موضوعات داغ

شرایط فروش اقساطی کرمان موتور با تحویل 90 روزه اعلام شد + جدول مردادماه 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت کرمان موتور شرایط جدید فروش اقساطی محصولات خود را اعلام کرد.

در این شرایط فروش محصول جک J4، جک S5، جک S3 و کی ام سی J7 با اقساط 18، 24 و 30 ماهه با تحویل 90 روزکاری عرضه می‌شوند.

این طرح فروش به صورت اینترنتی از روز شنبه 26 مرداد آغاز و تا روز 31 مردادماه 1402 ادامه خواهد داشت.

شرایط فروش اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

جدول شرایط فروش اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال 7,658,900,000 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال 4,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- 605,645,000 ریال 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- - 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- - 483,957,000 ریال 415,659,000 ریال
- - - 415,659,000 ریال
- - - 415,659,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

شرایط فروش اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

جدول شرایط فروش اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال 7,500,000,000ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- 1,047,384,000ریال 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- - 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- - 858,773,000ریال 755,032,000ریال
- - 755,032,000ریال
- - - 755,032,000ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

شرایط فروش اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

جدول شرایط فروش اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 5,500,000,000 ریال 5,500,000,000 ریال 6,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- 736,585,000 ریال 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- - 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- - 598,696,000 ریال 450,800,000 ریال
- - - 450,800,000 ریال
- - - 450,800,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

شرایط فروش اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

جدول شرایط فروش اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام 8,500,000,000 ریال 8,500,000,000 ریال 9,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- 883,488,000 ریال 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- - 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- - 718,614,000 ریال 555,338,000 ریال
- - - 555,338,000 ریال
- - - 555,338,000 ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

نظرات کاربران

2 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1402/5/28
فقط برای سامانه یکپارچه هست؟ یا هرکسی میتونه ثبت نام کنه؟
1402/5/28
قیمت جهانی خودرو رو در اولین پیش قسط میگیره . بقیه سود هست .