خودروهای سوزوکی موجود در بازار ایران

نام خودرو: سوزوکی ویتارا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی
نام خودرو: سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2000
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/6/20
مشخصات فنی
نام خودرو: سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2400
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: 950,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: سوزوکی ویتارا معمولی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/2/31
مشخصات فنی
نام خودرو: سوزوکی کیزاشی فول
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی