روند رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی چگونه است؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تهران بزرگ، برای اعتراض به جرایم رانندگی در ابتدا باید به پلیس+10 مراجعه کرد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی نصیر ملا در خصوص روند رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی توضیح داد: «طبق قانون در ابتدا افراد باید به پلیس+10 مراجعه کرده و اعتراضات خود را عنوان کنند و اگر افراد شاغل در پلیس+10 نتوانند شخص را قانع کنند و فرد معترض دوباره بر روی آن شکایت خود مسر باشد، می‌تواند به واحد‌های اجرائیات پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کنند.»
سرهنگ نصیرملا در انتها افزود: «در این مراکز یک قاضی و یک کارشناس پلیس راهور حضور دارند و به اعتراض اشخاص رسیدگی می‌شود.»
نظرات