دبیر انجمن قطعه سازان میگوید این میزان قطعات خودرو در بازار داخلی است

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های دبیر انجمن قطعه‌سازان ۲۰ درصد قطعات موجود در بازار ساخت داخل بوده و مابقی وارداتی است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مازیار بیگلوی در خصوص مشکل تامین قطعات خودرو در کشور عنوان کرد: «به علت کمبود نقدینگی صنعت قطعه سازی کشور دچار مشکل شده و همین موضوع به مانعی جدی برای افزایش تیراژ خودروها تبدیل شده است. در حال حاضر ۲۰ درصد قطعات موجود در بازار ساخت داخل و مابقی وارداتی هستند.»
وی ادامه داد: «برخی از قطعات وارداتی تقلبی بوده و هیچ نظارتی نیز بر روی آنها صورت نمی پذیرد. انجمن قطعه‌سازان بر روی محصولات ساخت داخل کشور نظارت دارد که فقط ۲۰ درصد از بازار را تشکیل می دهد.»
دبیر انجمن قطعه سازان در انتها افزود: «افزایش قیمت ارز منجر به افزایش نرخ مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت قطعات خودرو نسبت به یک سال و نیم گذشته شده است. مواد اولیه داخلی بیش از مواد وارداتی افزایش قیمت داشته اند. تولیدکنندگان معتقدند فروش محصولات نهایی با نرخ جهانی منجر به افزایش سه برابری قیمت ها شده است.»
نظرات