با کیفیت ترین خودروهای تولیدی کشور را بشناسید +جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گزارش جامع بررسی صنعت خودرو و خدمات پس از فروش در سال 98، میزان امتیاز منفی خودروهای تولیدی کشور را منتشر کرده است.
به نقل از عصر خودرو؛ بر اساس این امتیازات، با کیفیت ترین خودروهای بازار ایران مشخص شده اند که مشروح آن را می توانید در جدول ذیل مشاهده کنید.
باکیفیت ترین خودروهای تولید داخل

باکیفیت ترین خودروهای تولید داخل

نظرات