خودروهای مرسدس بنز موجود در بازار ایران
مرسدس بنز

خودروهای مرسدس بنز موجود در بازار ایران

نام خودرو: مرسدس‌بنز E200
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1991 سی سی
قیمت: 1260-1700 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/23

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز E200
نام خودرو: مرسدس‌بنز E250
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1991 سی سی
قیمت: 1450 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/26

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز E250
نام خودرو: مرسدس بنز CLA45
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1991 سی سی
قیمت: 1250-1450 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/23

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز CLA45
نام خودرو: مرسدس بنز SL500 AMG
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 5461 سی سی
قیمت: 1250 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز SL500 AMG
نام خودرو: مرسدس بنز SL500
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4663 سی سی
قیمت: 1250 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز SL500
نام خودرو: مرسدس بنز S500
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 5461 سی سی
قیمت: 725-1150 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز S500
نام خودرو: مرسدس‌بنز S500
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4663 سی سی
قیمت: 725-1150 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز S500
نام خودرو: مرسدس بنز CLS500
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4662 سی سی
قیمت: 275-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز CLS500
نام خودرو: مرسدس بنز CL500
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4663 سی سی
قیمت: 800 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز CL500
نام خودرو: مرسدس بنز C200
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1796 سی سی
قیمت: 254-555 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز C200
نام خودرو: مرسدس بنز CLS350
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3498 سی سی
قیمت: 490-498 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز CLS350
نام خودرو: مرسدس بنز E350 کروک
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3498 سی سی
قیمت: 405-470 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس بنز E350 کروک
نام خودرو: مرسدس‌بنز E350
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3498 سی سی
قیمت: 320-440 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز E350
نام خودرو: مرسدس‌بنز E300
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 285-410 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز E300
نام خودرو: مرسدس‌بنز E350 کوپه
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3498 سی سی
قیمت: 340 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی قیمت مرسدس‌بنز E350 کوپه
12
Top