موضوعات داغ

طرح فروش خودرو سدان J7 کرمان موتور به صورت نقد و اقساط + جدول قیمت شهریور 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت کرمان موتور اولین مرحله از شرایط فروش سدان جدید کی ام سی J7 به صورت نقد و اقساط را اعلام کرد.

این ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۱۴۰۱ است و ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ سدان کرمان موتور از 16 تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ کرمان موتور جهت خرید این خودرو اقدام نمایند.

مشخصات فنی کی ام سی J7

خودرو کی ام سی J7 از یک موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه با حجم موتور1499 سی سی و توربوشارژ بهره می‌برد و حداکثر قدرت 172 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 280 نیوتن متر در 1800 دور در دقیقه تولید می‌کند. این توان تولیدی پیشرانه جک J7 از طریق جعبه دنده 6 سرعته دوکلاچه به محور جلو انتقال پیدا می‌کند.

شرایط فروش خودرو سدان J7 کرمان موتور به صورت نقد و اقساط شهریور 1401

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ   12.650.000.000 ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﺨﻔﻴﻒ 650.000.000 ﺭﻳﺎﻝ ـ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 1 18 30
ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ (ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) 12.000.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 6.000.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 6.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ
      ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ
    1.315.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    1.315.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    1.315.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    1.315.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ـ 1.315.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    1.314.905.000 ﺭﻳﺎﻝ 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    - 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    - 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    - 768.800.000 ﺭﻳﺎﻝ
    - 768.907.000 ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺪﻝ   1401 1401
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ
ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ   -
ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ (ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)   -
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ   3% ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ   45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ
ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ   ﺳﻔﻴﺪ - ﻣﺸﻜﻲ ﻣﻴﻜﺎ
    ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﭼﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻚ 1401/10/15 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ـ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
    ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ * ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ، ﻋﻮﺍﺭﺽ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ 1401 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻧﺮﺧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  * ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ، ﺁﭘﺸﻨﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﻲ، ﺗﻮﺩﻭﺯﻱ، ﺭﻳﻨﮓ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﮒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  * ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ " ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ " ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نظرات کاربران

10 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/6/15
آی کی یو اگر کسی بتونه اینقدر پول قسط بده حتما اینقدر درآمد داره که راحت نقد بخره
1401/6/15
خدایی عجب سودی داره برای وارد کننده اگه 20 هزار دلار در نظر بگیریم 2 هزار دلار هزینه حمل و نقل و غیر.........
واسه خود شرکت و دولت چقدر پول بدست میاد! راحت دوبرابر!
1401/6/15
چقدر مهربونن 65 میلیون تخفیف میدن
1401/6/15
مملکت بی در و پیکر ، برچسب 43 هزار دلاری روی یه سدان چینی ...
1401/6/16
چسب
1401/6/16
چه خبره ۴ برابر قیمت
1401/6/16
😂 😂 😂 😂 😂 😂 قرار داد ترکمنچای
1401/6/17
قیمت تریلی حساب کردید
1401/6/18
اگر جستجوی محدودی در سایت های بین المللی اعلام قیمت خودرو انجام دهیم ، ملاحظه میکنیم که قیمت تقریبی این خودور با این سطح از امکانات کمتر از 18 هزار دلار هست . اگر دلاری که در اختیار خودروسازان قرار میگیرد را هم 28 هزار تومان در نظر بگیریم ، به قیمت خام 504 میلیون تومان برای این خودرو میرسیم . با توجه به اینکه قطعات به صورت CKD وارد شده و از برخی معافیت ها و عوارض گمرکی برخوردار میشوند و با احتساب سود مورد نیاز برای کارخانه ، فرض بفرمائید 50 درصد به قیمت فوق اضافه و قیمت مشتری را محاسبه کنیم . میشود 756 میلیون تومان . حباب گرانی و تورم را هم روی آن میگذاریم ، مثلاً قیمت مشتری بشود 850 میلیون تومان ، باز هم بیشتر از 400 میلیون تومان قیمت بیشتری توسط کرمان موتور اعلام شده است . این یعنی گران فروشی محض و ظلم به خریدار این خودرو . قیمت عادلانه این خودرو مونتاژی با شرایط تورمی کشور باید کمتر از 800 میلیون اعلام میشد .
1401/6/18
ماشین چینی کلا آشغاله