شرایط فعلی بازار خودرو کشور؛ خودرو ارزان میشود یا گران؟

مشتریان خودرو در بازار ایران این روزها بلاتکلیف هستند و با این سوال مواجه هستند که خودرو بخریم یا نه ؟ از سویی تبلیغاتی صورت میگیرد که قیمت خودرو پایین خواهد آمد و دولت برنامه هایی دارد و از سمت دیگر واقعیات گویای چیز دیگری است. با تشدید تحریم ها و مشکلات خودروسازان داخلی که هنوز قطعات برقی خود را خارج از کشور تامیین میکنند و همچنین تحریم سیستم کشتی رانی عملا خودروهایی تولید شد که در آمار تولید خودروسازان بودند اما به بازار وارد نشدند. بازهم تکرار تجربه قبلی از تحریم ها حاصل شد، ورود خودرو به بازار کاهش یافت و چنین اتفاقی دست دلال ها را بازکرد تا سرمایه هایی را که راکد باقی مانده بود ، به سمت خود کشند و قیمت خودرو به اصطلاح ترمز ببرد. همچنین مشکلات به وجود آمده در خودروسازان داخلی خود به افزایش قیمت بازار در کنار افزایش قیمت دلار کمک کرد. اما سوال اینجاست که چرا خودروسازان نیز به صورت پیاپی افزایش قیمت دادند؟ افزایش قیمت ارز آیتم اصلی است. اما منظور از افزایش قیمت ارز، ارز بازار آزاد است ، برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سامانه نیما را بشناسیم. سامانه ای که منبع انتقال ارز برای کلیه خریدهای خارجی میباشد و نرخ ارز در این سامانه چندین مرتبه افزایش داشته و هیچ گاه روند کاهشی نداشته است. در کنار محدودیت ها به لحاظ وجود ارز خارجی این سیستم هم با مشکلاتی در تامیین ارز مواجه می گشت و نرخ آن چندین بار تغییر نمود که خودروسازان را وادار به افزایش قیمت نمود. اما تنها مشکل کار اینجا نبود. با تحریم بانکی و کشتی رانی کشور هزینه های مالی و حمل و نقل نیز افزایش یافت و بسیاری از هزینه ها در کشور با ایجاد تورم و کاهش ارزش ریال به صورت زنجیربار دست به دست هم داد تا هزینه ها بازهم افزایش یابد. برخی خودروها با توجه به عدم عرضه در بازار یا توقف عرضه مورد سو استفاده دلالان قرار گرفتند و به طرز افسارگسیخته گران شدند و حال کمی از حباب غیر منطقی انها کاسته شده که به معنی کاهش واقعی قیمت نمیباشد و با توجه به شرایط خاص کشور و ادامه تحریم ها شاید بازهم هزینه ها افزایش یابد و خودروسازان مجبور به افزایش قیمت گردند ، گرچه دیگر مجالی برای دلالان به مانند قبل نخواهد بود.
نظرات