مصاحبه با معاون بازاریابی شرکت عظیم خودرو

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
سومین نمایشگاه خودروی تهران از روز 18 دی ماه آغاز بکار کرد و با استقبال نسبتا خوبی از سوی علاقه مندان مواجه شده است. یکی از فعال ترین شرکت های حاضر در نمایشگاه امسال عظیم خودرو است که با محصولات هن تنگ به این نمایشگاه آمده است و به زودی این خودروی لوکس چینی را به بازار عرضه خواهد کرد. پیش فروش این خودروها قبلا انجام شده و از پایان ماه جاری برنامه ریزی برای تحویل خودروها در بهمن ماه آغاز خواهد شد. در حاشیه‌ی نمایشگاه تهران مصاحبه ای با آقای عقیل مصطفایی، معاون بازاریابی عظیم خودرو انجام دادیم که می توانید کامل آن را در ادامه مشاهده کنید.

نظرات