خودروهای دپو شده در گمرک ترخیص می شوند

با درخواست صاحبان خودروهای مانده در گمرک در جهت تمدید ثبت سفارش خودروهای وارده شده و دپو شده در گمرات کشور براساس مصوبه هیئت وزیران و همچنین در راستای اجرایی شدن تصویب نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک، ثبت سفارش خودرو موقتا باز شده است تا امکان تمدید ثبت سفارش خودروهای مانده در گمرکات کشور فراهم شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایبِنا، قبل از این مالکان خودروهای مانده در گمرکات کشور، خواستار باز شدن سایت در جهت تمدید ثبت سفارش ها بودند تا بتوانند بر اساس مصوبه ای که بهمن ماه سال گذشته توسط هیئت وزیران اعلام شد، ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای دپو شده خود را از گمرکات کشور ترخیص کنند. حال به نظر می رسد که این موضوع اجرایی شده و قرار است شاهد دریافت مجوز ترخیص چندین هزار خودروی مانده در گمرکات کشور باشیم.
نظرات