تحویل تعهدات بهمن ماه سایپا آغاز و قیمت آنان اعلام شد + جدول

تحویل تعهدات بهمن ماه سایپا آغاز و قیمت آنان اعلام شد + جدول

گروه خودروسازی سایپا صبح روز پنجشنبه، قیمت جدید محصولات خود برای انجام تعدات بهمن ماه سال گذشته را اعلام کرده است که مرحله اول تعهدات نقدی بهمن ماه 97 برای تحویل محصولاتی همچون سایپا ساینا، سایپا تیبا و همچنین خودروهای سایپا پراید 131، 132 و همچنین 151 خواهد بود.
در حال حاضر قیمت های اعلامی و محاسبه شده در دعوتنامه تحویل بهمن ماه 97 به شرح زیر اعلام شده است.
- قیمت تعیین شده برای پراید 131 معادل 29 میلیون و 600 هزار تومان
- قیمت تعیین شده برای سایپا تیبا معادل 32 میلیون تومان
- قیمت تعیین شده برای سایپا ساینا معادل 36 میلیون تومان

در ادامه باتوجه به جدول ارائه شده از سوی گروه خودرسازی سایپا، می توانید از جزییات خودروهای تحویلی باخبر شوید.

تحویل تعهدات بهمن ماه <a href='https://www.khodrobank.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7/id-28'>سایپا</a> آغاز شد

تحویل تعهدات بهمن ماه سایپا آغاز شد

نظرات