ارزبری 17 میلیون تومانی پراید علیرغم داخلی های اخیر

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، اظهار داشت: موضوع اصلی خودکفایی و داخلی سازی قطعات، حفظ منابع ارزی کشور است. هدف دوم این است که از حالت تک منبعی در تامین قطعات خارج شویم و برای هر قطعه چند منبع داشته باشیم تا در شرایط دشوار با مشکل مواجه نشویم.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در میز اول تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو، 20 قطعه داخلی سازی شد و در میز دوم 24 قطعه برای این مهم داریم. وی در ادامه با اشاره به برنامه کاهش ارزبری برای تولید پراید، گفت: در حال حاضر برای تولید پراید از 1770 یورو به 1400 یورو کاهش ارزبری داشته ایم و برنامه ریزی ما تا پایان سال کاهش ارزبری به زیر هزار یورو است.
مدیرعامل سایپا در ادامه تصریح کرد: در چهار ماه گذشته تعداد خودروهای ناقص خوابیده در کف پارکینگ ها از 96 هزار دستگاه به 25 هزار دستگاه رسیده و امیدواریم تا هفته های آینده این رقم به زیر 20 هزار دستگاه خودرو برسد.
نظرات