تاکید دوباره پلیس بر روی توقف تولید خودروهای غیرایمن

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راه ناجا به توقف تولید یکی از خودروهای داخل طی سال آینده اشاره داشت و در این خصوص اضافه کرد که آزمایش های مختلف نشان از غیرایمن بودن این خودرو دارد و بدون شک به عنوان یک مقام مسئول، به توقف تولید این خودرو اعتقاد داشته و یا حتی اصرار دارم که در آینده شاهد عدم تردد آن در جاده های کشور نیز باشیم.
باتوجه به حمایت از تولید داخلی، شرایط خاصی حاکم شده است و از طرفی دیگر ایمنی وسایل نقلیه، باعث خواهد شد تا تصمیماتی در خصوص توقف تولید خودروهای ناایمن گرفته شود و در سال آینده امیدوار هستیم که تولید یکی از خودروهای غیرایمن کشور به طور کامل متوقف شود و توصیه ما این است که در درجه اول کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راه ناجا در ادامه صحبت های خود به محل شماره گذاری خودروها اشاره کرده و اضافه می کند که این مرکز باید به عنوان یک گلوگاه عمل کند تا خودروهای غیرایمن امکان عبور از آن را نداشته باشند. علاوه بر این موضوع، اصرار دارم که باید از تردد وسایل نقلیه غیرایمن نیز در جاده های کشور مضاف بر عدم تولید آنان جلوگیری شود.
نظرات