خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

نام خودرو: بی ام و 730Li
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/22
مشخصات فنی قیمت بی ام و 730Li
نام خودرو: بی ام و i8
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/16
مشخصات فنی قیمت بی ام و i8
نام خودرو: بی ام و 530i مدل 2017
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/22
مشخصات فنی قیمت بی ام و 530i مدل 2017
نام خودرو: ب ام و 528i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت ب ام و 528i
نام خودرو: ب ام و X3 xDrive28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1994 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/22
مشخصات فنی قیمت ب ام و X3 xDrive28i
نام خودرو: بی ام و 330i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/22
مشخصات فنی قیمت بی ام و 330i
نام خودرو: بی ام و 218i اکتیو تورر
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت بی ام و 218i اکتیو تورر
نام خودرو: بی‌ام‌و X4 28
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت بی‌ام‌و X4 28
نام خودرو: بی‌ام‌و 428 کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت بی‌ام‌و 428 کروک
نام خودرو: بی ام و 125i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت بی ام و 125i
نام خودرو: بی ام و X1
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت بی ام و X1
نام خودرو: ب ام و 320i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/12/27
مشخصات فنی قیمت ب ام و 320i
نام خودرو: ب ام و X6 xDrive50i
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4395 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی قیمت ب ام و X6 xDrive50i
نام خودرو: ب ام و 523i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/3/19
مشخصات فنی قیمت ب ام و 523i
نام خودرو: بی ام و Z4 مدل 28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/4/17
مشخصات فنی قیمت بی ام و Z4 مدل 28i
123