اطلاعیه‌ی برگزاری گردهمایی خودروهای ژاپنی

روز جمعه مورخ ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱ صبح در مجتمع خودرویی البرز واقع در تهران آجودانیه خیابان البرز برگزار خواهد شد و به این وسیله از تمامی دارندگان خودروهای خاص ژاپنی و علاقه مندان دعوت می شود که در این همایش حضور پیدا کنند.
سال گذشته نیز همایش مشابهی که البته همایش مشترک خودرونهای آلمانی و ژاپنی بود در مجتمع البرز برگزار شده بود.
در ادامه نیز می توانید تیزر فراخوان برای این گردهمایی بزرگ را در تصویر زیر مشاهده کنید.

نظرات