فریدون حمیدی مدیرعامل شایان دیزل شد

فریدون حمیدی که تا قبل از این سابقه هدایت زامیاد را نیز در پرونده خود دارد، مدیرعامل شایان دیزل شد.

به گزارش خودروبانک ، فریدون حمیدی در قسمت های مختلف صنعت خودرو سابقه فعالیت دارد و در سروکروم نیز مدیرعامل بود. همچنین سمت هایی نظیر هیئت مدیره قالب های بزرگ صنعتی سایپا و مشاور مدیرعامل سایپا از جمله فعالیت های اون در این صنعت بوده است. فریدون حمیدی حدود چهار سال در دولت یازدهم در زامیاد نیز مدیرعامل بود.

نظرات