آیا محرومیت 2 ساله از ثبت نام خودرو در صورت عدم تکمیل وجه برقرار است؟

پیرو بخشنامه شماره 4307 که به فروش فوق العاده گروه صنعتی ایران خودرو مربوط می شود، جزییاتی جدید از طرح فروش فوق العاده و همچنین شروط لازم برای ثبت نام خودرو منتشر شده و مقتضی است که مشتریان این موارد را مورد توجه قرار دهند.

- شرط دریافت "چک" برای خرید کلیه محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده حذف شده است.
- ثبت نام جهت شرکت در قرعه کشی فروش فوق العاده این شرکت بدون اخذ موجه، تا روز چهارشنبه 14 خردادماه ادامه خواهد داشت.
- سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت باقی خواهد ماند و امکان تسویه حساب پیش از موعد وجود ندارد.
- امکان انصراف از ثبت نام اولیه جهت شرکت در قرعه کشی، تنها تا قبل از شروع قرعه کشی مهیا خواهد بود.
- درصورتی که متقاضی در قرعه کشی برنده شده و در زمان تعیین شده نسبت به تکمیل وجه اقدام نکند، به مدت 2 سال از هرگونه خرید و ثبت نام خودرو توسط خودروسازان محروم خواهد شد.
- پس از انجام قرعه کشی و در زمان تکمیل وجه، مبلع 1 میلیون تومان از مبلغ خودروی ثبت نام شده کسر و سند خودرو به مدت 1 سال در رهن شرکت باقی می ماند و برگه سبز خودرو (شناسنامه مالکیت) پس از اتمام دوران ترهین در قبال اخذ باقی مانده وجه ذکر شده به مشتریان تحویل داده می شود.

بروزرسانی:
ایران خودرو بخشنامه فروش را عوض کرد و محرومیت ۲ ساله برداشته شد. ایران خودرو اعلام کرد در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، محدودیت 2 ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه شماره 4307 ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ است.
همچنین طبق بخشنامه جدید ایران خودرو، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ 10 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ میلیون ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نظرات
 
 
 

گروه خودروبانک با شعار "دسترسی به بهترین انتخاب" تلاش دارد از طریق این وبسایت به هموطنان عزیز کمک کند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. این وبسایت به هیچ گروه یا حزبی تعلق ندارد و تنها از طریق علاقه مندان به صنعت خودروی کشور اداره میشود. همچنین در تمامی زمینه ها صمیمانه پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما خواهیم بود تا بتوانیم خدماتی بهتر را ارائه دهیم.

خودروبانک بهترین سایت خودرویی منتخب مردم در هشتمین و نهمین جشنواره وب ایران