۱۰۴۸ خودرویی که در گمرک دپو شده ترخیص شد؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به اطلاعات تازه منتشر شده هنوز وضعیت ۱۰۴۸ خودروی دپو شده گمرکی مشخص نیست.
به نقل از ایرنا، از یک ماه پیش شنیده می شد که در حدود ۱۰۴۸ خودروی دپو شده در گمرک با وجود دریافت پروانه هنوز موفق به ترخیص نشده و همچنان در گمرکات کشور به سر می برند.
رییس کل گمرک ایران در خصوص وضعیت این خودروها اعلام کرد: این خودروها در زمان مقرر اظهار شده‌اند و حقوق و عوارضشان پرداخت شده است، اما نتوانستند مجوزها را در زمان مقرر دریافت کنند که البته اکنون این مجوزها نیز دریافت شده است.
مهدی میراشرفی توضیح داد: خودروهای مذکور همچنان در گمرکات بوده و هنوز موفق به ترخیص نشده اند اما گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت به دنبال آن هستند که این خودروها را با ظرفیت‌های موجود در قوانین ترخیص کنند.
نظرات