موضوعات داغ

شرایط فروش جدید نقد و اقساطی کرمان موتور اعلام شد + جدول آبان ماه 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اقساطی 3 خودروی J7، S5 و S3 را اعلام کرد.

خودروی سواری KMC J7 با قیمت 1،281،880،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگ‌های در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S5 اتوماتیک با قیمت 1،246،890،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگ‌های در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S3 اتوماتیک با قیمت 910،450،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگ‌های در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه در این طرح فروش نقدی و اقساطی حضور دارند.

با اعلام این شرایط، شرکت کرمان موتور امکان خرید نقدی و اقساطی این 3 محصول را برای مشتریان فراهم کرده است. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نسبت به ثبت سفارش خودروهای مورد نظرشان اقدام نمایند.

جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی جک 1500 S5 اتوماتیک

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت - ۱۸ ۲۴ ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی - 5,000,000,000 ریال 5,000,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال 8,800,000,000 ریال
پرداخت های آتی - مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - 1,583,438,000 ریال 1,300,338,000 ریال 617,583,000 ریال 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - - 1,300,338,000 ریال - 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - - 1,300,338,000 ریال - 480,568,000 ریال 399,329,000 ریال
- - - - - - 399,329,000 ریال
- - - - - - 399,329,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت - - - - - -
سود انصراف (سالیانه) - - - - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی

کی‌ام‌سی

جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی کی‌ام‌سی J7

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 12,818,800,000 ریال 12,818,800,000 ریال 12,818,800,000 ریال 12,818,800,000 ریال 12,818,800,000 ریال 12,818,800,000 ریال
مراحل پرداخت - ۱۸ ۲۴ ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی - 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی - مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - 1,299,838,000 ریال 1,058,902,000 ریال 642,728,000 ریال 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - - 1,058,902,000 ریال - 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - - 1,058,902,000 ریال - 500,123,000 ریال 415,567,000 ریال
- - - - - - 415,567,000 ریال
- - - - - - 415,567,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت - - - - - -
سود انصراف (سالیانه) - - - - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی

جک S3 اتوماتیک

جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی جک S3 اتوماتیک

شرایط نقدی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 9,104,500,000 ریال 9,104,500,000 ریال 9,104,500,000 ریال 9,104,500,000 ریال 9,104,500,000 ریال 9,104,500,000 ریال
مراحل پرداخت - ۱۸ ۲۴ ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی - 4,000,000,000ریال 4,000,000,000ریال 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال 6,500,000,000 ریال
پرداخت های آتی - مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - 1,049,433,000 ریال 854,790,000 ریال 438,837,000ریال 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - - 854,790,000 ریال - 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - - 854,790,000 ریال - 341,274,000 ریال 283,602,000 ریال
- - - - - - 283,602,000 ریال
- - - - - - 283,602,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲
سند آزاد در رهن در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت - - - - - -
سود انصراف (سالیانه) - - - - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه ۳ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری ۹۰ روز کاری
رنگ خودرو سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی سفید - مشکی

نظرات کاربران

6 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1402/8/1
البته JAC J4 هم در اطلاعیه کرمان موتور مطرح شده که باید به خبر شما اضافه گردد
1402/8/2
کرمان مونور تعهدات خودش را عمل نکند خودرو که باید دوماه پیش تحویل می داده هنوز نداده
1402/8/2
مگه ما چقدر درآمد داریم که ماهی صد میلیون قسط بدیم؟!
1402/8/2
خدا ازتون نگذره توی کشورهای دیگه یک کارمند با پنج شش ماه حقوقش یک ماشین روز دنیا رو میتونه بگیره اونوقت اینجا با هفت هشت سال حقوقش میتونه یک ماشین درجه دو جهانی رو بگیره
1402/8/4
سلام ، سود بانکی اقساط رو چند درصد حساب کردن؟
1402/8/5
واقعا" با این درآمدهای ضعیف اکثریت جامعه چطور قسط صدمیلیونی میتونن پرداخت کنند . بازهم قشر ضعیف و متوسط جامعه نمیتونن صاحب ماشین بشن .