جریمه های پیامکی جایگزین جریمه کاغذی می شود

سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر اظهار داشت: جریمه های رانندگی از صورت کاغذی کاملا حذف خواهند شد و توسط سیستم هایی که پیش بینی شده و به سمت هوشمندسازی در حال حرکت هستیم، تلاش بر این است که جریمه ها بر اساس دستگاه ها، پی دی ای و موبایل هایی که در اختیار پلیس راهور قرار می گیرد و به محض صدور قبض جریمه به صورتی پیامکی از طریق شماره تلفنی که رانندگان در سوابق پرونده خودرو خود دارند، پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: کسانی که در هنگام اعمال قانون در نزد پلیس حضور داشته باشند، اگر بخواهند می توانند به صورت کاغذی قبض خود یا شناسه پرداخت را دریافت کنند.
جهانی در پاسخ به این سوال که شرط دریافت قبض پیامکی منوط به معرفی شماره تلفن به سیستم پلیس است تا مردم مطلع شوند، پاسخ داد: تمام کسانی که دارای خودرو هستند، در سوابق رانندگی خود در شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دارای ثبت شماره تلفن همراه در پرونده خود هستند، مبلغ، موضوع جریمه و تخلف مرتکب شده به شماره همراه این افراد ارسال می شود.
نظرات