موضوعات داغ

شرایط فروش نقد و اقساطی منعطف جک J4 اعلام شد + جدول قیمت آبان 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اقساطی با اقساط کوتاه و بلند مدت و پیش پرداخت 350 یا 450 میلیون تومانی عرضه می‌کند.

در این طرح فروش متقاضیان می‌توانند با شرایط اقساطی 12، 24، 36 و 48 ماهه اقدام به خرید خودرو جک J4 نمایند.

قیمت فروش نقدی و قیمت مصوب جک J4 معادل 7.658.900.000 ﺭﻳﺎﻝ اعلام شده است.

جدول قیمت فروش نقدی و اقساطی جک J4 کرمان موتور

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻘﺪﻱ اقساط اقساط اقساط اقساط اقساط اقساط اقساط
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 1 12 24 36 12 24 36 48
ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ (ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) 7.658.900.000 ﺭﻳﺎﻝ 3.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 3.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 3.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 4.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 4.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 4.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ 4.500.000.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺴﺎﻁ
- - 1.118.532.000 ﺭﻳﺎﻝ 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ 831.280.000 ﺭﻳﺎﻝ 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - 1.118.532.000 ﺭﻳﺎﻝ 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ 831.280.000 ﺭﻳﺎﻝ 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - 1.118.532.000 ﺭﻳﺎﻝ 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ 831.280.000 ﺭﻳﺎﻝ 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - 1.118.532.000 ﺭﻳﺎﻝ 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ 831.280.000 ﺭﻳﺎﻝ 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ - - 616.410.000 ﺭﻳﺎﻝ 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - 454.512.000 ﺭﻳﺎﻝ 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - - 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - - 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - - 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - 484.973.000 ﺭﻳﺎﻝ - - 353.547.000 ﺭﻳﺎﻝ 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - - - - - 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - - - - - 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - - - - - 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
- - - - - - - - 305.893.000 ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺪﻝ 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺪ آزاد ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ ﺩﺭﺭﻫﻦ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه 3 درصد ماهانه
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ 45 ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ
ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻃﻮﺳﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺳﻔﻴﺪ - مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻃﻮسی ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد