خودروهای نیسان موجود در بازار ایران

نام خودرو: نیسان ماکسیما اتوماتیک
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان مورانو
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3500 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان رونیز
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2400 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان قشقایی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان تینا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2496 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان پیکاپ دوکابین
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2389 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان جوک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 1,000,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان جوک اسپرت
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1618 سی سی
قیمت: 1,300,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: نیسان ایکس تریل
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2488 سی سی
قیمت: 2,150,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی