400 لیتر بخار بنزین، سهمیه هر جایگاه از آلودگی هوا

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
هر چند وقت یک بار بحث بخار بنزین به میان کشیده شده و عده ای عنوان می کنند که بخار بنزین در جایگاه های سوخت کشور به آن ها فروخته می شود.
به نقل از خبرگزاری پانا، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور در این خصوص توصیه می کند که اگر می خواهید بخار بنزین خریداری نکنید، در هنگام تخلیه نفتکش سوخت گیری نکنید. در این مواقع به دلیل افزایش تبخیر و بالا رفتن بخارات بنزین عملا بخشی از بنزین خریداری شده توسط خودروسواران بدون احتراق مانده و به شکل بخار تبخیر می شود.
معاون فنی محیط زیست البرز نیز در خصوص بخار بنزین جایگاه های سوخت گفت: بر اساس تحقیقات به عمل آمده روزانه ۴۰۰ لیتر بخار بنزین از هر جایگاه بنزین وارد هوا می شود که ضرر آن ده برابر خودروهای دودزا است.
نظرات