برگزاری دوره‌های آموزش مديريت كيفيت توسط آمیکو

شرکت آمیکو در ادامه اجرای دوره های آموزشی، اینبار دوره آخرين ويرايش الزامات سيستم هاي مديريت كيفيت ISO 9001 ، ISO 10002 ، ISO 10004 را در مورخ 07/07/98 توسط اساتید یک شرکت معتبر بین المللی در مرکز خدمات پس از فروش تهران اجرا نمود. از این رو مدیران نمایندگی به همراه مسئولین ارتباط با مشتری شاغل در نمایندگی های آمیکو در این دوره آموزشی حضور به عمل رساندند. یکی از اهداف بزرگ اجرای این دوره آموزشی افزایش رضایت مندی مشتری بوده و همان طور که در گذشته هم بیان شد اهمیت به خدمات پس از فروش جزء اولویت های شرکت آمیکو می باشد. دوره آموزشی ذکر شده، هشتمین دوره تخصصی مخصوص نمایندگان در سال 98 بوده و در هفته های آتی نیز دوره های فنی تخصصی دیگری برنامه ریزی شده است که به سرعت انجام خواهد گردید.
نظرات