام خودرو: پژو پارس ELX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 73-75 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو پارس ELX
نام خودرو: پژو پارس سال
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 68-74 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو پارس سال
نام خودرو: پژو 206 تیپ 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 65-74 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 5
نام خودرو: پژو پارس دوگانه سوز
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 68-73 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو پارس دوگانه سوز
نام خودرو: پژو 407
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 63-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 407
نام خودرو: پژو 407 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 63-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 407 اتوماتیک
12