اطلاعیه‌ی برگزاری گردهمایی خودروهای ژاپنی

اطلاعیه‌ی برگزاری گردهمایی خودروهای ژاپنی

روز جمعه مورخ ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱ صبح در مجتمع خودرویی البرز واقع در تهران آجودانیه خیابان البرز برگزار خواهد شد و به این وسیله از تمامی دارندگان خودروهای خاص ژاپنی و علاقه مندان دعوت می شود که در این همایش حضور پیدا کنند.
سال گذشته نیز همایش مشابهی که البته همایش مشترک خودرونهای آلمانی و ژاپنی بود در مجتمع البرز برگزار شده بود.
در ادامه نیز می توانید تیزر فراخوان برای این گردهمایی بزرگ را در تصویر زیر مشاهده کنید.

نظرات