تغییرات نرخ طرح ترافیک سال ۹۸ اعلام شد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

تغییرات نرخ طرح ترافیک سال ۹۸ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شد. در جدول منتشر شده مواردی همچون نوع معاینه فنی، محل سکونت و حضور در ترافیک لحاظ شده است.
بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار است نرخ ورود به طرح ترافیک بر اساس تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
طبق اعلام این معاونت، بهای طرح ترافیک برای ساکنین محدوده ۵۰ درصد کمتر از سایرین در نظر گرفته شده است. همچنین بهای طرح ترافیک سال ۹۸ برای خودروهای فاقد معاینه فنی افزایش ۱۵ درصدی داشته و برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر کمتر از ۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
نظرات