موضوعات داغ

ثبت نام ایران خودرو خرداد 1402 | شرایط پیش فروش و فروش فوق العاده

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه + جدول قیمت خرداد 1402

عکس مطلب اول

بر اساس بخشنامه‌های 4581 و 4583 شرکت ایران خودرو، پیش فروش برخی از محصولات این شرکت برای متقاضیان عادی باقیمانده اولویت‌های تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام گردیده است.

این طرح پیش فروش برای برخی از متقاضیانی که اخیراً معرفی و طبق جدول زیر مشخص شده‌اند، اعلام گردیده است.

لذا مشتریان واجد شرایط که پیامک فراخوان برای آنها ارسال شده است، می‌توانند تا ۱۰ روز از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۳/۲۰ نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که کلیه شرایط عمومی و اختصاصی در این بخشنامه، به طور کامل مطابق با شرایط اعلام شده در بخشنامه‌های 4581 و 4583 است و هدف از ارسال این بخشنامه، اطلاع‌رسانی در خصوص فراخوان تکمیلی اولویت‌های اعلام شده قبلی است.

پژو 207 در طرح پیش فروش ایران خودرو

جدول شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه

خودرو کدکلاس پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی رنگ برنامه فروش موعد تحویل
پژو 207 دستی 600 1,272,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، نقره ای تیتانیوم 105477 شهریور 1402
سورن پلاس دوگانه سوز 555 1,489,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، آبی کبود 105478 شهریور 1402
هایما S7 توربو اتوماتیک 518 4,042,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، نقرهای متالیک، ذغالی متالیک 105479 شهریور 1402
هایما S5 توربو اتوماتیک 522 3,943,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، نقرهای متالیک، ذغالی متالیک 105480 شهریور 1402
دنا پلاس 703 1,333,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، آبی کبود 105481 شهریور 1402
دنا پلاس توربو دستی 704 1,844,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، آبی کبود 105482 شهریور 1402
دنا پلاس توربو اتوماتیک 707 2,176,000,000 قیمت روز و در زمان ارسال دعوتنامه سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، آبی رویال 105483 شهریور 1402

لیست شرایط فروش قبلی

شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک اعلام شد + جدول قیمت خرداد 1402

شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک جهت بخش سوم اولویت های پاییز1402 با موعد تحویل آذر 1402 اعلام شده است.

زمان فعال سازی اين بخشنامه بر روی سايت فروش اینترنتی ایران خودرو بعد از ارسال پيامك به منتخبين خواهد بود و متقاضیانی كه در سامانه یكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت های پاییز 1402 به این شركت اعلام شده است و برای ایشان توسط شركت ایران خودرو پیامك ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

جدول شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک خرداد 1402

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب (رﻳﺎل) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 707 2,176,000,000 ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 50 درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼم و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻲ آﺑﻨﻮس ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮه اي، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد، ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم 105475 آذر 1402

نکات مهم شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک خرداد 1402

نكته:1اولویت های اعلامی مجاز به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه می باشند و تغییر خودرو امكانپذیر نمی باشد.

نكته:2 متقاضیانی كه در بخش سوم اولویت های پاییز 1402 برای پیش فروش (فراخوان) سامانه یكپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند می بایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو صرفا از طریق سامانه ایران خودرو اقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند.

شرایط فروش جدید تارا اتوماتیك و رانا پلاس اعلام شد + جدول خرداد 1402

شرکت ایران خودرو طرح جدید پیش فروش محصولات تارا اتوماتیك و رانا پلاس را ویژه منتخبین مرحله هفتم اولویت بندی سامانه یكپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی) اعلام کرد.

زمان فعال سازی اين بخشنامه شرایط فروش تارا اتوماتیك و رانا پلاس بر روی سايت بعد از ارسال پيامك به منتخبين خواهد بود.

طرح فروش خودروهای تارا اتوماتیك و رانا پلاس با موعد تحويل 90 روزه صرفا برای منتخبين بخش سوم اولويت هاي تابستان 1402 است و فقط متقاضياني كه در سامانه يكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامي ايشان به عنوان بخش سوم اولويت تابستان 1402 فروش فوق العاده (فراخوان) به اين شركت اعلام شده است و براي ايشان توسط شركت ايران خودرو پيامك ارسال گرديده و يا در سايت فروش اينترنتي ايران خودرواسامي آنها درج شده است مي توانند دراين بخشنامه ثبت نام نمايند.

جدول طرح فروش خودروهای تارا اتوماتیك و رانا پلاس با موعد تحويل 90 روزه

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﻛﻼس ﺧﻮدرو ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش (رﻳﺎل) رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺗﺎرا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 32301 4،905،515،000 ﺳﻔﻴﺪ، مشکی آﺑﻨﻮس، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، آبی ﻛﺒﻮد، ﻧﻘﺮه ای ، ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آﺑﻲ روﻳﺎل 105474 3 ﻣﺎﻫﻪ
راﻧﺎ ﭘﻼس 61017 3،210،009،000 ﺳﻔﻴﺪ، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮه ای 105473 3 ﻣﺎﻫﻪ

نکات مهم شرایط جدید فروش تارا اتوماتیك و رانا پلاس

نكته:1 اولویت های اعلامی مجاز به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه می باشند و تغییر خودرو امكانپذیر نمی باشد.

نكته :2 متقاضیانی كه در بخش سومّاولویت تابستان 1402 سامانه یكپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند و پیامك ارسالی از سوی ایرانخودرو را دریافت نموده اند میبایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو صرفاً از طریق سامانه ایران خودرو اقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند.

نكته :3 در صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات،و سایر الزامات قانونی از جمله ارتقاء استاندارد مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد باتوجه به لزوم اجرای مرحله دوم ارتقاء استانداردی از خرداد ،1402پرداخت هزینه نصب این تجهیزات قبل از صدور فاكتور قطعی است و پس از تعیین قیمت این تجهیزات تا قبل از سر رسید موعد تحویل اطلاع رسانی به خریداران محترم صورت خواهد پذیرفت.

اولويت بندی جدید محصولات ایران خودرو ویژه سامانه يكپارچه خودرو اعلام شد + جدول قیمت خرداد 1402

شرکت ایران‌خودرو در یک اطلاعیه به اطلاع عموم متقاضیان و نمایندگی‌های مجاز رساند که شرایط پیش‌فروش (فراخوان) برخی از محصولات خود را صرفاً جهت بخش دوم اولویت‌های پاییز 1402 با موعد تحویل آبان 1402 اعلام می‌کند.

در این فراخوان، متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند و اسامی آنها به‌عنوان بخش دوم اولویت‌های پاییز 1402 به شرکت اعلام شده است و برای آنها پیامک ارسال یا در سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو اسامی آنها درج شده است، می‌توانند در این فراخوان ثبت‌نام نمایند. همچنین، قیمت خودروها در این طرح مطابق با قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

جدول فراخوان مرحله ششم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی)

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ علی اﻟﺤﺴﺎب ( رﻳﺎل ) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﮋو 207 دستی 600 1,373,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﻧﻘﺮه اي،آبی اﻗﻴﺎﻧﻮسی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،ﻗﺮﻣﺰ،ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﺎل،ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آبی ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 105436 آﺑﺎن 1402
ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 606 1,671,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﻧﻘﺮه اي،آبی اﻗﻴﺎﻧﻮسی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،ﻗﺮﻣﺰ،ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﺎل،ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آبی ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 105437 آﺑﺎن 1402
دنا پلاس ﺳﺘﻲ 703 1,333,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﻧﻘﺮه اي،آبی اﻗﻴﺎﻧﻮسی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،ﻗﺮﻣﺰ،ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﺎل،ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آبی ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 105442 آﺑﺎن 1402
دنا ﭘﻼس دﺳﺘﻲ ﺗﻮرﺑﻮ 704 1,844,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﻧﻘﺮه اي،آبی اﻗﻴﺎﻧﻮسی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،ﻗﺮﻣﺰ،ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﺎل،ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آبی ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 105443 آﺑﺎن 1402
دﻧﺎ ﭘﻼس اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮرﺑﻮ 707 2176,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﻧﻘﺮه اي،آبی اﻗﻴﺎﻧﻮسی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،ﻗﺮﻣﺰ،ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﺎل،ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻪ ﻏﺎزی، آبی ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 105444 آﺑﺎن 1402
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 555 1,489,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،آﺑﻲ ﻛﺒﻮد 105438 آﺑﺎن 1402
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ 575 1,325,000,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،آﺑﻲ ﻛﺒﻮد 105439 آﺑﺎن 1402

نكته:1 اولویت های اعلامی مجاز به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه می باشند و تغییر خودرو امكانپذیر نمی باشد.

نكته :2 متقاضیانی كه در بخش دوم اولویت های پاییز 1402برای پیش فروش (فراخوان) سامانه یكپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند می بایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو ً صرفا از طریق سامانه ایران خودرو به نشانی esale.ikco.irاقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند.

نكته :3 سند خودرو به مدت یكسال در رهن شركت ایران خودرو خواهد بود . هزینه ترهین در هنگام واریز وجه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و هزینه فك رهن در موعد یكساله انقضاء مهلت ترهین دریافت و سند از رهن خارج خواهد شد.

شرایط عمومی بخشنامه اولويت بندی جدید محصولات ایران خودرو ویژه سامانه يكپارچه خودرو

1- افرادی كه در سامانه یكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش دوم اولویت های پاییز 1402برای پیش فروش (فراخوان) ویژه متقاضیان عادی به این شركت اعلام شده است و برای ایشان توسط شركت ایران خودرو پیامك ارسال گردیده می توانند دراین بخشنامه نسبت

به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه اقدام نمایند .

2- با توجه به فراخوان اولویت های پاییز 1402این دسته از متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس: esale.ikco.ir از فراخوان اولویت بندی خود آگاهی یابند و ضمنأ توصیه می نماید كه كلیه اولویت های پاییزمی توانند به صورت هفتگی با مراجعه به سایت مذكور از فراخوان اولویت خود مطلع شوند.

3- حداقل از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شركت های ایران خودرو و سایر خودروسازان 48ماه میباشد.

4- ثبتنام متقاضیان دارای پلاك انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.

5- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در اولویت بندی به اشخاص ثالث (حتی به صورت وكالتی) ممنوع میباشد.

6- متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از كارتهای بانكی به نام خود استفاده نماید.

7- به استناد بند 7ماده 4مصوبه 543شورای رقابت، سند فروش خودرو در ازاء مبلغ 500/000ریال به مدت یكسال در رهن شركت ایران خودرو خواهد بود. ً ضمنا هزینه ترهین بر عهده متقاضی است كه هزینه آن در هنگام واریز وجه خودرو از متقاضی دریافت می گردد و هزینه فك رهن در هنگام انقضاء مدت ترهین با ثبت درخواست در سایت ایران خودرو و پرداخت هزینه فك رهن به مبلغاعلامی درآن زمان دریافت و سند از رهن خارج می گردد.

8- در صورتی كه مصرف كننده ای به نمایندگی های شركت مراجعه و مالكیت خودروی مذكور از زمان تحویل خودرو از كارخانه تغییرنیافته باشد، اعمال محدویت حداكثر ظرف مدت 5ماه از تاریخ تحویل و با حداقل 1000كیلومتر كاركرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شركت های خودرو ساز ضروری نبوده و شرط مذكور تنها درارتباط با خودروهایی اجرایی خواهد گردید كه مالكیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس،تغییر یافته باشدبنابراین در صورت تغییر مالكیت خودرو و عدم مراجعه به نمایندگی حداكثر ظرف مدت 5ماه از تاریخ تحویل و با حداقل 1000كیلومتر پیمایش ،گارانتی خودرو باطل خواهد شد"شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

9- ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.

1- فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام نماید.

11- امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

12- خودروهای قابل ارائه از طریق این بخشنامه، براساس آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود.

13- صحت كلیه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملی،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی میباشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی میباشد.

14- كلیه مشتریان حقیقی میبایست كد پستی مرتبط با محل سكونت خود را صحیح اعلام نمایند و چنانچه مشتریان این موضوع را رعایت ننمایند تمامی عواقب مالیاتی به عهده ایشان خواهد بود

طرح پیش فروش پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک یورو 6 با قیمت قطعی اعلام شد + جدول خرداد 1402

طرح پیش فروش "با قیمت قطعی" وانت پیکاپ بنزینی اتوماتیک یورو 6 به صورت اینترنتی اعلام شد.

این طرح از روز 3 اردیبهشت 1402 در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

طرح پیش فروش وانت پیکاپ بنزینی اتوماتیک یورو با قیمت قطعی ویژه خرداد 1402

ﻧﻮﻉ خودرو ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ (ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﻘﺎﻁ) ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭﺵ (ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮنی، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺵ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭی) ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺪﻱ (ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭﻡ (ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ 45 ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﻡ (ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ 90 ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ)
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻓﻮﺗﻮﻥ - ﻳﻮﺭﻭ 6 ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﭖ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ) (ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ 18,802,631,832 48,598,708 18,855,166,690 ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ 9,435,166,691 ﻣﺒﻠﻎ 4/710/000/000 ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ 1402/04/17 ﻣﺒﻠﻎ 4/710/000/000 ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ 1402/05/31 12% 9% ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻌﻼﻭﻩ % 1 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﺮ 1402 و ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﺑﺎﻥ 1402

شرایط عمومی طرح پیش فروش وانت پیکاپ بنزینی اتوماتیک یورو 6

1- ﻗﻴﻤﺖ : ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ، ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ (ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

3- ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ : ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ.

4- ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ : ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ (ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﻱ 18 ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ) ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ ( 1401/03/02 ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

5- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1402 ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺟﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻱ ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

6- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

7- ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

8- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 3/936/150 ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮﻕ ﻟﺤﺎﻅ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

9- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮﻕ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

10- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

11- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ( ﻗﻮﺍﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ ، ﺑﺪﻧﻪ ، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ) ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

12- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ، ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

13- ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭﺩﺍﻳﻊ، ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺻﻴﺎﺩ (ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ " ﺻﻴﺎﺩ " ﻭ " ﺛﻨﺎ " ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

14- ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

15- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ)

شرایط فروش فوری خودرو تارا اتوماتیک اعلام شد +جدول خرداد 1402

در فراخوان اولویت‌بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو، مرحله پنجم به شرح زیر است.

شرایط فروش برخی از محصولات ایران خودرو با تحویل ۹۰ روزه صرفاً برای افراد منتخب در بخش دوم اولویت‌های تابستان ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر اعلام می‌شود. فقط افرادی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و اسامی آنها به عنوان بخش دوم اولویت تابستان ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به شرکت ایران خودرو اعلام شده است و توسط شرکت پیامک دریافت کرده‌اند، می‌توانند در این بخشنامه ثبت نام کنند.

شرایط فروش فوری خودرو تارا اتوماتیک خرداد 1402

خودرو کد کلاس خودرو قیمت مصوب فروش(ریال) رنگ های قابل عرضه تحویل
تارا اتوماتیک 32301 4,905,515,000 سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، نقره ای تیتانیوم، نقره ای متالیک، سبز کله غازی، قرمز متالیک، آبی کبود، آبی رویال 3 ماهه

شرایط پیش فروش جدید پیکاپ تونلند اعلام شد + مشخصات فنی

طبق اطلاعیه روابط عمومی ایران خودرو دیزل، به مناسبت آغاز دهه کرامت و سالگرد آزادسازی خرمشهر، پیش‌فروش آنلاین محصولات این شرکت شامل کامیون‌های کمپرسی ۱۹۲۴ و ۲۶۲۴ و پیکاپ تونلند(تانلند) فوتون اتوماتیک را آغاز خواهد کرد.

بر این اساس، پیش‌فروش آنلاین کامیون‌های کمپرسی ۱۹۲۴ و ۲۶۲۴ از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲ خرداد و پیش‌فروش پیکاپ تونلند فوتون اتوماتیک از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ و تنها از طریق وبسایت فروش ایران خودرو دیزل به آدرس esale.ikd.ir شروع خواهد شد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز فروش ایران خودرو دیزل یا وبسایت این شرکت مراجعه کنند.

معرفی خودرو پیکاپ تونلند فوتون اتوماتیک

فوتون تانلند اتوماتیک یک خودرو پیکاپ با طراحی جذاب و عملکرد قوی است. این خودرو با موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه و حجم موتور 2002 سی سی به همراه توربوشارژ برای تنفس موتور، قدرت و کارآیی مناسبی را ارائه می‌دهد.

پیشرانه این خودرو حداکثر قدرتی برابر با 238 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه و حداکثر گشتاوری برابر با 360 نیوتن متر در 1750 دور در دقیقه را ارائه می‌کند.

یک جعبه دنده 8 سرعته خودکار نیروی تولیدی پیشرانه را به چهار چرخ منتقل می‌دهد. این خودرو دارای حداکثر سرعت 170 کیلومتر در ساعت است و وزن آن 1955 کیلوگرم می‌باشد.

ابعاد این خودرو به میلیمتر عبارتند از: 5340 طول، 1940 عرض و 1870 ارتفاع. همچنین فاصله بین دو محور این خودرو 3110 میلیمتر است.

طرح پیش فروش دنا پلاس ایران خودرو اعلام شد + جدول قیمت اردیبهشت 1402

بر اساس جدیدترین اطلاعیه گروه صنعتی ایران خودرو دومین دوره پیش فروش محصولات ایران خودرو برای متقاضیان عادی و همچنین طرح جوانی جمعیت اعلام شده است. در این پیش فروش سامانه یکپارچه خودرو، محصولات خانواده دنا پلاس به فروش خواهند رسید.

به طور دقیق‌تر افرادی که با نام و نشانی شخصی خود در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و اولویت آنها به عنوان بخش سوم تابستان به ایران خودرو اعلام شده است و پیامکی از این شرکت دریافت کرده‌اند، می‌توانند در این دوره پیش فروش به شرکت مراجعه کرده و با پیش پرداخت ۱۳۳ میلیون تومان، خودروی دنا پلاس را خریداری نمایند. تحویل این خودرو در ماه شهریور ۱۴۰۲ قرار دارد.

ضمناً، خودروی دنا پلاس توربو شارژ دستی نیز با پیش پرداخت ۱۸۴ میلیون تومان به علاقه‌مندان عرضه خواهد شد و تحویل آن نیز همزمان با خودروی دنا پلاس خواهد بود.

نكته 1: اولویت های اعلامی مجاز به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه می باشند و تغییر خودرو امكانپذیر نمی باشد.

نكته 2: متقاضیانی كه در اولویت اول پیش فروش سامانه یكپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند می بایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو صرفا از طریق سامانه ایران خودرو اقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند.

نكته 3: سند خودرو به مدت یكسال دررهن شركت ایران خودرو خواهد بود . هزینه ترهین در هنگام واریز وجه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و هزینه فك رهن در موعد یكساله انقضاء مهلت ترهین دریافت و سند از رهن خارج خواهد شد.

جدول دومین دوره پیش فروش محصولات ایران خودرو برای متقاضیان عادی و طرح جوانی جمعیت

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ( رﻳﺎل ) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻧﺼﺮاف ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
دﻧﺎ ﭘﻼس 703 1,333,000,000 در زمان صدور دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، آبی ﻛﺒﻮد، ﻧﻘﺮه ای 105359 12 درصد مشارکت و 9 درصد انصراف سالیانه ﺷﻬﺮﻳﻮر 1402
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ دﺳﺘﻲ 704 1,844,000,000 در زمان صدور دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، آبی ﻛﺒﻮد ﻧﻘﺮه اي 105360 12 درصد مشارکت و 9 درصد انصراف سالیانه ﺷﻬﺮﻳﻮر 1402

طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه مرحله دوم فروش یکپارچه اعلام شد + جدول اردیبهشت 1402

شرکت ایران خودرو طرح پیش فروش 3 خودروی خود را ویژه مادرانی با دو فرزند یا بیشتر اعلام کرده است و افراد عادی امکان شرکت در این طرح را ندارند.

این برنامه فروش که موسوم به طرح جوانی جمعیت است و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه، به صورت آنلاین برگزار می‌شود. قبلاً اعلام شده بود که ایران خودرو در این طرح شرکت نمی‌کند، اما حالا اعلام کرده است که در این طرح پیش فروش شرکت می‌کند.

بر اساس اطلاعیه ایران خودرو، تنها مادرانی که از تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰ به بعد دو فرزند یا بیشتر دارند، می‌توانند در طرح پیش فروش شرکت کنند. همچنین، افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده‌اند و اسامی آنها به عنوان بخش سوم اولویت تابستان ۱۴۰۲ برای ایران خودرو اعلام شده است، می‌توانند در این طرح شرکت کنند. ایران خودرو به آنها پیامکی ارسال کرده است که در این طرح شرکت کنند.

در طرح پیش فروش ایران خودرو، 3 مدل خودرو عرضه می‌شود که شامل دناپلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، سورن پلاس دوگانه سوز می‌باشد.

در اطلاعیه ایران خودرو آمده است که قیمت اعلام شده در آن نهایی نیست و کمتر از ۵۰ درصد قیمت نهایی محصول می‌باشد. قیمت نهایی این محصولات در طرح پیش فروش، براساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل، محاسبه خواهد شد.

جدول پیش فروش محصولات ایران خودرو

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ( رﻳﺎل ) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻧﺼﺮاف (سالیانه) ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
دنا پلاس ﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر 707 2,176,182,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم،آبی روﻳﺎل 105304   12 و 9   ﺷﻬﺮﻳﻮر 1402
ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 606 1,671,041,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،مشکی آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ،ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم 105305 12 و 9 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1402
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 555 1,489,629,000 زمان ارسال دعوتنامه ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد 105306 12 و 9 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1402

شرایط عمومی بخشنامه پیش فروش محصولات ایران خودرو

1 .مادرانی كه در سامانه یكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت اول پیش فروش طرح مادران به این شركت اعلام شده است و برای ایشان توسط شركت ایران خودرو پیامك ارسال گردیده می توانند دراین بخشنامه نسبت به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه اقدام نمایند .

2 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در اولویت بندی به اشخاص ثالث ( حتی به صورت وكالتی ) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وكالتی ممنوع می‌باشد.

3 .به استناد بند 7 ماده 4 مصوبه 543 شورای رقابت، سند فروش خودرودرازاء مبلغ 000/500 ریال به مدت یكسال دررهن شركت ایران خودرو خواهد بود ضمناً هزینه ترهین بر عهده متقاضی است كه هزینه آن در هنگام واریز وجه خودرو از متقاضی دریافت می گردد و هزینه فك رهن در هنگام انقضاء مدت ترهین با ثبت درخواست در سایت ایران خودرو و پرداخت هزینه فك رهن به مبلغ اعلامی درآن زمان دریافت و سند از رهن خارج می گردد.

4 .متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از كارتهای بانكی به نام خود استفاده نماید.

5 .در صورتی كه مصرف كننده ای به نمایندگی های شركت مراجعه و مالكیت خودروی مذكور از زمان تحویل خودرو از كارخانه تغییر نیافته باشد،اعمال محدویت حداكثر ظرف مدت 5 ماهازتاریخ تحویل وبا حداقل 1000كیلومتر كاركرد خودروبرای سرویس اولیه به نمایندگی شركت های خودرو ساز ضروری نبوده و شرط مذكور تنها درارتباط با خودروهایی اجرایی خواهد گردید كه مالكیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس،تغییر یافته باشد، بنابراین در صورت تغییر مالكیت خودرو و عدم مراجعه به نمایندگی حداكثر ظرف مدت 5 ماه از تاریخ تحویل و با حداقل 1000 كیلومتر پیمایش، گارانتی خودرو باطل خواهد شد.

6 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

7 .ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.

8 .فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی)اقدام نماید.

9 .امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

شرایط ثبت‌نام در مرحله دوم طرح یکپارچه + جزئیات

در مورد ثبت نام دور دوم طرح یکپارچه عرضه خودرو، امید قالیباف اظهار کرد که از تاریخ 16 اردیبهشت 1402، فرآیند ثبت نام متقاضیان در این طرح آغاز خواهد شد. پس از اعلام زمان و شرایط ثبت نام، متقاضیان خرید خودرو باید حساب وکالتی خود را افتتاح کرده و در طرح مذکور ثبت نام کنند.

او همچنین تأکید کرد که قبل از اطلاع رسانی در خصوص شروع ثبت نام، متقاضیان باید ابتدا حساب وکالتی خود را باز نکنند.

در این باره، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز افزود که قبل از اعلام زمان ثبت نام دور دوم، افتتاح حساب وکالتی مجاز نمی باشد؛ بنابراین، متقاضیان دور دوم باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به ایجاد حساب وکالتی خود کنند.

همچنین، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که نتایج نوبت دهی افرادی که در مهلت تعیین شده برای تغییر خودرو اقدام کردند، در اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.

طرح فروش محصولات ایران خودرو با تحویل 90 روزه اعلام شد + جدول قیمت فروردین ماه 1402

جدیدترین طرح فروش سال 1402 محصولات ایران خودرو اعلام شد.

تنها برای افرادی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و به عنوان اولویت اول در فروش فوق العاده برخی از محصولات شرکت ایران خودرو در مرحله اول تابستان 1402 انتخاب شده‌اند، شرایط فروش با موعد تحویل 90 روزه قابل ارائه است.

فقط متقاضیانی که اسامی‌شان در لیست اولویت اول این فروش وجود دارد و پیامکی از شرکت ایران خودرو دریافت کرده‌اند، می‌توانند در این بخشنامه ثبت نام کنند. این فروش صرفاً از طریق اولویت‌بندی وزارت صمت برای منتخبین مرحله اول تابستان 1402 ارائه می‌شود.

طرح فروش محصولات ایران خودرو

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﻛﻼس ﺧﻮدرو ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش ( رﻳﺎل ) رﻧﮕﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
دنا پلاس ﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ 70709 5،440،453،000 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی،ﻧﻘﺮه ای ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد،آﺑﻲ روﻳﺎل 105210 3 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P 35106 2،577،869،000 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی،ﻧﻘﺮه ای 105211 3 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﮋو 207 دﺳﺘﻲ 60016 3،181،440،000 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی،ﻧﻘﺮه ای 105213 3 ﻣﺎﻫﻪ
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ 57529 3،312،846،000 ﺳﻔﻴﺪ 105214 3 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﮋو i207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5P (ﺳﻘﻒ ﻗﺮﻣﺰ) 60606 4،177،600,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﺸﻜﻲ 105220 3 ﻣﺎﻫﻪ

نکات زیر را باید در نظر داشت:

اولویت‌هایی که در سامانه یکپارچه ثبت نام شده‌اند، تنها مجاز به خرید خودروی انتخابی هستند و تغییر خودرو ممکن نیست.

متقاضیانی که در اولویت اول پیش‌فروش سامانه یکپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده‌اند و پیامکی از سوی ایران خودرو دریافت کرده‌اند، صرفاً باید از طریق سامانه ایران خودرو به آدرس ir.ikco.esale برای خرید محصولات ایران خودرو اقدام کنند و از ثبت‌نام در سایت‌های غیرمعتبر و با نشانی‌های مشابه، پرهیز کنند.

در صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی، مشتری متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت است. با توجه به لزوم اجرای مرحله دوم ارتقاء استانداردی از خرداد 1402، هزینه نصب تجهیزات مربوط به این مرحله باید قبل از صدور فاکتور نهایی پرداخت شود و پس از تعیین قیمت تجهیزات، تا قبل از سررسید موعد تحویل، به خریداران محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سند خودرو برای مدت یک سال در رهن شرکت ایران خودرو قرار دارد. هزینه ترخیص در هنگام پرداخت وجه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و هزینه فک رهن در موعد یکساله انقضاء مهلت ترهین دریافت می‌شود و سند از رهن خارج خواهد شد.

شرایط عمومی طرح فروش محصولات ایران خودرو

1.افرادی كه در سامانه یكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان اولویت اول فروش فوق العاده به این شركت اعلام شده است و برای ایشان توسط شركت ایران خودرو پیامك ارسال گردیده می توانند دراین بخشنامه نسبت به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه

یكپارچه اقدام نمایند .

2 .حداقل فاصله از آخرین خرید (تحویل خودرو) از شركت های ایران خودرو و سایپا 48 ماه و سایر خودروسازان 24 ماه میباشد.

3 .ثبتنام برای متقاضیان دارای پلاك انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.

4 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در اولویت بندی به اشخاص ثالث ( حتی به صورت وكالتی ) ونیز فروش حواله خودرو به صورت وكالتی ممنوع میباشد.

5 .به استناد بند 7 ماده 4 مصوبه 543 شورای رقابت، سند فروش خودرو درازاء مبلغ 000/500 ریال به مدت یكسال دررهن شركت ایران خودرو خواهد بود. ً ضمنا هزینه ترهین بر عهده متقاضی است كه هزینه آن در هنگام واریز وجه خودرو از متقاضی دریافت می گردد و هزینه فك رهن در هنگام انقضاء مدت ترهین با ثبت درخواست در سایت ایران خودرو و پرداخت هزینه فك رهن به

مبلغ اعلامی درآن زمان دریافت و سند از رهن خارج می گردد.

6. .متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از كارتهای بانكی به نام خود استفاده نماید.

7 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

8 .ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.

9 .فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام نماید.

10 .امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

شرایط پیش فروش کامیونت آرناپلاس و کامیون باری ۱۹۲۴ اعلام شد + زمان خرید

شرکت ایران خودرو دیزل به منظور مشتری‌مداری و تنظیم بازار، از آغاز سری جدید پیش‌فروش دو محصول کامیون باری ۱۹۲۴ و کامیونت آرناپلاس اطلاع داده است. این پیش‌فروش از روز شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت فروش رسمی شرکت در نشانی esale.ikd.ir انجام خواهد شد.

کامیون باری ۱۹۲۴، با موتور معروف کامینز ۸.۳ لیتری توربوشارژ، گیربکس ZF، سیستم ترمز دو مداره پنوماتیک (ترمز جلو و عقب هر دو دیسکی) و کابین خواب دار با آپشن‌های جدید و متنوع نسبت به رقبا مجهز است. همچنین، برخورداری از طول بارگیری مناسب، قابلیت نصب انواع کاربری از جمله باری فلزی، کفی جرثقیل‌دار، بالابر، حمل خودرو، حمل زباله پرس، یخچال و غیره را دارد.

از سوی دیگر، کامیونت آرناپلاس با ظاهری زیبا و بازدهی بالا طراحی شده است. این کامیونت با موتور معروف کامینز، گیربکس ZF، سیستم ترمز ABS، کنترل فشار روغن و کابین با کیفیت بالا به لطف طراحی مناسب خود، همچنین امکانات متنوع و جدید آپشن‌های خود، به یکی از محبوب ترین کامیونت‌های ایران تبدیل شده است.

در کل، این پیش‌فروش اینترنتی با هدف راحتی و سهولت برای مشتریان برگزار شده است و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

برنامه پیش فروش کشنده فوتون اتوماتیک H5 و فوتون H4 + زمان عرضه

ایران خودرو دیزل، در راستای مشتری‌مداری و تنظیم بازار، از چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پیش‌فروش دو محصول کامیون کشنده فوتون H4 و کامیون کشنده فوتون اتوماتیک H5 را آغاز می‌کند.

پیش‌فروش این دو محصول از طریق سایت فروش رسمی شرکت به نشانی esale.ikd.ir صورت می‌گیرد و ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

کشنده فوتون اتوماتیک ایران خودرو دیزل با دارا بودن کارت کشندگی ۴۴ تن، به موتور شناخته شده کامینز ۱۲ لیتری با گیربکس ZF مجهز است. این محصول دارای امکاناتی همچون کلیدهای کنترلی روی فرمان، دو تخت خواب، سان‌روف برقی، کروز کنترل، کولر و بخاری درجا، آینه‌های جانبی برقی مجهز به گرم‌کن، سیستم هشدار انحراف از مسیر (LDWS) و ترمزهای دومداره پنوماتیکی دیسکی با فیلتر رطوبت‌گیر و با سیستم‌های ABS، ASR، ESP و سیستم ترمز اضطراری هوشمند AEBS نیز می‌باشد

گروه فوتون، سومین برند سازنده کامیون در چین است. این شرکت از سال‌های دور محصولات خود را در ایران عرضه می‌کند و کامیونت‌ها و سپس کشنده‌های این برند با موفقیت در بازار ایران حضور دارند. در حال حاضر، کامیون‌ها، کشنده‌ها و کامیونت‌های فوتون در شرکت‌های مختلف خودروسازی ایران مونتاژ می‌شوند.

از سال ۹۴، کشنده‌های تک دیفرانسیل فوتون توسط ایران خودرو دیزل در ایران مونتاژ می‌شوند. کشنده‌های فوتون به دلیل قیمت کمتر نسبت به رقبا، در دسترس بودن لوازم جانبی و استهلاک کمتر، برای بازار کامیون در ایران مورد پسند قرار گرفته‌اند.

در چند سال اخیر، نسل‌های مختلف کامیون‌های فوتون، شامل ۴۲۰، ۴۴۰ و در نهایت ۴۳۰ با کابین نسل سوم، در ایران تولید شده‌اند. در حال حاضر، ایران خودرو دیزل تصمیم گرفته است تا نسل جدیدتر کامیون‌های فوتون دیزلی را نیز در ایران تولید کند. در نهایت، فوتون H5 در اردیبهشت ۱۴۰۱ معرفی شد.

نسل پنجم کشنده‌های فوتون، آخرین نسل قبل از معرفی گلکسی فوتون یا فوتون الکتریکی است و در چین نیز فروش مناسبی داشته است. فوتون H5، جدیدترین و مجهزترین کامیون این برند در ایران است.

اولین مرحله عرضه کامیونت آرناپلاس شش تن محصول ایران خودرو + تاریخ ثبت نام

با توجه به فرا رسیدن سال نو و با هدف مشتری‌مداری و تنظیم بازار، ایران خودرو دیزل قصد دارد پیش‌فروش محصول آرنا پلاس را آغاز کند.

به همین منظور، اولین سری ثبت‌نام این محصول از روز چهارشنبه 24 اسفندماه ساعت 10 صبح، به‌صورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت فروش رسمی شرکت به نشانی esale.ikd.ir امکان‌پذیر خواهد بود.

آرنا پلاس یک کامیونت باری جدید با ظاهری مدرن و جذاب می‌باشد. این خودرو دارای موتور کامینز 8.3 لیتری توربوشارژ، گیربکس ZF، سیستم ترمز دو مداره پنوماتیک (ترمز جلو و عقب هر دو دیسکی) و کابین خوابدار با آپشن‌های جدید و متنوع می‌باشد. این خودرو به لطف برخورداری از طول بارگیری مناسب، قابلیت نصب انواع کاربری مانند باری فلزی، کفی جرثقیل‌دار، بالابر، حمل خودرو، حمل زباله پرس، یخچال و غیره را داراست.

طرح فروش محصولات ایران خودرو با تحویل 90 روزه از طریق قرعه کشی + جدول اسفندماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان طرح فروش فوق العاده و فوری محصولات با تحویل 3 ماهه محصولات خود را ویژه سه گروه متقاضیان عادی، جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرا می گذارد.

در این طرح که از فردا چهارشنبه 17 اسفند 1401 آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، خودروهای سورن پلاس بنزینی، دناپلاس توربورشارژ اتوماتیک و هایما S5 و S7 عرضه شده است.

برگزیدگان نهایی این طرح روز یک‌شنبه ۲۱ اسفند از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی تعیین خواهند شد.

مانند طرح‌های جدید ایران خودرو دارا بودن حساب وکالتی برای متقاضیان عادی شرکت در این طرح الزامی است و بر همین اساس واریز مبلغ ۱۳۰میلیون تومان برای خودروهای سواری و ۴۰۰ میلیون تومان برای خانواده هایما توسط هر متقاضی در حساب وکالتی ضروری است. متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازی به افتتاح حساب وکالتی ندارند.

ایران خودرو بانک های عامل ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه، پاسارگاد، پارسیان و سپه را برای افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب وکالتی معرفی کرده است.

متقاضیان می توانند برای شرکت در این طرح پس از افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه مورد نظر، نسبت به ثبت نام از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو اقدام کنند.

جدول طرح فروش محصولات ایران خودرو ویژه نیمه شعبان

خودرو قیمت رنگ وضعیت رهن بهای کارت اشتراک تک ستاره طلایی موعد تحویل
هایما S7 پلاس 8,580,138,00 سفید، مشکی آبنوس، خاکستری، ذغالی، نقره ای یکسال در رهن شرکت 74,900,000 3 ماهه
هایما S5 AT6 8,153,231,000 سفید، مشکی آبنوس، خاکستری، ذغالی، نقره ای یکسال در رهن شرکت 70,900,000 3 ماهه
سورن پلاس بنزینی 2,692,393,000 سفید، مشکی ، خاکستری متالیک، آب کبود یکسال در رهن شرکت 25,000,000 3 ماهه
دنا پلاس اتوماتیک 4,112,289,000 سفید، مشکی آبنوس، خاکستری ، آب رویال، نقره ای تیتانیوم یکسال در رهن شرکت 36,900,000 3 ماهه

قیمت‌ها به ریال است

شرایط فروش ایران خودرو ویژه نیمه شعبان با تحویل 90 روزه + جزئیات

گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد به مناسبت عید سعید نیمه شعبان برنامه فروش فوق العاده برخی از محصولات با موعد تحویل 90 روزه ویژه متقاضیان عادی ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده اقدام نماید.

متقاضیان گرامی طرح عادی می بایست در روز جاری سه شنبه 16/12/1401 و پنج شنبه 18/12/1401 با مراجعه به بانك های عامل كه نشانی اینترنتی آن نیز در ذیل آمده است نسبت به افتتاح حساب وكالتی و تكمیل موجودی برای محصولات

سواری مبلغ 130 میلیون تومان و خانواده هایما 400 میلیون تومان اقدام فرمایند.

امكان ثبت نام از فردا روز چهارشـــنبه مورخ 17/12/1401 الی جمعه مورخ 19/12/1401 در ســـایت فروش اینترنتی ایران خودرو به نشانی : ir.ikco.esale فراهم خواهد بود.

لیست سامانه وكالتي بانك هاي عامل

ملي بانك https://firoozeh.bmi.ir/signin ملت بانك https://bastam.bankmellat.ir/bastam/start
 صادرات بانك Https://sep.bsi.ir/sign  تجارت بانك https://www.tejaratbank.ir/vekalati
سپه بانك https://ebanksepah.ir پاسارگاد بانك https://bpi.ir
پارسيان بانك https://mehvar.rb٢٤.ir رفاه بانك https://vekalati.parsian-bank.ir

ساير شرايط و ضوابط طی بخشنامه فروش مربوطه تا ساعاتی ديگر منتشر مي گردد.

طرح پیش فروش جدید محصولات ایران خودرو دیزل اعلام شد + جدول اسفندماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش کامیون‌های بنز باری و کمپرسی (تک و جفت)، پیکاپ فوتون دیزلی، کشنده فوتون 430 و ون وانا را اعلام کرد. این طرح که از روز چهارشنبه 10 اسفند 1401 آغاز و تا روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1401 ادامه خواهد داشت، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو دیزل ادامه خواهد داشت.

پیرو اطلاعیه شرکت ایران خودرو دیزل این طرح فروش با هدف تنظیم بازار و مشتری مداری و همچنین به مناسبت سالروز تاسیس این محموعه انجام خواهد شد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبسایت شرکت ایران خودرودیزل و نمایندگی‌های مجاز این شرکت مراجعه نمایند.

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام طرح پیش فروش ایران خودرو دیزل

خودرو تاریخ ثبت نام ساعت
کامیون های بنز باری کمپرسی (تک و جفت) چهارشنبه 10 اسفند 10 صبح
پیکاپ فوتون دیزلی پنج شنبه 11 اسفند 10 صبح
کشنده فوتون 430 شنبه 13اسفند 10 صبح
ون وانا یک شنبه 14 اسفند 10 صبح

طرح تبدیل محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول اسفند 1401

گروه صنعتی ایران خودرو برنامه طرح تبدیل طرح‌های فروش معوقه خود را ویژه اسفند 1401 اعلام کرد.

بر این اساس متقاضیان حضور در این طرح تبدیل برای تعویض محصول خریداری شده با محصولات و طرح‌های جدید می‌توانند به نمایندگی‌های ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه کنند.

جدول طرح تبدیل حواله های ایران خودرو ویژ اسفند‌ماه 1401

خودرو ثبت نامی کد خودروی قابل ارائه شرح خودرو قابل ارائه کد برنامه فروش تبدیل
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۳ (کد ۲۶۰) 35102 پارس ELX با موتور  XU7P 104951
پژو پارس سال بنزینی ( کد ۳۸۲ و ۳۵۱) ۳۵۱۰۲ پارس ELX با موتور  XU7P 104952
پارس سال TU5 (کد ۲۸۵) ۳۵۱۰۲ پارس ELX باموتور  XU7P 104953
تارا دستی (کد ۳۲۲) ۳۵۱۰۲ ۵۷۵۲۳ ۶۱۰۱۵ پارس با موتور  XU7P، سورن پلاس با مالتی مدیا، رانا پلاس 104954 104955 104956
تارا اتوماتیک (کد ۳۲۳) ۳۵۱۰۲  ۵۷۵۲۳  ۶۱۰۱۵ پارس با موتور XU7P ، سورن پلاس با مالتی مدیا، رانا پلاس 104957 104958 104959
هایما S7 (کد ۵۱۸) ۵۱۸۰۲ هایما S7 104960
هایما S5(کد ۵۲۲) ۵۲۲۰۱ هایما S5 104961
سورنEF7  بنزینی پلاس (کد ۵۷۵) 22۵۷۵ سورن پلاس 104962
پژو ۲۰۷ دستی (کد ۶۰۰) ۳۵۱۰۱ ۵۷۵۲۲  ۶۱۰۱۵ پارس با موتور XU7P ، سورن پلاس با مالتی مدیا رانا پلاس 104963 104964 104965
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف فلزی قرمز (کد ۶۰۶) ۳۵۱۰۱ ۵۷۵۲۲  ۶۱۰۱۵ پارس با موتور XU7P سورن پلاس با مالتی مدیا، رانا پلاس 104966 104967 104968
رانا معمولی و پلاس (کد ۶۱۰) ۶۱۰۱۵ رانا پلاس 104969
رانا پلاس سقف شیشه ای (کد ۶۱۵) ۶۱۵۰۳ رانا پلاس سقف شیشه ای 104970
دنا پلاس (کد ۷۰۳) ۳۵۱۰۲ پارس با موتور XU7P 104971
دنا پلاس توربو شارژ دستی (کد ۷۰۴) ۳۵۱۰۲ پارس با موتور XU7P 104972
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک (کد ۷۰۷) ۳۵۱۰۲ یا ۶۱۰۱۵ پارس با موتور XU7P یا رانا پلاس 104974 یا 104973

1- این طرح تبدیل جهت تبدیل قراردادهای از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آن‌ها منقضی شده است.

2- طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود، سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه به صورت اتوماتیک تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

3- لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاري مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتري توسط سیستم محاسبه گردد.

4- در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

5- ضمنا" تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتري امکان پذیر نخواهد بود.

پیش‌فروش انواع کامیون‌های باری و کمپرسی شرکت ایران خودرو دیزل

شرکت ایران خودرو دیزل روز چهارشنبه سوم اسفند 1401 پیش‌فروش انواع کامیون‌های باری و کمپرسی را آغاز خواهد کرد

این پیش‌فروش جهت محصولات تجاری کامیون‌های بنز باری و کمپرسی (تک و جفت) را از روز چهارشنبه سوم اسفندماه، از ساعت 10 صبح و صرفاً به‌صورت اینترنتی از طریق سایت این شرکت انجام خواهد شد.

متقاضیان جهت برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز و یا وب‌سایت رسمی شرکت ایران خودرو دیزل مراجعه نمایند.

اعلام نتایج نهایی طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو + نحوه اطلاع رسانی

جدیدترین طرح فروش گروه صنعتی ایران خودرو هفته گذشته برگزار گردید و مجموعا 100 هزار دستگاه خودرو در این طرح به صورت پیش فروش 4 تا 12 ماهه عرضه گردید.

محصولات حاضر در این طرح شامل پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P ، راناپلاس، وانت آریسان ۲ دوگانه سوز و سورن پلاس بنزینی است و تحویل خودروها از تیر تا اسفند 1402 خواهد بود..

برندگان در قرعه کشی باید از حساب وکالتی یا هر حساب دیگر نسبت به واریز وجه و تکمیل ثبت نام در سایت فروش محصولات ایران خودرو اقدام کنند و وجود وجه حساب وکالتی یا واریز وجه در آن حساب به معنی تکمیل ثبت نام نیست و در صورت عدم مراجعه برندگان برای واریز وجه در سایت رسمی فروش محصولات ایران خودرو، ثبت‌نام لغو می‌شود.

نتایج قرعه کشی طرح حمایت از جوانی جمعیت و خانواده و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده نیز پس از مشخص شدن نتایج استعلام از نهادهای مرتبط اعلام خواهد شد.

در این طرح پیش فروش ایران خودرو در مجموع یک میلیون و 814 هزار و 759 نفر ثبت نام کردند که 431 هزار و 929 نفر از این ثبت‌نام کنندگان در پیش فروش طرح جوانی جمعیت، 939 هزار و 872 نفر در طرح پیش فروش عادی و 442 هزار و 778 نفر نیز در طرح پیش فروش خودروهای فرسوده ثبت‌نام کردند.

نتایج پس از تایید فرآیند توسط نهادهای مرتبط از طریق سایت فروش ایران خودرو منتشر می‌شود و پیامک اعلام برای برندگان ارسال خواهد شد.

ظرفیت محصولات در قرعه کشی پیش فروش ایران خودرو + جدول بهمن ماه 1401

گروه صنعتی ایران‌خودرو به مناسبت دهه فجر طرح پیش‌فروش یک‌ساله چهار محصول خود را برای سه گروه متفاضیان (عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده) به روش قرعه‌کشی با شرط الزام تعریف حساب وکالتی برگزار کرد.

در این پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو چهار محصول وانت آریسان دوگانه‌سوز، راناپلاس، سورن پلاس بنزینی و پارس با موتور XU7P با موعد تحویل 4 تا 12 ماهه عرضه شدند و این طرح که به مدت ۱۰ روز و تا پایان روز شنبه ۲۲ بهمن ماه 1401 ادامه داشت و قرعه‌کشی برای سه گروه متقاضیان (عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده) به صورت همزمان ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه) در محل سالن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو و در حضور نهادهای نظارتی برگزار شد.

طبق این طرح فروش تنها کسانی امکان شرکت در طرح فروش را دارند که ضمن ایجاد حساب وکالتی در بانک‌های اعلام شده، 90 میلیون تومان از وجه خودرو را در این حساب وکالتی بلوکه کنند. پس از اعلام نتایج، برندگان به مدت سه روز مهلت دارند تا نسبت به واریز الباقی وجه علی‌الحساب طبق بخش‌نامه فروش اقدام نمایند؛ در صورت عدم واریز وجه در مهلت معین شده، نفرات ذخیره از لیست رزروی‌ها، جایگزین خواهند شد.

جدول ظرفیت جدید محصولات طرح پیش فروش ایران خودرو

خودرو تعداد ثبت نام طرح جوانی ظرفیت طرح جوانی ظرفیت رزرو طرح جوانی تعداد ثبت نام طرح پیش فروش عادی ظرفیت طرح پیش فروش عادی ظرفیت رزرو طرح پیش فروش عادی تعداد ثبت نام طرح فرسوده ظرفیت طرح پیش فروش فرسوده
وانت آریسان دوگانه‌سوز 1,504 15,000 30,000 982 12,000 24,000 2,891 3000
و پارس ELX با موتور XU7P 348,817 4,500 9,000 654,275 3,600 7,200 330,259 900
راناپلاس 32,889 15,000 30,000 144,026 12,000 24,000 43,691 3000
سورن پلاس بنزینی 48,719 15,500 31,000 140,589 12,400 24,800 65,937 3,100

زمان افتتاح حساب وکالتی شرکت در طرح پیش فروش ایران خودرو تمدید شد + جدول بهمن ماه 1401

شرکت ایران خودرو طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در همکاری با بانک صادرات ایران زمان افتتاح حساب وکالتی و بلوکه نمودن 90 میلیون تومان در این حساب جهت شرکت در طرح پیش‌فروش جدید ایران خودرو، تا پایان زمان ساعت اداری روز چهارشنبه 19 بهمن 1401 تمدید شد.

جدول طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه دهه فجر 1401

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ علی اﻟﺤﺴﺎب ( رﻳﺎل ) رﻧﮓ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن 2 دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 169 1,140,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﻨﺰینی XU7P 351 900,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ 1402
رانا ﭘﻼس 610 900,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﻨﺰینی 575 1,046,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402

این طرح پیش فروش گروه صنعتی ایران خودرو ویژه چهار محصول وانت آریسان دوگانه‌سوز، راناپلاس، سورن پلاس بنزینی و پارس با موتور XU7P با موعد تحویل چهارماهه تا یکساله و اختصاص سود مشارکت انجام می‌گردد و متقاضیان عادی، مادران دارای دو فرزند و بیشتر و دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانند در این طرح حضور پیدا کنند.

در این طرح جدید پیش فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو، برای نخستین بار پیش‌شرط افتتاح حساب وکالتی و همچنین بلوکه نمودن ۹۰ میلیون تومان از وجه خودروها پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام قرار داده شد و بر این اساس متقاضیان عادی در صورت احراز شرایط عمومی ثبت‌نام، برای افتتاح حساب وکالتی با مراجعه به سامانه اینترنتی یکی از بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و صادرات از ۱۱ تا ۱۷ بهمن ماه (۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از ثبت‌نام)، نسبت به تکمیل فرم وکالتی نزد بانک اقدام کرده و میزان موجودی برابر با ۹۰ میلیون تومان از وجه خودرو که در بخشنامه تعیین شده به حساب تعریف شده و تایید شده توسط بانک، واریز می‌کردند تا بتوانند در این مرحله از پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کنند.

طبق اعلام ایران‌خودرو تنها بانک صادرات به‌سبب تعطیلی روزهای اخیر، این امکان را برای متقاضیان فراهم کرده است که بتوانند تا پایان ساعت اداری فردا (چهارشنبه ١٩ بهمن ماه) نسبت به تعریف حساب وکالتی نزد این بانک و واریز ٩٠ میلیون تومان از وجه خودرو به صورت همزمان (به‌جهت مسدود شدن وجه در حساب) اقدام کنند.

اصلاحیه:

ایران خودرو اعلام کرد: مهلت افتتاح حساب وکالتی تمدید نشده و طبق اطلاع رسانی قبلی، دیروز ۱۷ بهمن‌ماه آخرین مهلت برای افتتاح حساب و واریز وجه بوده است.

در پی انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی مبنی بر تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی، گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع را تکذیب و تاکید کرده طبق بخش نامه منتشر شده پیش فروش محصولات، با توجه به فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعته تا فعال‌سازی حساب، مهلت افتتاح حساب تا روز گذشته ۱۷ بهمن ماه بوده است.

همچنین متقاضیان تا ۲۲ بهمن ماه مهلت ثبت نام داشته و قرعه کشی نیز در ساعت ۱۴ روز یک شنبه ۲۳ بهمن ماه انجام خواهد شد.

شرایط فروش وانت آریسان 2 بدون قرعه کشی اعلام شد + جدول قیمت بهمن ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش فوق‌االعاده وانت آریسان 2 دوگانه سوز با تحویل 3 ماهه و بدون قرعه‌کشی را اعلام کرد.

خودرو وانت آریسان دوگانه سوز با قیمت قطعی 285 میلیون تومان عرضه می‌شود.

این طرح از روز پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه آغاز می شود و تا زمان تکمیل ظرفیت یا روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

نکته : افرادی که در این طرح ثبت نام کنند، مجاز به ثبت نام در طرح پیش فروش دهه مبارک فجر نخواهند بود.

متقاضیان در موعد مقرر با مراجعه به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند.

جدول شرایط فروش وانت آریسان 2 بدون قرعه کشی

خودرو قیمت رنگ برنامه فروش تحویل
وانت آریسان دوگانه سوز 285 میلیون تومان نقرهای، خاکستری و مشکی 104795 3ماهه

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو از طریق قرعه كشی اعلام شد + جدول قیمت بهمن ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو سی و دومین طرح فروش ویژه محصولات خود را ویژه دهه فجر و به صورت قرعه‌کشی برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و طرح تعویض فرسوده و با موعد تحویل 4 الی 12 ماهه اعلام کرد.

این طرح از روز پنج شنبه مورخ 13/11/1401 شروع و تا روز شنبه مورخ 22/11/1401 ادامه خواهد.

ميزان سود مشاركت

سود مشاركت در موعد تحويل خرداد و تير 14 % ، مرداد الی دی 16 % و موعد تحويل بهمن واسـفـنـد 18% است.

ســود انصــراف در تمامی موعد های تحويل 3% كم‌تر از سود مشارکت می‌باشد.

جدول طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه دهه فجر 1401

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ علی اﻟﺤﺴﺎب ( رﻳﺎل ) رﻧﮓ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن 2 دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 169 1,140,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﻨﺰینی XU7P 351 900,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ 1402
رانا ﭘﻼس 610 900,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﻨﺰینی 575 1,046,000,000 ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ، ﻧﻘﺮه ای، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺧﺮداد اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 1402

زمان قرعه كشي 3 روز پس از پايان مهلت ثبت نام است.

در طرح‌های جوانی جمعیت و طرح تعویض فرسوده نیاز به پرداخت و واریز وجه قبل از اعلام نتایج قرعه‌کشی نیست.

متقاضیان عادی برای حضور در طرح پیش فروش بایستی دارای حساب وکالتی بود و مبلغ پیش پرداخت كمتر از 50 درصد قیمت فعلی محصول در حساب وکالتی وایز کنند. مبلغ توسط ایران خودرو تا زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی بلوکه باقی خواهد ماند و در صورت برنده شدن در لاتاری خودرو مبلغ توسط ایران خودرو برداشت خواهد شد. در این روش پیش فروش قیمت نهایی خودرو بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه و با ارسال دعوتنامه اعلام و دریافت می گردد.

شرایط حساب وکالتی بخشنامه طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی

نكته1 :متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو صرفا از طریق سامانه فروش ایران خودرو اقدام نمایند و از ثبت‌نام در سایت‌های غیر معتبر و با نشانی‌های مشابه، پرهیز نمایند. واریز وجه در سایت اینترنتی ایران خودرو توسط مشتری و پس از اعلام اسامی برندگان خواهد بود.

نكته 2 :در صورتی كه تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد قابل عرضه باشد ، انتخاب واجدین شرایط از طریق قرعه كشی خواهد بود

نكته 3 :متقاضیان باید معادل رقم ذكر شده متناسب با خودروی انتخابی درج شده در جدول فوق رابه شرحی كه در قسمت حساب وكالتی این بخشنامه آمده است در حساب واریز و نگهداری نمایند.

این مبلغ می بایست تا بعد از اعلام نتایج قرعه كشی در حساب مشتری موجود بوده و بعد از آن در صورت كسب شرایط، توسط متقاضی به حساب ایران خودرو منتقل و در صورت عدم كسب شرایط توسط متقاضی برداشت می شود.

در مدت موجودی وجه در حساب وكالتی هیچگونه سودی به وجه نگهداری شده در حساب تعلق نمی گیرد.

نكته 4: متقاضیان محترم می بایست با مراجعه به هریك از شعب بانك های ملی ، ملت ، تجارت ، سپه و صادرات نسبت به افتتاح حساب وكالتی و یا تغییر یكی از حساب های خود به وكالتی اقدام و حساب مذكور را از روز سه شنبه 11/11/1401 حداكثر تا ساعت 24 روزدوشنبه مورخ 17/11/1401 به میزان حداقل 900,000,000 ریال تكمیل نمایند.

شرایط عمومی بخشنامه طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو

1 .به هر كد ملی فقط یك دستگاه خودرو تعلق میگیرد.

2 .حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شركت های ایران خودرو و سایر خودروسازان 48 ماه میباشد.

3 .ثبتنام برای متقاضیان دارای پلاك انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.

4 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه كشی به اشخاص ثالث ( حتی به صورت وكالتی ) ممنوع میباشد.

5 .متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از كارتهای

بانكی به نام خود استفاده نماید.

6 .سن متقاضی بالای 18 سال باشد.

7 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

8 .ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.

9 .فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام

نماید.

10 .امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

11 .خودروهای قابل ارائه از طریق این بخشنامه، براساس آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود.

12.صحت كلیه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملی،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی میباشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی میباشد.

عرضه جدید هایما S7 در بورس کالا هفته آینده انجام خواهد شد

بنا بر اطلاعیه گروه صنعتی ایران خودرو، این مجموعه به منظور تامین نیاز بازار خودرو و افزایش میزان عرضه، فروش هایما در بورس کالا را در هفته آینده نیز ادامه خواهد داد.

در اطلاعیه این شرکت آمده است نظر به پیش‌بینی احتمال استقبال بالا خریداران از برنامه فعلی عرضه 2 هزار دستگاه محصول هایما S7 در مورخ 4 بهمن 1401 در بورس کالا، شرکت ایران خودرو در تلاش است تا موارد مورد نیاز برای تداوم عرضه محصول هایما S7 را مهیا نموده و برنامه عرضه این محصول همگام و متناسب با برنامه تولید ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه عرضه فعلی، امروز سه‌شنبه 4 بهمن 1401 خودروهای هایما S7 با قیمت پایه ۷۴۳ میلیون تومان و به صورت ۵۰ درصد پیش پرداخت در بورس کالا عرضه خواهد شد و موعد تحویل این خودروها ۱۰۵ روز خواهد بود.

خودرو هایما S7 پلاس به یک پیشرانه 1,8 لیتری توربوشارژ مجهز است که توان تولید حداکثر قدرت 170 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 230 نیوتن متر در 4500 دور در دقیقه را دارد و از طریق یک جعبه دنده 6 سرعته خودکار نیروی تولیدی را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند.

عرضه 2000 دستگاه هایما S7 پلاس در بورس کالا + جدول قیمت بهمن 1401

بر اساس جدیدترین اطلاعیه عرضه خودرو در بورس کالا شرکت ایران خودرو در نظر دارد یکشنبه هفته آینده مصادف با 4 بهمن ماه 2000 دستگاه خودرو هایما S7 پلاس را در بورس عرضه کند. قیمت پایه عرضه S7 پلاس در بورس 743 میلیون تومان خواهد بود و تحویل خودروها 20 اردیبهشت 1402 عنوان شده است.

جدول عرضه 2000 دستگاه هایما S7 پلاس در بورس کالا

خودرو هایما S7
تاریخ عرضه 4  بهمن 1401
تاریخ تحویل 20 اردیبهشت 1402
تعداد عرضه 2000 عدد
رنگ سفید
قیمت پایه 743.000.000
پیش پرداخت 50 درصد مبلغ پایه
مالیات 13 درصد روی قیمت نهایی خودرو
هزینه های جانبی 4.371.000

فضای داخلی هایما S7 پلاس

بر اساس قوانین جدید خرید خودرو از بورس کالا، افرادی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ از خودروسازان داخلی( چه خصوصی و چه دولتی) محصولی را خریداری کرده اند، نمی توانند در طرح های فروش جدید حضور پیدا کنند.

ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﭘﻴﻜﺎﭖ فوتون ﺑﻨﺰینی ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﻮﺭﻭ 6 ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ قطعی + جدول قیمت ویژه آذر ماه 1401

شرکت ایران خودرو دیزل طرح فروش نقدی مرحله‌ای محصول جدید ﭘﻴﻜﺎﭖ ﺑﻨﺰینی ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را ویژه بهمن ماه 1401 اعلام کرد.

در این طرح خودرو ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﭖ ﺑﻨﺰینی ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﻮﺭﻭ 6 ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎیی12,384,729,097 میلیون ریالبه فروش می‌رسد. زمان تحویل خودروهای حاضر در این طرح اسفند 1401 خواهد بود.

ثبت نام صرفا از طریق سایت ایران خودرو دیزل مکانپذیر می‌باشد.

جدول ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی " ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ قطعی " ﭘﻴﻜﺎﭖ فوتون ﺑﻨﺰینی ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﻮﺭﻭ 6

خودرو ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﭖ ﺑﻨﺰینی ﻓﻮﺗﻮﻥ- ﻳﻮﺭﻭ 6 با گیربکس اتوماتیک
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎیی ﻓﺮﻭﺵ (ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮنی ﻭ علی ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭی) 12,384,729,097 ریال
روش فروش نقدی مرحله ای
ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺪی (ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) 6,084,729,097
ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭﻡ (ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ) 6,300,000,000
ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 10 درصد
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ 14 درصد
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎلی) ﺍﺳﻔﻨﺪ 1401

سایر شرایط و توضیحات:

1- قیمت : قیمت خودرو به صورت قطعی بوده و طبق جدول فوق، به مبالغ پرداختی هیچگونه سود مشارکت تعلق نمی گیرد.

2- سود انصراف: در صورت انصراف از خرید، طبق جدول فوق سود انصراف به مبالغ پیش پرداخت (مشروط بر گذشت یکماه از ثبت نام) تا تاریخ انصراف (حداکثر تا تاریخ آماده تحویل بودن خودرو) تعلق می گیرد.

3- نحوه ثبت نام و محدودیت ها : ثبت نام صرفاً از طریق سایت شرکت و به صورت اینترنتی بوده و هر شخص (با کد ملی مشخص و شرایط سنی بالای 18سال و دارای گواهینامه رانندگی خودرو) صرفاً می تواند برای یک دستگاه ثبت نام نماید.

4- محدودیت ها: فقط افرادی مجاز به ثبت نام می باشند که طی یکسال گذشته (از مورخ 1400/10/30) تاکنون هیچگونه خودروی پیکاپ از شرکت ایران خودرو دیزل خریداری نکرده باشند.

5- تغییر نام و صلح امکانپذیر نمی باشد و اسناد خودروها به نام خریدار صادر می گردد.

6- به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

فروش پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک با قیمت قطعی ویژه بهمن 1401

بر اساس اطلاعیه شرکت ایران خودرو دیزل روز شنبه 1 بهمن 1401 اولین دور عرضه خودرو پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک آغاز خواهد شد.

پس از رونمایی از محصول پیکاپ فوتون اتوماتیک بنزینی در ماه گذشته، شرکت ایران خودرو دیزل از روز شنبه هفته آینده اولین مرحله فروش این محصول خود را آغاز خواهد کرد و متقاضیان از ساعت 10 می‌توانند از طریق وبسایت این شرکت اقدام به خرید نمایند.

در این طرح فروش محصول پیکاپ فوتون اتوماتیک بنزینی در رنگ‌های سفید و مشکی و با قیمت قطعی عرضه می‌شود و تحویل خودرو اسفند ماه خواهد بود.

شرایط فروش پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک

- در این طرح هر شخص حقیقی (کد ملی) تنها می‌تواند برای خرید یک خودرو اقدام نماید.

- کسانی که پیش از این و طی یک‌سال گذشته اقدام به خرید محصولات پیکاپ شرکت ایران خودرو دیزل نموده‌اند امکان خرید مجدد را ندارند.

- حداقل داشتن 18 سال سن و همچنین گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی است.

مشخصات فنی فوتون بنزینی اتوماتیک

خودرو پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک با نام فوتون تونلند G7 جدیدترین محصول ایران خودرو دیزل در بخش فنی از یک پیشرانه 2 لیتری توربوشارژ با توان تولید حداکثر قدرت 238 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 360 نیوتن متر در 1750 دور در دقیقه بهره می‌برد. یک جعبه دنده 8 سرعته خودکار نیروی تولیدی را به چهار چرخ انتقال خواهد داد. خودرو جدید ایران خودرو با مصرف سوخت ترکیبی 9 لیتر در هر صد کیلومتر از استاندارد آلایندگی یورو 5 برخوردار است.

دو برابرشدن ظرفیت عرضه دنا پلاس، زمان عرضه مشخص شد + جدول قیمت دی ماه 1401

پس از اعلام شرایط فروش گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص 5000 دستگاه خودرو دناپلاس و حواشی در خصوص لغو این برنامه عرضه، طبق برنامه جدید عرضه در بورس کالا ظرفیت عرضه دنا پلاس به 10000 دستگاه افزایش یافته و زمان عرضه نیز به جای 25 دی ماه روز دوشنبه 26 دی ماه اعلام شده است. زمان تحویل 10 هزار دستگاه خودرو 27 اسفندماه اعلام شده است.

در این عرضه محصول دنا پلاس دنده‌ای 10هزار دستگاه با قیمت پایه 189,5میلیون تومان عرضه خواهد شد. درصد پیش پرداخت 100 درصد در نظر گرفته شده است.

جدول عرضه 10000 دستگاه دنا پلاس دنده‌ای در بورس کالا

محصول دنا پلاس دنده‌ای
رنگ سفید
کارگزار بانک صادرات
تاریخ عرضه 1401/10/26
نماد IKCO-DENAPLUSMW-00
عرضه کننده ایران خودرو
حجم کالای قابل عرضه 10000
قیمت پایه 189,5میلیون تومان
درصد پیش پرداخت سفارش خرید 100

برنامه عرضه خودرو دنا پلاس ایران خودرو در بورس کالا پابرجاست + جدول قیمت دی ماه 1401

پیرو برنامه عرضه 5000 دستگاه خودرو سواری دناپلاس تولیدی ایران خودرو در بورس کالا و حواشی در خصوص منتفی شدن این عرضه حالا مدیر نظارت به بورس‌ها در سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودرو دنا پلاس ایران خودرو در بورس کالا بورس قوت خود باقی است و برنامه عرضه طبق برنامه فردا مصادف با یکشنبه 25 دی ماه 1401 طبق برنامه انجام خواهد شد.

امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت به بورس‌ها در سازمان بورس طی گفت‌وگویی در خصوص عرضه خودرو دنا پلاس در بورس کالا گفت: سازمان بورس بنا به به اختیارات قانونی و حمایت از حقوق سهامداران و بازار سرمایه و براساس اختیارات مصرح قانونی خود، تصمیمی برای لغو عرضه دنا پلاس در بورس کالا وجود ندارد و فرآیندهای عرضه و ثبت سفارش در حال انجام است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند در چارچوب اطلاعیه عرضه اقدام به ثبت سفارش کنند وعرضه و ثبت سفارش خودروی دنا پلاس فردا یکشنبه 25 دی ماه در بورس کالا انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه پیشین در خصوص عرضه دنا پلاس در بورس کالا، این محصول با قیمت پایه 189,5 میلیون تومان در بورس عرضه خواهد شد و تاریخ تحویل 27 اسفند 1401 اعلام شده است. مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت سفارش اولیه 100درصد قیمت پایه خواهد بود. به قیمت نهایی خودرو 13درصد مالیات روی قیمت نهایی خودرو اضافه خواهد شد و همچنین هزینه های جانبی 4,371,000 تومان است.

جدول فروش دناپلاس در بورس کالا

خودرو دنا پلاس
تاریخ عرضه 25 دی 1401
تاریخ تحویل 27 اسفند 1401
تعداد عرضه 5000 عدد
رنگ سفید
قیمت پایه 189,5 میلیون تومان
پیش پرداخت 100درصد مبلغ پایه
مالیات 13درصد روی قیمت نهایی خودرو
هزینه های جانبی 4,371,000 تومان

فروش نقدی و مرحله ای پیکاپ فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل با قیمت قطعی دی ماه 1401

شرکت ایران خودرو دیزل شرایط فروش پیکاپ فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل با قیمت قطعی را اعلام کرد.

این طرح فروش ویژه از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو دیزل آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. در این طرح فروش فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل علاوه بر روش پرداخت نقدی، امکان خرید به روش نقدی مرحله‌ای نیز وجود داشته و خودرو در چهار رنگ مختلف عرضه می‌شود.

خودرو فوتون تونلند نیوفیس در بخش پیشرانه از یک موتور کامینز ۲.۸ لیتری مجهز به توربوشارژ بهره می‌برد که توان تولید حداکثر قدرت 174 اسب بخار در 3400 دور در دقیقه حداکثر و گشتاور360 نیوتن متر در 1600 دور در دقیقه را داراست

یک جعبه دنده 5 سرعته دستی نیروی تولید را به چهارچرخ انتقال می‌دهد و این مشخصات فنی فوتون تونلند نیوفیس را به یکی از قدرتمندترین پیکاپ دوکابین بازار ایران تبدیل کرده است. تونلند فوتون در بخش تجهیزات نیز از امکانات مناسبی برخوردار است. از سیستم‌های ایمنی و تجهیزات رفاهی این خودرو می‌توان به فرمان هیدرولیک، رینگ 17 اینچی آلومینیومی، کروز کنترل، کنترل پایداری، کنترل سرعت در سرازیری، دو کیسه هوا، دی‌لایت، چراغ‌های مه شکن، سنسور نور(اتولایت)، سنسور پارک عقب و دوربین عقب، سیستم صوتی مجهز به چهار بلندگو و نمایشگر 10 اینچی، خروجی برق 12 ولت، روکش چرمی صندلی‌ها و تنظیم دستی صندلی‌ها اشاره کرد.

این پیکاپ مورد توجه علاقه‌مندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی‌های مهم این محصول است.

شرایط فروش 5000 دستگاه دنا پلاس دنده ای اعلام شد + جدول قیمت دی ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خود، قصد دارد تا تعداد 5000 دستگاه خودرو دنا پلاس دنده‌ای را در بورس کالا عرضه کند.

تاریخ عرضه خودرو دنا پلاس دنده‌ای محصول گروه صنعتی ایران خودرو 25 دی 1401 خواهد بود و تاریخ تحویل 27 اسفند 1401 در نظر گرفته شده است. تعداد عرضه این محصول 5000 دستگاه و رنگ قابل عرضه سفید است.

قیمت پایه عرضه دنا پلاس دنده‌ای در بورس 189,5 میلیون تومان و پیش پرداخت جهت ثبت سفارش اولیه 100درصد مبلغ پایه است.

به قیمت نهایی خودرو 13درصد مالیات روی قیمت نهایی خودرو اضافه خواهد شد و همچنین هزینه های جانبی 4,371,000 تومان است.

جدول فروش 5000 دستگاه دنا پلاس دنده ای دی ماه 1401

خودرو دنا پلاس
تاریخ عرضه 25 دی 1401
تاریخ تحویل 27 اسفند 1401
تعداد عرضه 5000 عدد
رنگ سفید
قیمت پایه 189,5 میلیون تومان
پیش پرداخت 100درصد مبلغ پایه
مالیات 13درصد روی قیمت نهایی خودرو
هزینه های جانبی 4,371,000 تومان

طرح فروش فوق العاده ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی به صورت قرعه‌کشی + جدول قیمت دی ماه 1401

پس از اعلام خبر عرضه انحصاری خودرو در بورس کالا توسط خودروسازان برای متقاضیان عادی و ناامیدی خریداران و مصرف‌کنندگان عمدتا عادی، حالا بنظر می‌رسد که شرکت ایران خودرو خارج از این طرح، شرایط فروش فوق العاده ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی با تحویل 3 ماهه به صورت قرعه‌کشی اعلام نموده است که جای خوشحالی دارد.

در این طرح فروش گروه صنعتی ایران خودرو برای متقاضیان عادی خودروهای سورن پلاس دوگانه سوز، پژو پارس ELX، پژو پارس سال و رانا پلاس حضور دارند.

این طرح فروش از ساعت 10صبح روز يكشنبه 18/10/1401 آغاز خواهد شد و تا تاريخ 20/10/1401ادامه دارد، زمان قرعه كشی اين طرح 24/10/1401 عنوان شده است.

جدول شرایط فروش فوق العاده ایران خودرو ويژه متقاضیان عادی از طريق قرعه كشی

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش (رﻳﺎل) ﺑﻬﺎي اﺷﺘﺮاك ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻚ ﺳﺘﺎره اﺧﺘﻴﺎري (رﻳﺎل) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 55505 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎل،آﺑﻲ ﻛﺒﻮد 2،811،894،000 38،900،000 104546 3 ماهه
ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﻲ (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU٧p 35102 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻧﻘﺮه اي 2،091،258،000 24،000،000 104547 3 ماهه
ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU٧p 35103 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻧﻘﺮه اي 1،851،707,000 24،000،000 104548 3 ماهه
رانا پلاس 61015 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻣﺸﻜﻲ ،ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻘﺮه اي 2،150،661,000 22،800،000 104549 3 ماهه

شرایط فروش فوق العاده ایران خودرو ويژه طرح جوانی و جایگزینی از طريق قرعه كشی + جدول قیمت دی 1401

شرکت ایران خودرو شرایط فروش ویژه فوری خودرو ویژه طرح جوانی و جایگزینی از طريق قرعه كشی را ویژه دی ماه 1401 را اعلام کرد.

سورن پلاس دوگانه سوز با قیمت مصوب 282 میلیون تومان، پارس سال سفارشی ELX(باموتور XU٧P) با قیمت 291 میلیون تومان، پارس سال سفارشی باموتور XU٧P با قیمت 185 میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت 215 میلیون تومان در این طرح با تحویل 3 ماهه عرضه می‌شوند.

شرکت در اين طرح فروش ایران خودرو به صورت اینترنتی بوده و از ساعت 10صبح روز يكشنبه 18/10/1401 آغاز و تا تاريخ 20/10/1401ادامه خواهد داشت. زمان قرعه كشی اين بخشنامه 24/10/1401 مقرر شده است.

جدول شرایط فروش فوق العاده ایران خودرو ويژه طرح جوانی و جایگزینی از طريق قرعه كشی

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش (رﻳﺎل) ﺑﻬﺎي اﺷﺘﺮاك ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻚ ﺳﺘﺎره اﺧﺘﻴﺎري (رﻳﺎل) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 55505 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎل،آﺑﻲ ﻛﺒﻮد 2،811،894،000 38،900،000 104546 3 ماهه
ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﻲ (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU٧p 35102 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻧﻘﺮه اي 2،091،258،000 24،000،000 104547 3 ماهه
ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU٧p 35103 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻧﻘﺮه اي 1،851،707,000 24،000،000 104548  3 ماهه
رانا پلاس /td> 61015 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي،ﻣﺸﻜﻲ ،ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻘﺮه اي 2،150،661,000 22،800،000 104549  3 ماهه

سورن پلاس

1. به هر كد ملی فقط يك دستگاه خودرو تعلق می‌گيرد. در صورت ثبت نام، انتخاب وواريز وجه دراين بخشنامه، درقرعه‌كشی بخشنامه همزمان و بخشنامه های بعدي، شركت داده نمی‌شود .

2 .انتقال امتياز ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشی به اشخاص ثالث (حتی به صورت وكالتی) ممنوع می‌باشد.

3 .شماره تلفن همراه معرفی شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.

4 .فرد انتخاب شده، ميبايست درمرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام نمايد.

5 .خودروی قابل ارائه از طريق اين بخشنامه از آخرين استاندارد زيست محيطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود.

6 .صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كليه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تأخير در تحويل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی می‌باشد.

شرایط جدید فروش تارا دنده‌ای، پژو 207 دنده‌ای و اتوماتیک اعلام شد + جدول قیمت دی ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش مجموعا 8 هزار دستگاه خودرو پژو 207 دنده‌ای(4000 دستگاه)، پژو 207i اتوماتیک (2000 دستگاه) و سدان تارا دنده ای (2000 دستگاه) برای عرضه در بورس کالا را اعلام کرد.

خودروهای ذکر شده در روز 18 دی ماه 1401 در تالار خودرو بورس کالا به روی تابلو خواهد رفت و تحویل خودروها 31 فروردین 1402 ذکر شده است. تمام محصولات عرضه شده در این طرح فروش ایران خودرو سفید رنگ بوده و تنوع رنگ وجود ندارد.

قیمت پایه برای پژو 207 دنده ای 185,5 میلیون تومان، تارا دنده ای 256,5 میلیون تومان و پژو 207i اتوماتیک 280 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و بر اساس تجربه عرضه‌های قبلی قیمت خودروها به بیش از 2 برابر در قیمت نهایی خواهد رسد.

پیش پرداخت ثبت سفارش 100 درصد در نظر گرفته شده است. 13درصد مالیات روی قیمت نهایی خودرو و هزینه های جانبی 4,371,000 تومان به هزینه نهایی اضافه خواهد شد.

پژو 207 دنده‌ای(4000 دستگاه)، پژو 207i اتوماتیک (2000 دستگاه) در بورس عرضه خواهد شد

جدول خرید شرایط جدید فروش تارا دنده‌ای، پژو 207 دنده‌ای و اتوماتیک در بورس کالا

خودرو  پژو 207 دنده ای تارا دنده ای  پژو 207 اتوماتیک
تاریخ عرضه  18 دی 1401  18 دی 1401  18 دی 1401
تاریخ تحویل 31 فروردین 1402  31 فروردین 1402  31 فروردین 1402
تعداد عرضه  4000 عدد  2000 عدد  2000 عدد
رنگ  سفید  سفید  سفید
قیمت پایه 185,5 میلیون تومان  256,5 میلیون تومان  280 میلیون تومان
پیش پرداخت 100 درصد 100 درصد 100 درصد
مالیات  13درصد روی قیمت نهایی خودرو  13درصد روی قیمت نهایی خودرو 12درصد روی قیمت نهایی بورس کالا
هزینه های جانبی  4,371,000 تومان 4,371,000 تومان 4,371,000 تومان
محل تحویل خودرو انبار کارخانه  انبار کارخانه  انبار کارخانه

طرح فروش نقد و اقساط پیکاپ فوتون تونلند دیزلی به صورت محدود + جدول قیمت دی ماه 1401

شرکت ایران خودرو دیزل از آغاز طرح فروش ویژه پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی دوکابین با قیمت قطعی از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۲ دی ماه خبر داد.

در این طرح فروش ویژه که صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو دیزل انجام می‌شود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت، علاوه بر روش نقدی، روش خرید فوتون تونلند دیزلی به روش تسهیلاتی با بازپرداخت ۱۲ و ۱۸ ماهه نیز قابل انجام است.

جدول طرح فروش نقد و اقساط پیکاپ فوتون تونلند دیزلی به صورت محدود

خودرو قیمت فروش کارخانه فروش تسهیلاتی زمان عرضه روش فروش
فوتون تونلند نیوفیس دیزلی 1 میلیارد و 119 میلیون تومان 12 و 18 ماهه 10 صبح دوشنبه 12 دی ماه 1401 اینترنتی

فضای داخلی پیکاپ فوتون تونلند دیزلی

مشخصات فنی پیکاپ فوتون تونلند دیزلی

خودرو فوتون تونلند نیوفیس تنها پیکاپ دیزلی ایران با پیشرانه معروف کامینز ۲.۸ لیتری مجهز به توربوشارژ است که می‌تواند ۳۶۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید کند و آن را به قدرتمندترین پیکاپ دوکابین بازار ایران تبدیل کرده است.

خودروی لوکس تونلند فوتون مجهز به سیستم‌های ایمنی پیشرفته و تجهیزات رفاهی، مورد توجه علاقه‌مندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی های مهم این محصول است.

فروش 4000 پژو 207 دنده ای در بورس کالا + جدول قیمت دی ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو 11 دی 1401 چهار هزار دستگاه پژو 207 دنده ای را با قیمت 185 میلیون تومان بورس کالا عرضه خواهد کرد.

مبلغ پیش‌پرداخت برای ثبت‌نام 100 درصد در نظر گرفته شده و تحویل خودروهای پژو 207 دنده‌ای تحویل 25 فروردین 1402 خواهد بود.

جدول فروش 4000 پژو 207 دنده ای در بورس کالا

کالا پژو 207 دنده‌ای
عرضه‌کننده ایران خودرو
تاریخ عرضه یکشنبه 11  دی ماه
قیمت پایه 185 میلیون تومان
پیش پرداخت   100 درصد
تعداد 4000 دستگاه
تحویل 25 فروردین 1402

شرایط فروش و قیمت هایما 8S اعلام شد + جدول قیمت دی ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو قیمت و شرایط فروش کراس‌اوور هایما 8S ویژه عرضه در بورس کالای ایران را اعلام کرد.

محصول جدید ایران خودرو کراس‌اوور هایما 8S برای اولین بار روز یکشنبه 11 دی ماه با عرضه در بورس کالا فروشش را استارت خواهد زد. این محصول ایران خودرو در سایت این شرکت در استان خراسان مونتاژ می‌شود و به عنوان پرچمدار ایران خودرو از مشخصات فنی و تجهیزات قابل قبولی بهره می‌برد.

هایما 8S از یک پیشرانه ۱.۶ لیتری توربوشارژ بهره می‌برد که توان تولید ۱۹۲ اسب بخار نیرو و گشتاور ۲۹۳ نیوتن متر دور ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ را داراست. یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک وظیفه انتقال نیرو به چرخ‌های جلو را برعهده دارد.

جدول فروش هایما 8S در بورس کالا

محصول عرضه کننده تاریخ عرضه قیمت پایه پیش پرداخت میزان عرضه تحویل
هایما 8S ایران خودرو یکشنبه 11  دی ماه  934 میلیون تومان   50 درصد 500 دستگاه 25  فروردین 1402

فروش 2000 دستگاه پژو 207 در بورس کالا با قیمت قبلی + جدول قیمت دی ماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش 2000 دستگاه پژو 207 را در بورس کالا اعلام کرد.

این عرضه که روز یک‌شنبه 4 دی ماه اتفاق می‌افتد طی آن مجموعا 2000 دستگاه خودرو پژو 207 دنده دستی سفید رنگ به قیمت پایه 185,5 میلیون تومان در تالار خودرو بورس کالا بر روی تابلو می‌رود.

درصد پیش پرداخت برای سفارش خرید در این عرضه 100 درصد درنظر گرفته شده و تاریخ تحویل پژو 207 خریدارای شده 20 اسفند 1401 اعلام شده است.

در جدیدترین طرح فروش پژو 207 در بورس کالا هر کد ملی (خریداران حقیقی) تنها مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و تنها برای یک دستگاه خودرو هستند و شرط سنی ۱۸ سال تمام برای خریداران برقرار است.

در طرح فروش پژو 207 در بورس کالا اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شده‌اند امکان ثبت سفارش ندارند.

هزینه‌های جانبی شامل بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ نهایی معامله محاسبه و پرداخت آن بر عهده خریدار است. در صورت عدم واریز هزینه‌های عنوان شده حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک تکمیل وجه به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر خواهد نمود.

جدول فروش 2000 دستگاه پژو 207 در بورس کالا

کارگزار تاریخ عرضه کالا نماد تولیدکننده میزان عرضه حداقل عرضه قیمت پایه(ریال) پیش پرداخت
پارسیان 1401/10/04 پژو 207 دستی سفید IKCO-PEUG207MW-00 ایران خودرو 2000 20 1,855,000,000 100

جزئیات عرضه 2000 دستگاه هایما S7 در بورس کالا + جدول قیمت آذرماه 1401

در جدیدترین طرح فروش هایما S7 در بورس کالا این خودرو با قیمت پایه 743 میلیون تومان عرضه خواهد شد و تنها رنگ قابل انتخاب سفید است. به قیمت نهایی مبلغ خرید ۱۳٪ مالیات و مبلغ ۴۳.۷۱۳.۱٠٠ ریال بابت هزینه عوارض و شماره گذاری اضافه می‌شود.

پیش پرداخت برای ثبت سفارش خرید خودرو هایما S7در بورس کالا 50درصد در نظر گرفته شده و موعد تحویل خودروهاس خریداری شده در این طرح فروش ایران خودرو تاریخ 27 اسفند 1401 است.

جدول جزئیات عرضه 2000 دستگاه هایما S7 در بورس کالا ویژه آذرماه 1401

کارگزار تاریخ عرضه کالا نماد عرضه کننده ظرفیت عرضه حداقل عرضه قیمت(ریال) درصد پیش پرداخت
بانک تجارت 1401/09/30 هایما S7 سفید IKCO-HAIMAS7W-00 ایران خودرو 2000 20 7,430,000,000 50

طرح فروش فوق‌العاده آریسان ۲ دوگانه سوز از روز سه شنبه + جدول قیمت ویژه آذرماه 1401

شرکت ایران خودرو طرح فروش فوق‌العاده وانت آریسان 2 دوگانه‌سوز را اعلام نموده است. در این طرح فروش فوق‌العاده خودرو جدید آریسان 2 با تحویل سه ماهه و بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود.

این طرح از سه‌شنبه ۲۹ آذرماه آغاز خواهد شد و تا یکم دی‌ماه و یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

وانت آریسان 2 گازسوز در رنگ‌های نقره‌ای، مشکی متالیک، عنابی متالیک و خاکستری متالیک عرضه می‌شود.

در این طرح فروش ایران خودرو، هر کد ملی تنها مجاز به خرید یک دستگاه خودرو وانت آریسان ۲ گازسوز خواهد بود و همچنین دارا بودن گواهی‌نامه برای متقاضیان الزامی است.

متقاضیان می توانند در موعد مقرر با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو برای ثبت نام اقدام کنند.

جدول طرح فروش فوق‌العاده آریسان ۲ دوگانه سوز

شرح خودرو کلاس خودرو رنگ قیمت مصوب برنامه فروش موعد تحویل
وانت آریسان 2 دوگانه سوز 16901 نقره‌ای، حاکستری متالیک، مشکی متالیک، عنابی متالیک 2,850,000,000 104383 3ماهه

مشخصات فنی آریسان 2

در وانت آریسان 2 پیشرانه XU7 جای خود را به نسخه بهبودیافته XU7P داده است. این پیشرانه ۱.۸ لیتری ۴ سیلندر و ۸ سوپاپ که با طیف گسترده‌ای از محصولات ایران خودرو مانند پژو پارس سال سفارشی مشترک است از لحاظ توان تولیدی با نسخه قبلی تفاوت نداشته و توان تولید ۹۷ اسب بخار و گشتاور ۱۴۶ نیوتن متر داراست. این پیشرانه گواهی استاندارد آلایندگی یورو 5 را دریافت کرده است. تغییرات انجام شده در این پیشرانه به بازدهی بهتر پیشرانه، کاهش مصرف سوخت و تا حدودی کاهش استهلاک آن کمک می‌کند. از دیگر این آریسان 2 می‌توان به تغییر محور محرک از بخش عقب به دیفرانسیل جلو اشاره کرد. باک بنزین آریسان 2 از 55 لیتر به 40 لیتر کاهش پیدا کرده است اما به گفته شرکت سازنده به دلیل کاهش قابل لمس مصرف سوخت در آریسان 2 این خودرو توان طی کردن مصافتی بیشتری را داراست. مخرن گاز نسخه گازسوز آریسان 2 به زیر محفظه بار و پشت فضای کابین سرنشینان منتقل شده و ظرفیت 70 لیتری به 75 لیتر ارتقا پیدا کرده است. ضرایب دنده در وانت آریسان 2 نیز ارتقا یافته است که به عملکرد بهتر خودرو در شیب کمک می‌کند.

در مجموع آریسان 2 نسبت به نسخه اولیه تغییرات مثبتی را شاهد بوده است که در عملکرد بهتر آن تاثیرگذار است. بنا به اعلام گروه صنعتی ایران خودرو، در بحث کیفی آریسان ۲ با سه ستاره کیفی تولید خواهد شد. اما در ابتدای عرضه با دو ستاره کیفی به بازار می‌آید. برای ارتقا ایمنی باک بنزین و زاپاس آریسان 2 به زیر بدنه انتقال پیدا کرده است. ظرفیت حمل نسخه جدید این وانت تا 1 تن افزایش پیدا کرده است.

فروش فوق العاده ایران خودرو از طریق قرعه كشی + جدول آذر 1401

گروه صنعتی ایران خودرو جدیدترین شرایط فروش فوری محصولات خود را ویژه طرح جوانی و تعویض خودروهای فرسوده اعلام کرد.

این بخشنامه به صورت اینترنتی از ساعت 10 صبح روز شنبه 26 آذر آغاز و تا روز دوشنبه 28 آذر ادامه خواهد داشت. زمان قرعه كشی این بخشنامه 30 آذر 1401 خواهد بود.

در راستای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی مجلس شورای اسلامی ، برای مادرانی كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ قانون مذكور 24 آبان 1401 متولد شده‌اند، امكان ثبتنام یكدستگاه از محصولات ایران خودرو به قیمت مصوب، مطابق جدول ذیل فراهم شده است.

جدول فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو از طریق قرعه كشی (ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) آذر 1401

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش ( رﻳﺎل ) ﺑﻬﺎی اﺷﺘﺮاك ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻚ ﺳﺘﺎره اﺧﺘﻴﺎری ( رﻳﺎل ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 55505 ﺳﻔﻴﺪ، مشکی، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎل، آبی ﻛﺒﻮد 2/811/894/000 38/900/000 104379 3 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﺎرس ای ال اﻳﻜﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7p 35102 ﺳﻔﻴﺪ، مشکی، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی 2/091/258/000 24/000/000 104380 3 ﻣﺎﻫﻪ

در صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی، مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می‌باشد.

فضای داخلی پژو پارس سال سفارشی

شرایط عمومی بخشنامه فروش ایران خودرو ویژه طرح جوانی

1- به هر كد ملی فقط یك دستگاه خودرو تعلق میگیرد. در صورت ثبت‌نام، انتخاب و واریز وجه در این بخشنامه، در قرعه‌كشی بخشنامه همزمان و بخشنامه های بعدی، شركت داده نمیشود .

2- دارا بودن گواهینامه در قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت الزامی نمی باشد .

3- امكان ثبت نام برای مادران زیر 18 سال وجود دارد.

4- انتقال امتیاز ناشی از انتخاب شدن در قرعه كشی به اشخاص ثالث (حتی به صورت وكالتی) ممنوع می‌باشد.

5- شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

6- فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام نماید.

7- خودروی قابل ارائه از طریق این بخشنامه از آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحویلخودرو برخوردار خواهد بود.

8- صحت كلیه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملی،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی میباشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تأخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی میباشد.

نمای جلو سورن پلاس

فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو از طریق قرعه كشی ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده) آذر 1401

بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان مشمول و حائز شرایط می رساند در راستای ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال 1401 (طرح جایگزینی خودروهای فرسوده) ، برای مالكین خودروهای فرسوده كه شرایط آن در سامانه فروش شركت ایراناعلام می گردد ، امكان ثبت‌نام یك‌دستگاه از محصولات ایران خودرو به قیمت مصوب از طریق قرعه كشی برای متقاضیان مطابق جدول ذیل فراهم شده است.

جدول فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو از طریق قرعه كشی ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده) آذر 1401

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺪ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 55505 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎل،آﺑﻲ ﻛﺒﻮد ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻗﻴﻤــﺖ ﺧــﻮدروي ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در زﻣــﺎن وارﻳــﺰ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﭘـﺲ ازاﺳـﻘﺎط ﺧــﻮدروي ﻓﺮﺳــﻮده و ﻣﺠــﺎز ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم 104381  3 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﺎرس اي ال اﻳﻜﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7p 35102 ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻗﻴﻤــﺖ ﺧــﻮدروي ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در زﻣــﺎن وارﻳــﺰ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﭘـﺲ ازاﺳـﻘﺎط ﺧــﻮدروي ﻓﺮﺳــﻮده و ﻣﺠــﺎز ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم 104382  3 ﻣﺎﻫﻪ

نکته: در صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی، مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد.

شرایط عمومی بخشنامه فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو از طریق قرعه كشی ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده

1. به هر كد ملی فقط یك دستگاه خودرو تعلق میگیرد. در صورت ثبت نام، انتخاب و واریز وجه در این بخشنامه، در قرعهكشی بخشنامه همزمان و بخشنامه های بعدی، شركت داده نمیشود.

2. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه كشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

3. شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

4. فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب كد نمایندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام نماید.

5. امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

6. خودروی جایگزین قابل ارائه از طریق این بخشنامه از آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور درزمان تحویل خودرو برخوردار خواهد بود.

7. امكان ثبت نام همزمان در سایر خودروسازان میسر نیست.

جزئیات جدیدترین طرح فروش تارا و پژو 207 در بورس کالا اعلام شد + جدول قیمت ویژه آذرماه 1401

در جدیدترین شرایط فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در بورس کالا، مجموعا 2 هزار دستگاه انواع مدل‌های پژو 207 اتوماتیک در رنگ‌های سفید و مشکی و 2 هزار دستکاه خودرو تارا اتوماتیک و دستی به معرض فروش می‌رسند.

در این طرح فروش روز چهارشنبه مورخ 23 آذرماه 1401 محصولات تارا و روز شنبه مورخ 26 آذرماه 1401 محصولات خانواده پژو 207 اتوماتیک در بورس کالای ایران به روی تابلو می‌روند.

درصد پیش پرداخت سفارش خرید محصولات ایران خودرو در جدیدترین دور عرضه در بورس کالا معادل ۲۵ درصد قیمت پایه آن است و تاریخ تحویل خودروها در این طرح ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ مقرر شده است.

جدول طرح فروش گسترده تارا و پژو 207 در بورس کالا

تاریخ عرضه کالا نماد کالا عرضه کننده حجم قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه (ریال) درصد پیش پرداخت
1401/09/23 تارا اتوماتیک مشکی آبنوس IKCO-TARAABA-00 گروه صنعتی ایران خودرو 300 20 3760000000 25
1401/09/23 تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم IKCO-TARAMTS-00 گروه صنعتی ایران خودرو 150 20 3095000000 25
1401/09/23 تارا دستی مشکی آبنوس IKCO-TARAMBA-00 گروه صنعتی ایران خودرو 400 20 3095000000 25
1401/09/23 تارا اتوماتیک خاکستری IKCO-TARAAG-00 گروه صنعتی ایران خودرو 200 20 3760000000 25
1401/09/23 تارا اتوماتیک سفید IKCO-TARAAW-00 گروه صنعتی ایران خودرو 300 20 3760000000 25
1401/09/23 تارا دستی خاکستری IKCO-TARAMG-00 گروه صنعتی ایران خودرو 250 20 3095000000 25
1401/09/23 تارا دستی سفید IKCO-TARAMW-00 گروه صنعتی ایران خودرو 400 20 3095000000 25
1401/09/26 پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای سفید IKCO-PEUG207APRW-00 گروه صنعتی ایران خودرو 700 20 4040000000 25
1401/09/26 پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس IKCO-PEUG207APRBA-00 گروه صنعتی ایران خودرو 500 20 4040000000 25
1401/09/26 پژو 207 اتوماتیک سفید IKCO-PEUG207AW-00 گروه صنعتی ایران خودرو 500 20 3745000000 25
1401/09/26 پژو 207 اتوماتیک مشکی آبنوس IKCO-PEUG207ABA-00 گروه صنعتی ایران خودرو 300 20 3745000000 25

عرضه تارا اتوماتیک در بورس کالا

جزئیات عرضه 4 هزار دستگاه تارا و پژو 207 از بورس کالا

از مجموع 2 هزار دستگاه تارا، ۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک خاکستری، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک سفید، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس، ۲۵۰ دستگاه تارا دستی خاکستری، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی سفید، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس و ۱۵۰ دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم در روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در بورس کالا عرضه می شود. از میان ۲ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ ، ۵۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید، ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس، ۷۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای سفید و ۵۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس در روز شنبه ۲۶ آذرماه عرضه می‌شود.

شرایط خرید تارا و پژو 207 از بورس کالا

1-در این دور عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا هر کد ملی (خریداران حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک خودرو است.

2-شرط سنی برای خریداران ۱۸ سال قرار داده شده است و اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

3-خریداران جهت تکمیل فرآیند خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو اقدام به ساخت و تکمیل پروفایل نموده و پس مشخص شدن وضعیت خرید طی پیامکی (تکمیل وجه ) اطلاع رسانی می شود.

4-خریداران نهایی با انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌ها اقدام کنند. هزینه ها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال بعلاوه ۱۲ درصد برای خودروهای اتوماتیک و ۱۳ درصد برای خودروهای دستی بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.

5-بدیهی است درصورت عدم واریز هزینه های فوق حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی ) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.

شرایط فروش ویژه پیکاپ فوتون تونلند جدید دیزلی ایران خودرو دیزل اعلام شد + جدول آذرماه 1401

بر اساس اطلاعیه شرکت ایران خودرو دیزل ثبت‌نام پیکاپ فوتون تونلند دیزلی دو کابین در رنگ‌های متنوع از روز سه‌شنبه ۲۲ آذر‌ماه از طریق سایت شرکت ایران خودرو دیزل شروع خواهد شد.

در این طرح فروش، متقاضیان می‌توانند از روش‌های خرید نقدی، نقدی مرحله‌ای و اقساطی ویژه ایران خودرو دیزل بهره‌مند شوند. خودروهای موجود در این طرح فروش با تحویل ۳۰ تا۹۰ روزه عرضه شده و امکان خرید اقساطی بلندمدت و همچنین امکان انتخاب این محصول در چهار رنگ وجود دارد.

خودرو فوتون تونلند تنها پیکاپ دیزلی بازار ایران با پیشرانه معروف کامینز از نوع 2.8 لیتری توربودیزل است که توان تولید حداکثر 174 اسب‌بخار قدرت و 360 نیوتن‌متر گشتاور را دارد. توان تولیدی فوتون تونلند دیزلی از طریق گیربکس پنج سرعته دستی گتراگ به چهار چرخ انتقال داده می‌شود .دیفرانسیل فوتون تونلند دیزلی نیز در سه حالت تک دیفرانسیل، دو دیفرانسیل سبک و دو دیفرانسیل سنگین قابل انتخاب است.

خودروی لوکس تونلند فوتون مجهز به سیستم‌های ایمنی پیشرفته و تجهیزات رفاهی، مورد توجه علاقمندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی‌های مهم این محصول است.

جدول شرایط فروش ویژه پیکاپ فوتون تونلند جدید دیزلی ایران خودرو دیزل

خودرو روش فروش   رنگ زمان ثبت نام نحوه ثبت نام
فوتون تونلند دیزلی نیوفیس نقدی، نقدی مرحله‌ای و اقساطی تحویل ۳۰ تا۹۰ روزه چهار رنگ سه‌شنبه ۲۲ آذر‌ماه اینترنتی

مشخصات فنی فوتون تونلند دیزلی نیوفیس

موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه
حجم موتور 2776 سی سی
تنفس موتور توربو دیزل
انتقال نیرو دو دیفرانسیل
حداکثر قدرت 174 اسب بخار در 3400 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور 360 نیوتن متر در 1600 دور در دقیقه
جعبه دنده 5 سرعته دستی

عرضه محصولات پژو 207 و تارا در بورس کالا با افزایش قیمت + جدول ویژه آذرماه 1401

شرکت ایران خودرو شرایط فروش 2 محصول خود را برای عرضه در بورس کالا اعلام کرد.

دو محصول پژو 207 و تارا دستی و اتوماتیک در جدیدترین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا با افزایش قیمت شدید همراه بوده است. در این طرح فروش خودرو در بورس کالا محصول پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما 41,6 درصد، تارا اتوماتیک 2,3 درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک 33,9 درصد، تارا دستی 20,8 درصد ، پژو ۲۰۷ دستی 55,7 درصد افزایش در قیمت پایه را تجربه کرده‌اند.

تاریخ عرضه این محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در بورس از تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، درصد پیش پرداخت سفارش خرید تمامی خودروها ۵۰ درصد و تاریخ تحویل آنها ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ است.

جدول عرضه محصولات پژو 207 و تارا در بورس کالا ویژه آذرماه 1401

تاریخ عرضه

کالا

نماد

تالار

عرضهک ننده

حجم قابل عرضه

حداقل عرضه

قیمت پایه

درصد پیش پرداخت

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای سفید

IKCO-PEUG207APRW-00

تالار خودرو

ایران خودرو

100

20

4040000000

50

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس

IKCO-PEUG207APRBA-00

تالار خودرو

ایران خودرو

150

20

4040000000

50

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم

IKCO-PEUG207APRTS-00

تالار خودرو

ایران خودرو

50

20

4040000000

50

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک سفید

IKCO-PEUG207AW-00

تالار خودرو

ایران خودرو

100

20

3745000000

50

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک مشکی آبنوس

IKCO-PEUG207ABA-00

تالار خودرو

ایران خودرو

150

20

3745000000

50

1401/09/19

پژو 207 اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم

IKCO-PEUG207ATS-00

تالار خودرو

ایران خودرو

50

20

3745000000

50

1401/09/19

پژو 207 دستی نقره‌ای تیتانیوم

IKCO-PEUG207MTS-00

تالار خودرو

ایران خودرو

150

20

2915000000

50

1401/09/19

پژو 207 دستی مشکی آبنوس

IKCO-PEUG207MBA-00

تالار خودرو

ایران خودرو

550

20

2915000000

50

1401/09/19

پژو 207 دستی سفید

IKCO-PEUG207MW-00

تالار خودرو

ایران خودرو

300

20

2915000000

50

1401/09/19

تارا اتوماتیک مشکی آبنوس

IKCO-TARAABA-00

تالار خودرو

ایران خودرو

125

20

3760000000

50

1401/09/19

تارا دستی مشکی آبنوس

IKCO-TARAMBA-00

تالار خودرو

ایران خودرو

125

20

3095000000

50

1401/09/19

تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم

IKCO-TARAATS-00

تالار خودرو

ایران خودرو

125

20

3760000000

50

1401/09/19

تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم

IKCO-TARAMTS-00

تالار خودرو

ایران خودرو

125

20

3095000000

50

طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول آذرماه ۱۴۰۱

گروه ایران خودرو طرح تبدیل حوال محصولات ایران خودرو به نمایندگان و مشتریان این اعلام کرد.

این بخشنامه جدید طرح تبدیل ویژه طرح‌های از نوع پیش فروش بوده که از تاریخ دعوتنامه و موعد تحویل آن‌ها گذشته و منقضی شده است. محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی‌شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

لازم است بعد از پذیرش طرح تبدیل نمایندگان و مشتریان نسبت به تامین اعتبار مربوط به قیمت گذاری مجدد اقدام نمایند تا مابه‌التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد .

در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد. ضمنا" تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتری امکان پذیرنخواهد بود .

جدول طرح تبدیل ایران خودرو ویژه آذرماه 1401

خودرو ثبت نامی کد خودرو قابل ارائه خودرو قابل ارائه کد طرح تبدیل
پژو 206 تیپ 2 و تیپ 3 20635 پژو 206 تیپ 3 104156
پارس سال بنزینی 35105 پارس سال XU7 P  رینگ فولادی 104157
پارس سال TU5 35105 پارس سال XU7 P  رینگ فولادی 104158
سمند LX 57519 سورن پلاس 104159
سورن EF7 بنزینی پلاس 57519 سورن پلاس 104164
رانا معمولی و پلاس 61015 رانا پلاس سقف شیشه‌ای 104168
رانا پلاس سقف شیشه‌ای 61503 رانا پلاس سقف شیشه‌ای 104169
دنا پلاس 35105 یا 70702 پارس سال XU7 P  رینگ فولادی یا دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک 104170 یا 104171
دنا پلاس توربو شارژ دستی 70406 دنا پلاس توربو شارژ دستی 104172
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک 70402 یا 61015 دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک یا رانا پلاس 104174 یا 104175

عرضه تارا و پژو 207 اتوماتیک در بورس کالا + جدول قیمت ویژه آذرماه 1401

براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه خودرو در بورس کالا، روز 8 آذرماه 1401 تعداد 1100 دستگاه خودرو تارا و پژو 207 اتوماتیک بر روی تابلو تالار خودرو عرضه خواهد شد.

تاریخ تحویل خودروهای پژو 207 اتوماتیک و تارا محصول شرکت ایران خودرو خریداری شده از بور، 6 اسفندماه یعنی 90 روزه خواهد بود.

به قیمت پایه خودروهای خریداری شده از بورس کالا هزینه‌های 13 درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه‌های بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه می‌شود.

در این دور عرضه بورس کالا، هر کد ملی برای خریداران حقیقی تنها مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو است. همچنین خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشند و اشخاصی که در عرضه قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

براساس اطلاعیه مربوطه در صورت عدم واریز هزینه‌های مذکور حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تأخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.

جدول عرضه محصولات تارا و پژو 207 اتوماتیک در بورس کالا ویژه آذرماه 1401

تاریخ عرضه محصول نماد عرضه کننده حجم قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه درصد پیش پرداخت
1401/09/08 پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی IKCO-PEUG207APRGG-00 ایران خودرو 50 20 2854000000 100
1401/09/08 پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم IKCO-PEUG207APRTS-00 ایران خودرو 50 20 2854000000 100
1401/09/08 پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس IKCO-PEUG207APRBA-00 ایران خودرو 200 20 2854000000 100
1401/09/08 پژو 207 اتوماتیک سفید IKCO-PEUG207AW-00 ایران خودرو 300 20 2796000000 100
1401/09/08 تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم IKCO-TARAATS-00 ایران خودرو 100 20 3790000000 100
1401/09/08 تارا اتوماتیک مشکی آبنوس IKCO-TARAABA-00 ایران خودرو 100 20 3676000000 100
1401/09/08 تارا اتوماتیک سبز کله غازی IKCO-TARAAGG-00 ایران خودرو 50 20 3790000000 100
1401/09/08 تارا دستی سبز کله غازی IKCO-TARAMGG-00 ایران خودرو 50 20 2678000000 100
1401/09/08 تارا دستی مشکی آبنوس IKCO-TARAMBA-00 ایران خودرو 100 20 2564000000 100
1401/09/08 تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم IKCO-TARAMTS-00 ایران خودرو 100 20 2678000000 100

عرضه خودروهای هایما در بورس با تحویل 90 روزه + جدول قیمت ویژه آذرماه 1401

براساس اطلاعیه بورس کالا ایران، در جدیدترین عرضه محصولات ایران خودرو، 900 دستگاه خودرو هایما مدل‌های S7 و هایما S5 با قیمت جدید روز 7 آذرماه روی تابلو می‌رود.

تاریخ تحویل این محصولات ایران خودرو 90 روزه و 6 اسفندماه 1401 خواهد بود.

به این قیمت خرید خودروهای هایما از بورس کالای 13 درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه‌های بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه می‌شود.

در این دوره از عرضه خودروهای هایما در بورس کالا، هر کد ملی (خریداران حقیقی) تنها می‌تواند یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو ثبت درخواست کند. شرایط سنی خریداران بایستی ۱۸ سال تمام بوده و متقاضیانی که در عرضه قبلی بورس کالا نتوانستند خودرو خرید کنند مجاز هستند که در این دوره شرکت کنند.

خریداران برای تکمیل مراحل خرید باید همزمان با پرداخت مبلغ کامل خرید هایما از در بورس، حداکثر تا پایان مهلت مجاز، با مراجعه به سایت فروش ایران خودرو اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کنند و تکمیل وجوهات و هزینه‌های متعلقات قانونی در زمان مقرر از طریق پیامک اطلاع رسانی می‌شود. در ادامه با انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، نسبت به انتخاب بیمه گر موردنظر خود را در سایت و واریز وجه هزینه‌ها فرآیند خرید تکمیل می‌شود.

براساس اطلاعیه منتشر شده توسط بورس کالا در صورت عدم واریز هزینه‌های مذکور حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تأخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.

جدول عرضه خودرو خودروهای هایما S7 و هایما S5 در بورس با قیمت جدید

تاریخ عرضه نام کالا حجم عرضه قیمت پایه(میلیون تومان) تاریخ تحویل
7 آذر 1401 هایما S5 سفید 200 705,5 6 اسفند 1401
7 آذر 1401 هایما S7 سیاه 200 833,5 6 اسفند 1401
7 آذر 1401 هایما S5 رنگی 50 720 6 اسفند 1401
7 آذر 1401 هایما S5 رنگی 50 720 6 اسفند 1401
7 آذر 1401 هایما S7 سفید 400 810 6 اسفند 1401

فروش فوری محصولات ايران خودرو با تحويل 30 و 90 روزه با قرعه كشی + جدول قیمت ویژه آذرماه 1401

شرايط فروش فوری و فوق العاده برخی از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل 30 و 90 روزه از طريق قرعه كشی به شرح جدول ذيل ارائه می‌گردد.

ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﺭی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ کشی

(ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩی، جوانی و خودروهای فرسوده) ﺁﺫﺭ ۱۴۰۱

ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺑﻬﺎی ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻃﻼیی ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﺭﻥ ﭘﻼﺱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ ۵۵۵۰۵ ﺳﻔﻴﺪ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻝ- مشکی-ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ ۲,۸۱۱,۸۹۴,۰۰۰ ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۸۴ ۹۰ ﺭﻭﺯﻩ
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭشی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ XU7p ۳۵۱۰۲ ﺳﻔﻴﺪ – مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ۲,۰۹۱,۲۵۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۸۵ ۹۰ ﺭﻭﺯﻩ
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭشی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ XU7p ۳۵۱۰۲ ﺳﻔﻴﺪ – مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ۲,۰۹۱,۲۵۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۸۶ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ
ﺳﻮﺭﻥ ﭘﻼﺱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ ۵۵۵۰۵ ﺳﻔﻴﺪ ۲,۸۱۱,۸۹۴,۰۰۰ ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۸۷ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ
ﻭﺍﻧﺖ ﺁﺭﻳﺴﺎﻥ ۲ (ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ) ۱۶۹۰۱ مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻧﻘﺮﻩ ﺍی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ- ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۸۸  ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ

متقاضيانی كه در قرعه‌كشی‌های قبلی خودروسازان، انتخاب نشده اند نيز می‌توانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتنام نمايند.

در اين طرح قيمت قطعی بوده و موعد تحويل خودروها 30 و 90 روزه خواهد بود.

نكته 1 : قبل از قرعه كشی، متقاضی هيچگونه وجهی واريز نخواهد نمود.

نكته 2 : برندگان و منتخبين طرحهای قبلی كه موفق به واريز وجه نشدهاند، نيز می‌توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتی محصولات ايران خودرو، نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.

نكته 3 : به اطلاع متقاضيان محترم می‌رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با ساير بخشنامه های فروش فوق العاده و فروش فوری انجام می‌شود و مشتری ميتواند فقط در يك بخشنامه ثبت نام نمايد.

نكته 4 : نمايندگان محترم می‌بايست اين بخشنامه را برای اطلاع بيشتر در محل رؤيت عموم هموطنان قرار دهند.

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام طرح فروش فوری محصولات ايران خودرو

طرح فروش فوق العاده (با موعد تحويل 30 و 90 روزه) برخی محصولات شركت ايران خودرو (با روش قرعه كشی) مطابق جدول انتهای بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ 03/09/1401 شروع و تا تاريخ 06/09/1401 ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخشنامه شماره 4249 دريافت كد كاربری و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتی از الزامات ثبت نام می‌باشد.

لذا بديهی است در صورت عدم دريافت كد كاربری و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود.

مراحل ثبت نام تا واريز وجه فروش فوری محصولات ايران خودرو با تحويل 30 و 90 روزه با قرعه كشی

مرحله اول : متقاضی، با وارد نمودن كد كاربری و كلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می شود و خودرو را انتخاب مينمايد.

نكته: متقاضيان می توانند قبل از انتخاب خودرو و روش ثبت نام نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.

مرحله دوم: در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضی كد پيگيری اختصاص داده میشود.

مرحله سوم: مراسم قرعه‌كشی پس از پايان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتی برگزار ميگردد.

مرحله چهارم: فهرست منتخبين قرعه كشی، حداكثر 3 روز پس از پايان ثبتنام از طريق سايت فروش اينترنتی و ارسال پيامك اعلام می‌گردد و متقاضی می‌بايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبتنام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشی) مطلع گردد.

مرحله پنجم: فرد انتخاب شده، می‌بايست ظرف مهلت 3 روز وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتی ايران خودرو واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی ميگردد.

نكته 1 :در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومی و اختصاصی (در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی می‌شود و وجه مشتری حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره شبای معرفی شده، مسترد می‌گردد و

هيچگونه مسئوليتی از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته 2: متقاضيانی كه فاقد هر يك از شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه ) مثلا دارا بودن پلاك فعال انتظامی نصب شده برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی(يا فاقد گواهينامه رانندگی حداقل پايه سوم معتبر)عدم انقضای تاريخ اعتبار( و... باشند، درصورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقی شدن ثبت نام ايشان، به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامی طرح های فروش آتی محصولات شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

نكته 3: در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

شرايط عمومی بخشنامه فروش فوری محصولات ايران خودرو با تحويل 30 و 90 روزه با قرعه كشی

1. به هر كد ملی فقط يك دستگاه خودرو تعلق می‌گيرد.

2. حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از شركت های ايران خودرو و ساير خودروسازان 48 ماه می‌باشد.

3. ثبتنام برای متقاضيان دارای پلاك انتظامی فعال )نصب برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی( ممنوع بوده، همچنين ارائه گواهينامه رانندگی حداقل پايه سوم معتبر (عدم انقضای تاريخ اعتبار) الزامی می‌باشد.

4. انتقال امتياز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه كشی به اشخاص ثالث (حتی به صورت وكالتی) ممنوع می‌باشد.

5. متقاضی بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفی نمايد و برای واريز وجه، لازم است از كارت‌های بانكی به نام خود استفاده نمايد.

6. شماره تلفن همراه معرفی شده بايد به نام فرد متقاضی باشد.

7. ثبت نام برای متقاضيان حقوقی ميسر نخواهد بود.

8. فرد انتخاب شده، می‌بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگی مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستی) اقدام

نمايد.

9. مشتری متعهد می‌گردد حداكثر ظرف مدت 5 ماه از تاريخ تحويل ويا حداقل 1000 كيلومتر كاركرد خودرو برای سرويس اوليه به نمايندگی شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتی خودرو ابطال می گردد.در صورت انقضای مهلت تعيين شده و عدم مراجعه مشتری دوره گارانتی خودرو خاتمه يافته تلقی شده و هيچگونه حقی برای مشتری از اين بابت نخواهد بود.

10 . امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.

11 . خودروی قابل ارائه از طريق اين بخشنامه، از آخرين استاندارد زيست محيطی و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمانتحويل خودرو، برخوردار خواهد بود.

12 . صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملی،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كليه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی می‌باشد.

طرح های متنوع فروش وانت پیکاپ دیزلی یورو ۵ آغاز شد + جدول قیمت آبان ماه 1401

شرکت ایران خودرو طرح‌های فروش نقدی/نقدی مرحله ای و اقساطی 'با قیمت قطعی" و مشارکت لیزینگ برای محصول وانت پیکاپ دیزلی یورو۵ از طریق سایت شرکت و به صورت اینترنتی را اعلام کرد.

این طرح از تاريخ 28 آبان 1401 آغاز می‌شود و ثبت‌نام صرفا از طريق سایت ایران خودرو دیزل انجام می‌شود.

شرايط و توضیحات فروش وانت پیکاپ دیزلی یورو۵

‎1- قیمت : قیمت خودرو به صورت قطعی بوده و به مبالغ پرداختی هیچګونه سود مشارکت تعلق نمی گیرد.

‎2-‏ سود انصراف : در صورت انصراف از خرید ( طبق جدول فوق سود انصراف به مبالغ پیش پرداخت (مشروط بر گذشت يکماه از ثبت نام) تا تاریخ انصراف (حداکثر تا تاریخ آماده تحویل بودن خودرو) تعلق می گیرد.

‎3-‏ تغيير نام بدون هیچگونه هزینه‌ای برای يکبار تا قبل از صدور فاکتور برای روش فروش نقدی و نقدی مرحله ای مشروط به وصول چک های مدت دار امکانپذیر می باشد.

4- در دو روش نقدی و نقدی-مرحله اى وانت پیکاپ دیزلی یورو۵ امکان انتخاب رنگ میسر می‌باشد.

‏۵- به محض تکمیل ظرفیت وانت پیکاپ دیزلی یورو۵ این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

‏۶- هزینه شماره کذاری هر دستگاه وانت پیکاپ دیزلی یورو۵ به صورت علی الحساب ‎۳/٩۳۶/۱۵۰‏ ریال می باشد که مرحله پرداخت اول نقدی اضافه شده است.چنانچه از تاریخ تکميل مالی تا زمان تحویل خودرو بر اساس اعلام مراجع قانونی ذیربط تغيبر یابده مابه التفاوت هزینه محاسبه و قبل از تحويل خودرو از خريدار دریافت خواهد شد.

۷-هزينه بیمه شخص ثالت برعهده مشتری می‌باشد که به صورت علی الحساب در قیمت فوق لحاظ شده است و ما به التفاوت هزینه پس از بیمه نمودن خودرو از سوی بیمه گر و اعلام قیمت نهایی محاسبه و دریافت خواهد شد. لازم به ذکر است خريدار می‌بایستی تا زمان تحويل نسبت به تعيین شرکت بیمه‌گر اقدام نماید.

‏۸- در صورت اعمال هر ګونه تغييرات در مشخصات فنی خودرو قوای محر که، بدنه، سایر الزامات جانبی، تزئینات و غیرهکه ناشی از الزامات اجباری شرکت می‌باشد خريدار ضمن پذیرش این تغيیر ملزم به پرداخت هزینه های اعلام شده می باشد .

‏۹- در صورت اعمال هر ګونه تغيير و الزام قانونی مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض شامل 1%‏ نقل و انتقال وغیره... خريدار ضمن پذیرش این تغيیر ملزم به پرداخت هزینه های اعلام شده می باشد .

10-‏ در فروش اینترنتی متقاضی می بایست حداکثر تا دو روز کاری نسبت به تکمیل پرونده و ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی اقدام و در روش های لیزینګی قبل از ارائه چک های اقساط در وجه شرکت لیزینګ» جهت پیګیری مراحل اعتبارسنجی به نمایندگی مورد نظر مراجعه نماید.

‎11- برای واریز مرحله دوم؛ سوم پرداخت و همچنین چک هاى روش های اقساطی» هر کدام یک فقره چک صياد (به سررسید تعيین شده) در زمان ثبت نام توسط نمایندکی دریافت می گردد که ضروریست پیش تر در سامانه "صياد" ثبت و تایید ګردد و سپس در سامانه "ثنا" نسبت به بت مشخصات خود اقدام نِمايد.

12- تحویل خودرو منوط بر تکمیل بهای خودرو می باشد.(در روش فروش های اقساطی و لیزینگی نیز می بایست چک های اقساط تحویل شده باشد)

جدول فروش وانت پیکاپ دیزلی یورو ۵

خودرو قیمت روش فروش سود انصراف سالیانه جریمه تاخیر سالیانه تحویل
وانت پیکاپ دیزلی یورو۵ 1 میلیارد و 109 میلیون تومان نقدی، نقدی مرحله‌ای، اقساطی، اقساطی لیزینگی 10 درصد 14 درصد آذر، دی، بهمن، اسفند 1401

شروع ثبت نام طرح فروش ویژه فوتون تونلند دیزلی از ۲۸ آبان ماه

پیکاپ فوتون تونلند به سبب ظاهر جذاب و جوان‌پسند، مصرف سوخت پایین و از همه مهم‌تر پیشرانه قدرتمند، جزو پرطرفدارترین خودروهای بازار به حساب می‌آید. در همین راستا، ایران‌خودرو دیزل تصمیم گرفته فرصت خرید این ماشین دوکابین نسبتا لوکس را در یک طرح ویژه در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد.

در این طرح ویژه، پیکاپ فوتون دیزلی به چهار روش نقدی، نقدی مرحله‌ای، اقساطی و اقساطی بلندمدت منعطف (سه سال) به فروش می‌رسد. متقاضیان از ۲۸ آبان ماه می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو دیزل به آدرس esale.ikd.ir در این طرح ویژه ثبت نام کنند.

نسخه فوتون تونلند در رنگ‌های مختلف و تعداد محدود عرضه می‌شود. تونلند تنها پیکاپ دیزلی مجهز به موتور معروف کامینز ۲.۸ لیتری است که از فناوری توربوشارژ بهره می‌گیرد و حداکثر گشتاور آن به ۳۶۰ نیوتن متر می‌رسد. نیروی معادل ۱۷۴ اسب بخار از طریق گیربکس ۵ سرعته دستی به هر چهار چرخ وارد شده (AWD) و خودرو را به حرکت درمی‌آورد. به بیان بهتر، تونلند در صدر لیست قدرتمندترین پیکاپ های دوکابین دیزلی در بازار ایران قرار دارد.

نسخه دیزلی پیکاپ فوتون تونلند علاوه بر مشخصات فنی عالی، دارای تجهیزات و امکانات ایمنی و رفاهی متنوعی بوده و یک انتخاب مناسب برای سفرهای ماجراجویانه و آفرود است. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو در ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۹ لیتر اعلام شده و این مزیت، تونلند را تبدیل به رقیب سرسختی برای سایر پیکاپ های دوکابین موجود در بازار کرده است.

جدول طرح فروش ویژه فوتون دیزلی تونلند

نوع خودرو

رنگ بندی

روش فروش

زمان تحویل

پیکاپ دیزلی فوتون تونلند

قرمز، خاکستری، نقره ای مشکی

نقدی، نقدی مرحله ای، اقساطی و اقساطی بلند مدت

۳۰ تا ۹۰ روز

 

عرضه خودرو پژو ۲۰۷ ایران خودرو در بورس کالا آغاز شد + جدول قیمت آبان 1401

برای اولین بار محصول پژو 207 مجهز به گیربکس دستی و فرمان برقی از طریق بورس کالا عرضه می‌شود.

پژو ۲۰۷ دستی با موعد تحویل ۹۰ روزه در بورس کالا عرضه می‌شود و سایر محصولات گروه ایران خودرو نیز در آینده از طریق بورس کالا به فروش خواهند رسید.

بنابر ضوابط اعلامی اداره بورس کالا، هر متقاضی خرید پژو 207 دارای کد ملی (خریداران حقیقی) بالای ۱۸ سال سن، تنها مجاز به ثبت سفارش برای یک دستگاه خودرو است و متقاضیانی که قبلا در عرضه‌های قبلی خودرو در بورس کالا موفق به خرید خودرو شده‌اند، امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

جدول عرضه پژو 207 دستی در بورس

تاریخ عرضه نام کالا تولیدکننده حجم قابل عرضه قیمت پایه تاریخ تحویل حداکثر افزایش
30 آبان 1401 پژو 207 دست سفید ایران خودرو 800 دستگاه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 30 بهمن 1401 100 دستگاه

فضای داخلی پژو 207

چگونه از بورس کالا پژو 207 خریداری کنیم؟

خرید ماشین پژو 207 از طریق بورس کالا برای تمام افراد بالای ۱۸ سال فقط برای یک بار امکان پذیر است و هیچ محدودیتی برای متقاضیان وجود ندارد. فقط برای خرید در ابتدا باید از طریق یکی از ۹۱ کارگزاری بورس کالا در سراسر کشور اقدامات اولیه صورت پذیرد.

در این راستا، مشتریان می‌توانند در گام نخست، با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) و دریافت کد بورس کالا از طریق سامانه جامع مدیریت سفارش‌های کارگزاری و انجام مراحل مربوط، نسبت به دریافت کد بورس کالا اقدام کنند.

در ادامه، مشتریان با در دست داشتن پرینت فرم حساب وکالتی، به منظور افتتاح حساب وکالتی یا تغییر نوع حساب به بانک مراجعه کرده و سپس فرم حساب وکالتی را در وب‌گاه کارگزاری بارگذاری کنند.

در گام بعدی، به وب سایت بورس کالا مراجعه شده و اطلاعیه حراج خودروی مربوط مطالعه شود و مطابق با اطلاعیه عرضه، مبلغ پیش پرداخت در حساب وکالتی واریز و سفارش خرید در کارگزاری منتخب توسط مشتریان ثبت شود.

در ادامه، شرکت در حراج (با قیمت مد نظر مشتری) و ابلاغ برنده شدن به مشتریان، توسط کارگزاری صورت خواهد گرفت و پس از انجام مراحل مذکور، مبلغ قرارداد طبق اعلامیه کارگزاری از سوی مشتریان واریز شده و مراحل تایید کارگزاری و ارسال اطلاعات آن‌ها به شرکت ایران خودرو از سوی کارگزاری عملیاتی خواهد شد.

در مرحله بعد، ایجاد شماره مشتری و ردیف قرارداد و ارسال پیامک حاوی لینک پروفایل به مشتریان، از سوی ایران خودرو صورت گرفته و در پایان، مشتریان می‌توانند پس از طی مراحل مراجعه به لینک پروفایل اعلام شده نسبت به واریز مابه التفاوت ۱۳ درصد مالیات و عوارض و سایر هزینه‌ها و متعلقات قانونی و انتخاب نمایندگی تحویل و شرکت بیمه گر اقدام و سپس با مراجعه به سامانه سخا به احراز سکونت پلاک خودرو پرداخته و در نهایت، طی مراجعه به نمایندگی و ارایه مدارک، قرارداد را به امضا برسانند.

پس از طی مراحل فوق، خودرو از سوی شرکت ایران خودرو در زمان مقرر و در محل نمایندگی انتخاب شده و تحویل مشتری خواهد شد.

1000 دستگاه پژو 207 در بورس کالا عرضه خواهد شد + جدول قیمت آبان 1401

بر اساس اطلاعیه بورس کالا شرکت ایران خودرو دوشنبه مصادف با 30 آبان ماه 1401 تعداد 1000 دستگاه پژو 207 دنده دستی با رنگ سفید را در بورس عرضه خواهد کرد و خودرو پژو نیز به لیست خودروهای عرضه شده در بورس کالا اضافه می‌شود.

برای خرید پژو 207 از بورس کالا درصد پیش‌پرداخت 100 درصدی درنظر گرفته شده و خریدار باید کل هزینه را پرداخت کند.

براساس اطلاعیه جدید بازار فیزیکی بورس کالای ایران خودروهای پژو 207 ایران خودرو با تحویل سه ماهه است و تا ۳۰ بهمن 1401 تحویل خریداران می شود. قیمت پایه عرضه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

خودرو عرضه شده دارای فرمان برقی و به رنگ سفید است. هرکد ملی (فرد حقیقی) تنها مجاز به ثبت سفارش یک دستگاه خودرو است. فرد خریدار در صورتی که در عرضه‌های قبلی ثبت‌نام و موفق به خرید خودرو شده باشد نمی تواند در این دوره ثبت‌سفارش کند. فرد خریدار باید به سن قانونی 18 سال رسیده باشد.

خریداران جهت تکمیل مراحل خرید بایستی ضمت تسویه مبلغ معامله -حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس- با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو، اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های تمکیلی زیر اقدام کنند.

هزینه ها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.

بدیهی است درصورت عدم واریز هزینه های فوق حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.

رعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست (شرایط عمومی عرضه ایران خودرو) الزامی است.

گفتنی است پژو ۲۰۷ پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ اول آبان ماه در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش شده بود.

جدول عرضه پژو 207 دستی در بورس

تاریخ عرضه نام کالا تولیدکننده حجم قابل عرضه قیمت پایه تاریخ تحویل حداکثر افزایش
30 آبان 1401 پژو 207 دست سفید ایران خودرو 800 دستگاه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 30 بهمن 1401 100 دستگاه

فروش ویژه پیکاپ فوتون تونلند ایران خودرو دیزل به زودی آغاز خواهد شد

شرکت ایران خودرو دیزل در ادامه طرح‌های فروش خود، از تاریخ 28 آبان‌ماه 1401 ثبت‌نام پیکاپ فوتون دیزلی دوکابین با رنگ‌های متنوع از طریق سایت شرکت ایران خودرو دیزل به نشانی آغاز خواهد شد.

طرح فروش ویژه پیکاپ فوتون ایران خودرو به سه روش نقدی، نقدی مرحله‌ای و اقساطی با تحویل 30 تا90 روزه و امکان خرید اقساطی بلندمدت در نظر گرفته شده است.

وانت فوتون تونلند نیوفیس تنها پیکاپ دیزلی بازار ایران است که از پیشرانه 4 سیلندر 16 سوپاپه، حجم موتور2776 سی سی توربو دیزل معروف کامینز بهره می‌برد. این موتور توان تولید حداکثر قدرت 174 اسب بخار در 3400 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 360 نیوتن متر در 1600 دور در دقیقه را داراست. یک جعبه دنده 5 سرعته دستی وظیفه انتقال نیرو تولیدی را به چهار چرخ برعهده دارد. این مشخصات فنی فوتون تونلند نیوفیس را به قدرتمندترین پیکاپ دو کابین دیزلی در بازار ایران تبدیل کرده است.

پیکاپ تونلند فوتون مجهز در تجهیزات ایمنی رفاهی در سطح مناسبی قرار داد و با توجه به توانمندی‌های قابل توجه مورد توجه علاقه‌مندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی‌های مهم این محصول است.

فروش فوری خودرو جدید وانت آريسان 2 از طريق قرعه كشی + جدول قیمت آبان 1401

شرکت ایران خودرو شرایط فروش فوری محصول جدید خود یعنی آریسان 2 را از طریق قرعه‌کشی اعلام کرد.

شرايط فروش فوری وانت آریسان 2 محصول جدید ايران خودرو با موعد 30روزه و از طريق قرعه كشی بوده و متقاضيانی كه در قرعه‌كشی‌های قبلی خودروسازان، انتخاب نشده اند نيز ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتنام نمايند. در اين طرح قيمت قطعی بوده و موعد تحويل خودرو 30 روزه خواهد بود.

نكته 1: قبل از قرعه كشی، متقاضی هيچگونه وجهی واريز نخواهد نمود.

نكته 2: برندگان و منتخبين طرح‌های قبلی كه موفق به واريز وجه نشده‌اند، نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتی محصولات ايران خودرو، نسبت به ثبت‌نام فروش فوری خودرو جدید وانت آريسان 2 اقدام نمايند.

نكته 3: به اطلاع متقاضيان محترم می‌رساند ثبت نام اين بخشنامه فروش فوری وانت آريسان 2 همزمان با بخشنامه های فروش فوری حمايت از خانواده و جوانی جمعيت و جايگزينی خودروهای فرسوده انجام می‌شود و مشتری می‌تواند فقط در يك بخشنامه ثبت نام نمايد.

نكته 4: نمايندگان محترم ميبايست اين بخشنامه را برای اطلاع بيشتر در محل رؤيت عموم هموطنان قرار دهند.

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام فروش فوری خودرو جدید وانت آريسان 2 از طريق قرعه كشی

طرح فروش فوری(با موعد تحويل 30روزه) محصول وانت آريسان ( 2با روش قرعه كشی) مطابق جدول انتهای بخشنامه از روز يك‌شنبه مورخ 1401/08/22 شروع و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخشنامه شماره 4249 دريافت كد كاربری و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتی از الزامات ثبت نام می‌باشند.

ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﺭی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﻧﺖ ﺁﺭﻳﺴﺎﻥ ۲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ کشی (ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ)- ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۱
ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻭﺍﻧﺖ ﺁﺭﻳﺴﺎﻥ ۲ ۱۶۹۰۱ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻱ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ- ﻣﺸﻜﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۶ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ

فضای داخلی وانت آریسان 2 محصول جدید ایران خودرو

مشخصات فنی وانت آریسان 2 محصول جدید ایران خودرو

وانت جدید و بروزتر شده آریسان 2 از یک موتور 4 سیلندر 8 سوپاپه با حجم موتور 1761 سی سی تنفس طبیعی بهره می‌برد. حداکثر قدرت 104 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه، حداکثر گشتاور 157 نیوتن متر در 4200 دور در دقیقه از طریق جعبه دنده 5 سرعته دستی به محور جلو انتقال پیدا می‌کند.

طرح فروش پژو ۲۰۷ محصول ایران خودرو ویژه مادران + جدول

گروه صنعتی ایران‌خودرو هم زمان با عرضه محصول پژو ۲۰۷ در بورس کالا، در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برنامه فروش محصول پژو 207 ویژه مادران را از شنبه ۲۱ آبان‌ماه به مدت سه روز اجرا می‌کند.

در این طرح ویژه فروش محصول ۲۰۷ ایران‌خودرو برای مادران محصول پژو ۲۰۷ سقف فلزی مجهز به فرمان برقی با موعد تحویل سه ماهه عرضه می‌شود.

افراد واجد شرایط از روز شنبه 21 آبان 1401 به مدت سه روز با مراجعه به سایت فروش ایران‌خودرو نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

این طرح بدون قرعه‌کشی بوده و در صورت بالا بودن تعداد متقاضی نسبت به ظرفیت فروش، انتخاب برندکان طرح فروش پژو ۲۰۷ محصول ایران‌خودرو ویژه مادران به صورت قرعه‌کشی روز چهارشنبه ۲۵ آبان‌ماه و با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد.

در صورت برگزاری قرعه‌کشی مراسم آن از طریق سایت ایران‌خودرو و صفحه رسمی این شرکت در آپارات به صورت مسنقیم پخش خواهد شد.

شرایط طرح فروش پژو ۲۰۷ محصول ایران‌خودرو ویژه مادران

این طرح ویژه مادرانی است که فرزند دوم و یا بیش‌تر از آن، از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند.

جدول مشخصات فنی پژو 207

مشخصات فنی پژو 207
موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه
حجم موتور 1600 سی سی
تنفس موتور تنفس طبیعی
انتقال نیرو دیفرانسیل جلو
حداکثر قدرت 110 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور 142 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه
جعبه دنده 5 دنده دستی
شتاب 0 تا 100 9.6 ثانیه
حداکثر سرعت 198 کیلومتر در ساعت
وزن 1054 کیلوگرم
اندازه (میلیمتر) 3900 طول - 1680 عرض - 1468 ارتفاع
فاصله بین دو محور 2441 میلیمتر

فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول قیمت آبان 1401

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮخی ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ خودرو ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ۳ ﻣﺎﻫﻪ ﻭ پیش فروش 12 ماه ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ کشی ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ میﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪکشیﻫﺎی قبلی ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻃﺮﺡ فروش فوری ﻗﻴﻤﺖ قطعی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ۳ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﻜﺘﻪ :۱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﻋﻪ کشی، ﻣﺘﻘﺎضی ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻭجهی ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻧﻜﺘﻪ :۲ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎی قبلی ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻧﻴﺰ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮنتی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ :۳ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ میﺭﺳﺎﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺘﺮی میﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ :۴ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺅﻳﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ایران خودرو:

ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ (ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ۳ ﻣﺎﻫﻪ) ﺑﺮخی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﻗﺮﻋـﻪ کشی) و طرح پیش فروش 12 ماهه با قیمت غیر قطعی ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻧﺘﻬـﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮمی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ فروش و پیش فروش ایران خودرو:

.۱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪ ملی ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮﺩ.

.۲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪ (ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ) ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ۴۸ ﻣﺎﻩ میﺑﺎﺷﺪ.

.۳ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻼﻙ ﺍﻧﺘﻈﺎمی ﻓﻌﺎﻝ (ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺭﻭی ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﻮﺍﺭی ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮی شخصی) ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪگی ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ) ﺍﻟﺰﺍمی میﺑﺎﺷﺪ.

.۴ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ کشی ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ( حتی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎلتی ) ﻣﻤﻨﻮﻉ میﺑﺎﺷﺪ.

.۵ ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ (ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮفی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎی ﺑﺎنکی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.۶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﺎﺷﺪ.

.۷ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮقی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

.۸ ﻓﺮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ، میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ، ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ (ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﺪپستی) ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.۹ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ می ﮔﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ۵ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱۰۰۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ، ﮔﺎﺭﺍنتی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ می ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺎﺭﺍنتی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ تلقی ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ حقی ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.۱۰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

.۱۱ ﺧﻮﺩﺭﻭی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺴﺖ محیطی ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

.۱۲ ﺻﺤﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﺪ ملی،ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﺪپستی ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎضی میﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎلی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭی ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎضی میﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ کشی (ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩی)- ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۱

ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺑﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﺭﻥ+ ( ﭘﻼﺱ) ۵۷۵۲۲ ﺳﻔﻴﺪ-ﻣﺸﻜﻲ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻣﺘﺎﻝ ﺁﺑﻲ ﻛﺒﻮﺩ ۲،۶۱۴،۲۲۱،۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۰۹۷
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ XU7p ۳۵۱۰۲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﻜﻲ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ۲،۰۹۱،۲۵۸،۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۰۹۸ ۳ ﻣﺎﻫﻪ

ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ – ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱

ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ علی ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
تارا ﺩستی ۳۲۲ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺁبی ﺭﻭﻳﺎﻝ-ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی-مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۰۳
ﺗﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۳۲۳ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺁبی ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی-مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۰۴
دنا پلاس ﻮﺭﺑﻮ ﺷﺎﺭﮊ ﺩستی ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ۶ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮقی ۷۰۴ ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ مشکی ۱۰۴۱۰۵ ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۲
* دنا + (ﭘﻼﺱ) ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۷۰۷ ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ - مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ- ﻧﻘﺮﻩ ﺍی- ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ۱۰۴۱۰۶
ﺭﺍﻧﺎ+ (ﭘﻼﺱ) ۶۱۰ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ - مشکی ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۰۷

چهارمين فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو ويژه جايگزینی خودروهای فرسوده غير تاکسی (از طريق قرعه كشی)

ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﺭﻥ+ ( ﭘﻼﺱ ) ۵۷۵۲۲ ﺳﻔﻴﺪ-ﻣﺸﻜی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻝ-ﺁﺑی ﻛﺒﻮﺩ ۱۰۴۱۰۱ ۳ ﻣﺎﻫﻪ

ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷی (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ XU7p ۳۵۱۰۲ ﺳﻔﻴﺪ -مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ۱۰۴۱۰۲ ۳ ﻣﺎﻫﻪ

ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﺍنی ﺟﻤﻌﻴﺖ ) – ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ 

ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ علی ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺗﺎﺭﺍ دستی ۳۲۲ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺁبی ﺭﻭﻳﺎﻝ-ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی- مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ- ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۰۸
ﺗﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۳۲۳ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺁبی ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی- مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ- ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۰۹
ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﺷﺎﺭﮊ ﺩستی ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ۶ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮقی ۷۰۴ ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ مشکی ۱۰۴۱۱۰ ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۲
*ﺩﻧﺎ + (ﭘﻼﺱ) ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۷۰۷ ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ مشکی ﺁﺑﻨﻮﺱ - ﻧﻘﺮﻩ ﺍی-ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ۱۰۴۱۱۱
رانا + (ﭘﻼﺱ ) ۶۱۰ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی - ﺳﻔﻴﺪ مشکی- ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ۱۰۴۱۱۲

ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ کشی (ﻃﺮﺡ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﺍنی ﺟﻤﻌﻴﺖ) – ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۱
ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺑﻬﺎی ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻃﻼیی ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﺭﻥ+ ( ﭘﻼﺱ) ۵۷۵۲۲ ﺳﻔﻴﺪ-مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻝ ﺁبی ﻛﺒﻮﺩ ۲,۶۱۴,۲۲۱,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۰۹۹
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭشی (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ XU7p ۳۵۱۰۲ ﺳﻔﻴﺪ– مشکی-ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ۲,۰۹۱,۲۵۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۰ ۳ ﻣﺎﻫﻪ

تمدید فروش ویژه پیکاپ فوتون دیزلی با رنگ‌های جدید به صورت محدود - ویژه آبان 1401

شرکت ایران خودرو دیزل از روز چهارشنبه طرح فروش ویژه پیکاپ فوتون دیزلی خود را آغاز کرد و حالا این شرکت اعلام کرده که با استقبال گسترده متقاضیان از مدل‌های رنگی، ظرفیت طرح فروش مدل‌های رنگی توسط شرکت افزایش و مدت زمان طرح به مدت محدود و تا زمان تکمیل ظرفیت، تمدید شده است.

طرح فروش ویژه اینترنتی پیکاپ فوتون نیوفیس ایران خودرو دیزل از روز چهارشنبه 11/8/1401 از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو دیزل و برای نخستین بار با عرضه چهار رنگ جدید قرمز، نقره‌ای، خاکستری و مشکی آغاز شده است.

عرضه پیکاپ فوتون تونلند دیزلی چهار رنگ جدید قرمز، نقره‌ای، خاکستری و مشکی

خودرو فوتون تونلند تنها پیکاپ دیزلی ایران، با پیشرانه معروف کامینز 2.8 لیتری مجهز به توربو شارژر

می‌تواند 360 نیوتن متر گشتاور تولید نماید که آن را به قدرتمندترین پیکاپ دو کابین دیزلی در بازار ایران تبدیل نموده است.

وانت دوکابین لوکس تونلند فوتون مجهز به سیستمهای ایمنی پیشرفته و تجهیزات رفاهی، مورد توجه علاقمندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک، زنجیر تایم و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی‌های مهم این محصول است.

فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون نیوفیس + جدول قیمت آبان 1401

شرکت ایران خودرو دیزل طرح فروش ویژه پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی دوکابین با قیمت قطعی به مناسبت ولادت امام حسن عسگری (ع) اعلام کرد. طرح فروش ایران خودرو دیزل برای پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی دوکابین را از روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ آغاز تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این طرح فروش ویژه نقدی و اقساطی که صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو دیزل قابل انجام است و برای اولین بار امکان خرید مدل‌های رنگی این پیکاپ فوتون نیوفیس ایران خودرو دیزل در چهار رنگ قرمز، نقره‌ای، خاکستری و مشکی فراهم خواهد بود.

در این طرح فروش سه روش نقدی، نقدی مرحله‌ای (با سود مشارکت ۱۲ درصد) و اقساطی با تحویل ۳۰ تا ۹۰ روزه و امکان خرید اقساطی تا ۲۴ ماه (روش اقساطی یک‌ساله بدون کارمزد) پیش‌بینی شده است.

خودرو فوتون تونلند نیوفیس تنها پیکاپ دیزلی ایران با پیشرانه معروف کامینز ۸/۲ لیتری مجهز به توربوشارژر است که می‌تواند ۳۶۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید کند که آن را به قدرتمندترین پیکاپ دوکابین بازار ایران تبدیل کرده است.

خودروی لوکس تونلند فوتون مجهز به سیستم‌های ایمنی پیشرفته و تجهیزات رفاهی، مورد توجه علاقه مندان به سفر، ماجراجویی، کمپینگ در طبیعت و آفرود قرار گرفته و قابلیت چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایین‌تر نسبت به رقبای خود در کشور از دیگر ویژگی های مهم این محصول است.

به منظور معرفی مشخصات فنی و عملکردی خودرو، کارزار معرفی محصول در مجموعه تفریحی و ورزشی توچال و مجموعه ورزشی انقلاب تا پایان هفته جاری در حال برگزاری است.

فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون نیوفیس

خودرو روش خرید سود مشارکت بازپرداخت قیمت فعلی کارخانه تحویل
وانت پیکاپ دیزلی فوتون- یورو 5 نقدی، نقدی مرحله‌ای، اقساطی ۱۲ درصد تا 24 ماه (یکساله بدون کارمزد) 11,045,451,058 ۳۰ تا ۹۰ روزه

ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﺭی ﻫﺎﻳﻤﺎ S7 ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﻋﻪ کشی ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺮﺡ ﺟﻮﺍنی + جدول قیمت ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۱

همزمان با عرضه خودروی هايما S7در بورس كالا، در راستای ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت در تاريخ 1400/08/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، امكان ثبت نام برای مادرانی كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده‌اند، شرايط فروش فوری بدون قرعه كشی بر اساس جدول ذيل از طريق سامانه فروش اينترنتی ايران خودرو فراهم شده است.

همچنين به اطلاع ميرساند مادران محترمی كه درطرحهای قبلی موفق به واريز وجه نشدهاند نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتی ايران خودرو نسبت به ثبتنام بدون قرعه كشی اقدام نمايند.

نكته: نمايندگان محترم مي‌بايست اين بخشنامه را برای اطلاع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام خودروی هايما S7

زمان شروع اين طرح از ساعت 11صبح روز يكشنبه مورخ 1401/08/08بوده و تا تكميل ظرفيت و حداكثر تا تاريخ 1401/08/11ادامه خواهد داشت

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه فروش خودروی هايما S7

.1به هر كد ملی فقط يك دستگاه خودرو تعلق ميگيرد.

.2ثبت نام برای مشتريان حقوقی ميسر نخواهد بود.

.3سند خودروهای واگذار شده از طريق اين بخشنامه در رهن نميباشد.

.4پس از انجام واريز وجه و قبل از ايجاد قرارداد اطلاعات مادران واريز وجه نموده به سازمان ثبت احوال ارسال میگردد. در صورت عدم احراز شرايط تولد فرزند دوم و ما بعد، براساس ابلاغيه مجلس شورای اسلامی، ثبت نام متقاضی در هر مرحله غير فعال شده و وجوه پرداختی ظرف مدت 20 روز كاری به متقاضی مسترد می‌گردد.

.5شماره تلفن همراه معرفی شده بايد به نام فرد متقاضی باشد.

.6مشتری متعهد می گردد حداكثر ظرف مدت5ماه از تاريخ تحويل ويا حداقل 1000كيلومتر كاركرد خودرو هايما +S7 برای سرويس اوليه به نمايندگی شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتی خودرو ابطال می‌گردد.در صورت انقضای مهلت تعيين شده و عدم مراجعه مشتری دوره گارانتی خودرو خاتمه يافته تلقی شده و هيچگونه حقی برای مشتری از اين بابت نخواهد بود

.7امكان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو هايما +S7 حتی به صورت وكالتی مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود ندارد.

.8خودروهای هايما +S7 ثبت نامی، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانونی ابلاغ شده و استاندارد زيست محيطی و مقررات اعلام شده حاكم بركشور در زمان تحويل خودرو، برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتری متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت میباشد.

.9صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملی،آدرس و كدپستی بر عهده متقاضی مي‌باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كليه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی می‌باشد.

جدول شرايط فروش فوری بدون قرعه كشی هايما +S7 ويژه جوانی جمعيت آبان 1401

ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻼﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﺎﻳﻤﺎ S7 ﭘﻼﺱ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۵۱۸۰۲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ۸,۴۳۱,۶۷۸,۰۰۰ ۱۰۳۹۷۸ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ

طرح های فروش و پیش فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو + جدول قیمت آبان 1401

بر اساس اطلاعیه گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش فوق‌العاده برخی از محصولات این شرکت با موعد تحویل 3 ماهه و از طریق قرعه‌کشی به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

متقاضیانی که در قرعه‌کشی‌های قبلی خودروسازان، انتخاب نشده اند نیز می‌توانند در این طرح با شرایط ذیل ثبت‌نام نمایند.

در طرح فروش ایران‌خودرو قیمت قطعی بوده و موعد تحویل خودروها ۳ماهه خواهد بود.

نکته 1:قبل از قرعه‌کشی، متقاضی هیچ‌گونه وجهی واریز نخواهد نمود.

نکته 2:برندگان و منتخبین طرح‌های قبلی که موفق به واریز وجه نشده‌اند، نیز می‌توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

نکته 3:به اطلاع متقاضیان محترم می‌رساند ثبت‌نام این بخشنامه هم‌زمان با بخشنامه پیش‌فروش انجام می‌شود و مشتری می‌تواند فقط در یک بخشنامه و فقط در یک خودروساز ثبت‌نام نماید.

نکته 4:نمایندگان محترم می‌بایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رؤیت عموم هم‌وطنان قرار دهند.

تاریخ شروع و مهلت ثبت‌نام طرح فروش ایران‌خودرو:

طرح فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۳ماهه(برخی محصولات شرکت ایران‌خودرو) با روش قرعه‌کشی مطابق جدول انتهای بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ 05/08/1401 شروع و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺮﻭﺵ فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ قرعه‌کشی (ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩی)- ﺁﺑﺎﻥ ۱۴۰۱

ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ رنگ‌های قابل‌عرضه ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ (ﺭﻳﺎﻝ) ﺑﻬﺎی ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻃﻼیی ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﺭﻥ+ (ﭘﻼﺱ) ۵۷۵۲۲ ﺳﻔﻴﺪ--ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻝ ﺁﺑﻲ ﻛﺒﻮﺩ ۲،۶۱۴،۲۲۱،۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۹۸۹ ۳ ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ۳۵۱۰۱ ﺳﻔﻴﺪ - ﻣ