دلیل تاخیر در واریز مابه التفاوت ریالی سهمیه سوخت آژانس ها چیست؟

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی کشوربا اشاره به تاخیر واریز ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین تاکسی های اینترنتی و یا خودروهای آژانس، اعلام کرد که سامانه‌ ای در وزارت کشور به نام سامانه ملی اطلاعات سفر وجود دارد که لازم است تاکسی‌ های اینترنتی درون و برون شهری اطلاعات خود را در این سامانه به ثبت برسانند و به محض اینکه اطلاعات از سوی وزارت کشور اعلام شود، شرکت فرآورده‌ های نفتی کشور ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت را طی 24 ساعت به حساب رانندگان خودروهای واریز خواهد کرد.
‌به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره به پرداخت مابه التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین تاکسی ‌های تلفنی و اینترنتی، در ادامه صحبت های خود اضافه کرد که مابه التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین ماه 291 هزار خودرو متعلق به آژانس‌ های تاکسی تلفنی زیر نظر شهرداری‌ ها و صنفی و همچنین تاکسی ‌های اینترنتی روز شنبه 27 اردیبهشت به حسابشان واریز شده است.
وی در ادامه افزود، این سهمیه با اعتباری بالغ بر 480 میلیارد ریال مشمول رانندگان آژانس‌ های تحت پوشش شهرداری و اصناف و ناوگان اینترنتی خواهد شد. علت تاخیر در واریز مابه التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین آژانس ‌ها و تاکسی ‌های اینترنتی هم ایجاد سامانه اطلاعات سفر بوده که زیر نظر وزارت کشور است. لازم به ذکر است که اعتبار فوق در کارت ‌های بانکی رانندگان شارژ خواهد شد و در زمان سوخت گیری نیز می ‌توانند از کارت‌ های بانکی خود در جهت پرداخت هزینه سوخت در جایگاه‌ ها استفاده کنند.
نظرات