دلیل حذف شرط اسقاط در واردات خودروهای هیبریدی و برقی چیست؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
به تازگی و پس از چندین مرتبه مذاکره بین مجلس، شورای نگهبان و کمیسیون صنایع بند جدیدی به طرح ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده که براساس آن شرط اسقاط در واردات خودروهای هیبریدی و برقی حذف شده است.
به نقل از خبر خودرو، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: «استدلال ارائه شده در خصوص حذف تعرفه واردات برای این خودروها، مبتنی بر توانایی مالی واردکنندگان این خودروها، عدم انتفاع این خودروها از یارانه سوخت و همچنین عدم آلایندگی این خودروها بود.»
محسن کوهکن ریزی ادامه داد: «پس از استماع نظر دولت و رفع ایرادات وارده به این بند، نگاه درآمدزایی از محل تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، نادیده گرفته شد؛ اما در عین حال، تعهد واردکنندگان مبنی بر اسقاط خودروهای فرسوده حذف گردید تا تفاوتی میان واردات خودروهای برقی و بنزینی وجود داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «این بند بدین معنی است که واردات خودروهای هیبریدی و برقی بدون تعرفه صورت نمی پذیرد اما تعهد اسقاط نیز حذف شده است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد به دولت در خصوص اجرای قوانین اسقاط از جمله قانون هوای پاک گفت: «عملکرد دولت دوازدهم، در ارائه تسهیلات برای تشویق به اسقاط خودروهای فرسوده قابل قبول نبوده است. در دوره‌های گذشته اسقاط خودروهای فرسوده با سرعت بیشتر، متعهدانه و با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت وجود داشت. در حال حاضر مشکلات مربوط به مراکز اسقاط خودرو و موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به دست فراموشی سپرده شده است.»
نظرات