خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
بی ام و

خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

نام خودرو: بی ام و 730Li
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 2250-2330 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت بی ام و 730Li
نام خودرو: بی ام و 530i مدل 2017
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 1750-1950 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت بی ام و 530i مدل 2017
نام خودرو: ب ام و 330i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 1350 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت ب ام و 330i
نام خودرو: ب ام و X6 xDrive50i
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4395 سی سی
قیمت: 260-1300 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23

مشخصات فنی قیمت ب ام و X6 xDrive50i
نام خودرو: ب ام و 523i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 1200 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/3/19

مشخصات فنی قیمت ب ام و 523i
نام خودرو: ب ام و X3 xDrive28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1994 سی سی
قیمت: 850-1050 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/7

مشخصات فنی قیمت ب ام و X3 xDrive28i
نام خودرو: بی ام و X1
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 1000 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت بی ام و X1
نام خودرو: ب ام و 320i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 990 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/6

مشخصات فنی قیمت ب ام و 320i
نام خودرو: بی‌ام‌و X4 28
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 965 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/4/21

مشخصات فنی قیمت بی‌ام‌و X4 28
نام خودرو: ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4395 سی سی
قیمت: 830-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23

مشخصات فنی قیمت ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه
نام خودرو: بی ام و 218i اکتیو تورر
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: 740 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت بی ام و 218i اکتیو تورر
نام خودرو: بی‌ام‌و 428 کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 650-700 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1396/10/30

مشخصات فنی قیمت بی‌ام‌و 428 کروک
نام خودرو: بی ام و 220i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 485-600 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/4/21

مشخصات فنی قیمت بی ام و 220i
نام خودرو: ب ام و 528i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 530-580 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1396/10/30

مشخصات فنی قیمت ب ام و 528i
نام خودرو: ب ام و 120i کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 524-549 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/5/2

مشخصات فنی قیمت ب ام و 120i کروک
123
Top