آفرود سواری در جنگل‌ها ممنوع

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره آفرود سواری در جنگل‌ها اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها با آفرود سواری در جنگل و بی نظمی موجود برخورد می‌کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از سازمان جنگل‌ها، وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال هستیم و از پایان سال ۹۶ بهره‌برداری از جنگل به صورت کلی متوقف شده است و جنگل در حال زادآوری و رویش بوده و برای جلوگیری از آسیب دوباره به جنگل‌ها با هر نوع بی نظمی و تخریب برخورد می‌کند.
وی در ادامه افزود: مدیران مناطق چهارگانه شمال به دلیل آسیب وارده به جنگل حساسیت ویژه‌ای بر روی آفرود سواری در جنگل‌ها دارند و هر نهاد یا کانونی که اتومبیل رانی در جنگل راه بیاندازد، متخلف بوده و برای وی پرونده تخلف صادر خواهد شد.
وی در ادامه در واکنش به ثبت نام آفرود سواری در جنگل‌های هیرکانی در فضای مجازی بعد از ثبت جهانی این جنگل‌ها، گفت: بعد از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی مسئولیت ما سنگین تر شده و باید مراقبت بیشتری از این جنگل‌ها داشته باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: اقدام کانون جهانگردی و اتومبیل رانی در داخل جنگل‌های هیرکانی به علت آسیب به تجدید حیات جنگل، از بین بردن زایش و رویش گونه‌های گیاهی و جنگلی و کوبیدگی خاک خلاف بوده و یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با هرگونه بی نظمی و آسیب به جنگل‌ها با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
نظرات
 
 
 
سپهر 1398/5/15
با همین فرمون چند وقت دیگه میگن تو ایران نفس کشیدن بعلت مصرف هوا توسط افراد ممنوعه