موضوعات داغ

آمار تولید گروه خودروسازی سایپا در سال 1401 چگونه بود؟

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت سایپا به‌عنوان دومین خودروساز کشور آمار فعالیت‌های خود را در زمان مدیریت جدید منتشر نموده است.

تولید خودرو در گروه سایپا تا انتهای‌ مردادماه سال ١٤٠١ به تعداد ١٧١ هزار دستگاه رسیده است و تولید خودرو در زمان مشابه تا انتهای‌ مرداد سـال ١٤٠٠ تعداد ١٦٨ هزار دستگاه بوده است.

طی این مدت شرکت سایپا خودروهای قدیمی خود اعم از تیبا، تیبا ٢ و ساینا از سبد محصولات خارج نموده و خودروهای جدید را جایگزین آن‌ها نموده است و تولید خود را افزایش داده است. در مقابل تولید محصولات اقتصـادی‌ جدیدتر شرکت سایپا با افزایش‌ ٤٠ درصـدی‌ نسـبت‌ به‌ مدت مشـابه‌ سـال گذشته‌ روبرو بوده و این شرکت رویکرد عرضه محصولات اقتصادی را دنبال نموده است.

‌تولید روزانه گروه سایپا‌ از ١٠٥٧ دستگاه در بهمن‌ ماه ١٤٠٠ به‌ ١٨٣٢ دستگاه در مردادماه ١٤٠١ رسیده است. تولید خودرو کامل‌ نسبت‌ به‌ مدت مشابه‌ سال گذشته‌ با افزایش همراه بوده است و مجموعا ٢٠٨ هزار دستگاه خودرو تا ٢٨ شهریورماه سال ١٤٠١ تولید شده است.

نرخ عبور مســتقیم‌ در گروه ســایپا از ١٠% در دی ماه ١٤٠٠ به‌ ١٠٠ درصــد در مردادماه ١٤٠١ رسیده است و از ابتدای‌ مردادماه تمامی محصولات تولید شده کامل‌ بوده است‌.

خودروهای‌ ناقص‌ موجود از بهمن‌ ماه تا انتهای‌ تیرماه با کاهش‌ ٨٠ هزار دستگاهی‌ همراه بوده است.

نظرات کاربران

1 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/7/13
خوشم میاد تا رییسی امد همتون غلافش کردین زالوها