فراخوان گردهم آیی بزرگ گروه جک سواران

فراخوان گردهم آیی بزرگ گروه جک سواران

می توان از تشکیل کلوب های مربوط به خودرو ظرف چند سال گذشته، به عنوان یکی از معدود اتفاقات مثبت سال های اخیر یاد کرد. چنین کلوب هایی باعث انتشار اطلاعات، هماهنگی میان مالکین و اشتراک گذاری دانش جمعی برای رفع عیوب یا بهبود قابلیت های خودروها می شود و از سوی دیگر اتحادی بین خریداران شکل می دهد که باعث افزایش توجه شرکت های خودروساز به موضوع رضایت مشتریان می شود.
پر واضح است که وجود چنین کلوب های در زمینه خودروها کمتر شناخته شده چینی که گاها با عیوب مختلف مونتاژی یا فنی راهی مراکز فروش می شوند، از اهمیت ویژه ای برخودار است و گروه هایی نظیر جک سواران نیز در همین راستا به فعالیت می پردازند.
این گروه قصد دارد تا گردهم آیی بعدی خود را در تاریخ 29 مرداد ماه و در پارک پردیسان تهران برگزار کند. ایجاد محیطی صمیمی برای تبادل نظر میان دارندگان خودروهای جک از مهمترین اهداف تشکیل این گردهم آیی به حساب می آید.

گردهم آیی جک سواران

نظرات